Izglītības jomu regulējošie pašvaldības līmeņa dokumenti

 Dokumenta nosaukumsDokumenta konsolidētā teksta datne Spēkā no
Madonas novada pašvaldības noteikumi Nr.29 “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un interešu izglītības grupās”
(apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes 31.08.2022. lēmumu Nr.555 (protokols Nr.19, 25.p.))
  01.09.2022.
"Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, pedagoģisko darbinieku amatu vienību skaita noteikšanas kārtība"
(apstiprināta ar Madonas novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumu Nr.471 (protokols Nr.15, 38.p.))
  01.01.2022.
Madonas novada pašvaldības noteikumi Nr.31 “Par valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtību Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”  01.09.2022.
   
   
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums