Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 12-7, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, otro izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Ozolu iela 12-7, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas nov. (kadastra Nr. 7068 900 0121). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 49,3 kv.m. platībā (kopīpašuma 493/3666 domājamās daļas no būvēm (kadastra apzīmējumu 70680130181001, 70680130181002) un zemes (kadastra apzīmējums 70680130181)).
iesūtīts: 03.04.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 12-3, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, otro izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Ozolu iela 12-3, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas nov. (kadastra Nr. 7068 900 0120). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 49,1 kv.m. platībā (kopīpašuma 491/3666 domājamās daļas no būvēm (kadastra apzīmējumu 70680130181001, 70680130181002) un zemes (kadastra apzīmējums 70680130181)).
iesūtīts: 03.04.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu iela 13A-1, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, otro izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Bērzu iela 13A-1, Aizpurve, Dzelzavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7050 900 0090). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 65,9 kv.m. platībā (kopīpašuma 694/15262 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 70500070127001) un zemes (kadastra apzīmējums 70500070127).
iesūtīts: 03.04.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 14-43, Lubāna, Madonas novads, otro izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Ozolu iela 14-43, Lubāna, Madonas nov. (kadastra Nr. 7013 900 0284). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 27,3 kv.m. platībā (kopīpašuma 273/21112 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70130050004002).
iesūtīts: 03.04.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Draviņas”, Aronas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Draviņas”, Aronas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7042 006 0570). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējumu 70420060570) 4,52 ha platībā, ēkas – kultūras nams (kadastra apzīmējums 70420060570001) 466,8 kv.m. platībā un ēkas – pagrabs (kadastra apzīmējums 70420060570002) 34,8 kv.m. platībā.
iesūtīts: 27.03.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaundālderi”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Jaundālderi”, Sarkaņu pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7090 004 0389). Nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām (kadastra apzīmējumu 70900040100 – 4,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 70900040101 – 2,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 70900040367 – 1,8 ha platībā).
iesūtīts: 25.03.2024lasīt tālāk

PAGARINĀTS PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ | Paziņojums par apbūves tiesības izsoli uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Skolas iela 2, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70700070381

Madonas novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās zemes vienības Skolas iela 2, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70700070381, daļas 36 kv. m. platībā, apbūves tiesības mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
iesūtīts: 13.03.2024lasīt tālāk

PAGARINĀTS PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ | Paziņojums par apbūves tiesības izsoli uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Bez adreses”, Vestienas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70960070254

Madonas novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās zemes vienības “Bez adreses”, Vestienas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70960070254, daļas 49 kv. m. platībā, apbūves tiesības mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
iesūtīts: 13.03.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 7-14, Lubāna, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Parka iela 7-14, Lubāna, Madonas nov. (kadastra Nr. 7013 900 0302). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 59,4 kv.m. platībā (kopīpašuma 594/12575 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 70130050029001) un zemes (kadastra apzīmējums 70130050029).
iesūtīts: 11.03.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 2-20, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Meža iela 2-20, Mārciena, Mārcienas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7074 900 0171). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 45,2 kv.m. platībā (kopīpašuma 434/15516 domājamās daļas no būvēm (kadastra apzīmējums 70740040202001, 70740040202002, 70740040202003) un zemes (kadastra apzīmējums 70740040202).
iesūtīts: 11.03.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Aronas iela 2-6, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Aronas iela 2-6, Sauleskalns, Bērzaunes pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7046 900 0310). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 40,7 kv.m. platībā (kopīpašuma 407/25571 domājamās daļas no būvēm (kadastra apzīmējums 70460090099001, 70460090099002) un zemes (kadastra apzīmējums 70460090099).
iesūtīts: 11.03.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 6-5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Dzelzceļa iela 6-5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0383). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 46,7 kv.m. platībā (kopīpašuma 467/3518 domājamās daļas no būvēm (kadastra apzīmējums 70620110354001, 70620110354002, 70620110354003, 70620110354004, 70620110354005, 70620110354007, 70620110354008) un zemes (kadastra apzīmējums 70620110354).
iesūtīts: 31.01.2024lasīt tālāk
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums