Paziņojums par apbūves tiesības izsoli uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības nekustamajā īpašumā Pils iela, Cesvainē, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 700700200548001

Madonas novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās zemes vienības nekustamajā īpašumā Pils iela, Cesvainē, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 700700200548001 daļas 40 kv.m. platībā apbūves tiesības mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
iesūtīts: 08.03.2023lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piederošo telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Oskara Kalpaka iela 3 (kadastra apzīmējums 70130020110001004), Lubāna, Madonas novads, nomas tiesību trešo izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpas ar kopējo platību 60,1 m2, Oskara Kalpaka iela 3, Lubāna, Madonas novads (kadastra apzīmējums 70130020110001004), nomas tiesības.
iesūtīts: 07.03.2023lasīt tālāk

Paziņojums par noliktavas telpu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 un Nr.7 (pagrabstāvs) nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madonā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli noliktavas telpu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 un Nr.7 nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madonā, Madonas novadā (kadastra apzīmējums 7001 001 0019 001), pagrabstāvā, nomas tiesības.
iesūtīts: 13.02.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 6, Cesvaine, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Rūpnīcas iela 6, Cesvaine, Madonas nov. (kadastra Nr.7007 004 0103). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējumu 7007 004 0103) 1080 kv.m. platībā un sociālās ēkas (kadastra apzīmējumu 7007 004 0103 001) 290,1 kv.m. platībā.
iesūtīts: 17.01.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kosas”, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Kosas”, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7082 012 0176). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70820120176) – 0,3725 ha platībā.
iesūtīts: 17.01.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Celtnieku iela 2-3, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Celtnieku iela 2-3, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7082 900 0092). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 47,0 kv.m. platībā (kopīpašuma 470/4112 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 70820130162001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70820130162).
iesūtīts: 17.01.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pavasaris 355”, Aronas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Pavasaris 355”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7042 010 0433). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70420100433) – 616 m2 platībā.
iesūtīts: 17.01.2023lasīt tālāk
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums