Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dālijas”-2, Cesvaines pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Dālijas”-2, Cesvaines pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7027 900 0034). Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa 28 kv.m. platībā (kopīpašuma 280/1067 domājamās daļas no dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 70270150094001, šķūnis, kadastra apzīmējums 70270150094002, šķūnis, kadastra apzīmējums 70270150094003, un zemes, kadastra apzīmējums 70270150094).
iesūtīts: 10.12.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Parka iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7070 007 0450). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70700070450) 0,3173 ha platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 70700070450001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 70700070450002).
iesūtīts: 12.11.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Aizkuja, Sarkaņu pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Aizkuja, Sarkaņu pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7090 002 0092). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70900020092) – 0,6281 ha platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 709000200920001), kūts (kadastra apzīmējums 70900020092002), pagraba (kadastra apzīmējums 70900020092003) un šķūņa (kadastra apzīmējums 70900020092004).
iesūtīts: 12.11.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunzemu mājas, Dzelzavas pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Jaunzemu mājas, Dzelzavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7050 006 0093). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70500060093) 0,99 ha platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 70500060093001) un saimniecības ēkas – kūts (kadastra apzīmējums 70500060093002).
iesūtīts: 05.10.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības transportlīdzekļa izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības transportlīdzekli VW Transporter, reģistrācijas Nr. JC6563. Izsoles sākotnējā cena – EUR 1275,00, izsoles solis EUR 25,00, nodrošinājuma nauda EUR 127,50. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda transportlīdzekļa VW Transporter izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama vienas nedēļas laikā.
iesūtīts: 28.09.2021lasīt tālāk
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums