Paziņojums par pašvaldības transportlīdzekļa izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības transportlīdzekli VW Transporter, reģistrācijas Nr. JC6563. Izsoles sākotnējā cena – EUR 1275,00, izsoles solis EUR 25,00, nodrošinājuma nauda EUR 127,50. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda transportlīdzekļa VW Transporter izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama vienas nedēļas laikā.
iesūtīts: 28.09.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības transportlīdzekļa izsoli. IZSOLE ATCELTA!

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības transportlīdzekli GAZ 3307, reģistrācijas Nr. BU9677. Izsoles sākotnējā cena – EUR 400,00, izsoles solis EUR 20,00, nodrošinājuma nauda EUR 40,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda transportlīdzekļa GAZ 3307 izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama 14 (četrpadsmit) dienu laikā.
iesūtīts: 28.09.2021lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldības jaunbūvējamas nojumes un esošās darbnīcas, un tām pieguļošā zemesgabala daļas ar adresi Raiņa iela 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldības jaunbūvējamas nojumes un esošās darbnīcas ar kopējo platību 1124,2 kv.m., un tām pieguļošā zemesgabala daļas 0,5 ha platībā ar adresi Raiņa iela 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7046 009 0002) nomas tiesības.
iesūtīts: 13.09.2021lasīt tālāk

Paziņojums par SIA "Madonas namsaimnieks" nekustamā īpašuma izsoli Veidenbauma ielā 9A, Madonā

SIA “Madonas namsaimnieks” organizē elektronisko izsoli ar augšupejošu soli un pārdod izsolē nekustamo īpašumu - adresē Veidenbauma ielā 9A, Madonā, kas sastāv no zemes vienības (kadastra numurs 7001 001 2055) ar kopējo platību 671 m2 uz kuras atrodas 2-stāvu dzīvojamā māja (kadastra numurs: 7001 001 0961 001) ar kopējo platību 95.3 m2 un palīgceltne (kadastra numurs 7001 001 0961 002) ar kopējo platību 9.0 m2.
iesūtīts: 02.08.2021lasīt tālāk
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums