Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vidiņi”, Liezēres pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Vidiņi”, Liezēres pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7068 016 0084). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70680160084) 0,1029 ha platībā un saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 70680160084001) – 277,3 m2 platībā.
iesūtīts: 17.07.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Aiviekstes māja 24”-2, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Aiviekstes māja 24”-2, Aiviekste, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0386). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 47,4 kv.m. platībā (kopīpašuma 474/5335 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 70620120051001) un zemes (kadastra apzīmējums 70620120051).
iesūtīts: 17.07.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu iela 13A-1, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, trešo izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Bērzu iela 13A-1, Aizpurve, Dzelzavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7050 900 0090). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 65,9 kv.m. platībā (kopīpašuma 694/15262 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 70500070127001) un zemes (kadastra apzīmējums 705000701277).
iesūtīts: 10.07.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Celtnieku iela 1-2, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Celtnieku iela 1-2, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7082 900 0095). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 48,8 kv.m. platībā (kopīpašuma 488/9144 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 70820130160001) un zemes (kadastra apzīmējums 70820130160).
iesūtīts: 10.07.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Toces iela 10-2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, otro izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Toces iela 10-2, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7070 900 0106). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 46,7 kv.m. platībā (kopīpašuma 467/4675 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 70700070557001) un zemes (kadastra apzīmējums 70700070557).
iesūtīts: 10.07.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Augusta Saulieša iela 12, Cesvaine, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Augusta Saulieša iela 12, Cesvaine, Madonas novads (kadastra Nr. 7007 002 0008), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7007 002 0001 1849 m2 platībā, poliklīnikas ēkas ar kadastra apzīmējumu 7007 002 0008 001 - 475,3 m2 platībā un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 7007 002 0008 003 - 101,2 m2 platībā.
iesūtīts: 12.06.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma elektronisko izsoli “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7058 016 0228)

Madonas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7058 016 0228), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160247 1,87 ha platībā, skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 70580160228001 - 775,5 m2 platībā, šķūņa ar pagrabu ar kadastra apzīmējumu 70580160228002 - 80,2 m2 platībā un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 70580160228003 - 126,1 m2 platībā.
iesūtīts: 10.06.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Beitiņu ceļš”, Ērgļu pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Beitiņu ceļš”, Ērgļu pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7054 006 0110). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70540060108) – 0,14 ha platībā.
iesūtīts: 10.06.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazie Lāči”, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Mazie Lāči”, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7082 011 0008). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70820110092) – 6,8 ha platībā.
iesūtīts: 10.06.2024lasīt tālāk

Paziņojums par neapbūvēta zemesgabala daļas nekustamajā īpašumā “Stacija-Karaspēka daļa”, Mārcienas pagastā, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piekrītošam nekustamajam īpašumam - neapbūvēta zemesgabala daļas nekustamajā īpašumā “Stacija-Karaspēka daļa”, kadastra numurs 7074 004 0138, zemes vienībā “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70740040138, Mārcienas pagastā, Madonas novadā.
iesūtīts: 16.05.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Dambja iela 2A-5, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Dambja iela 2A-5, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7070 900 0091). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 80,2 kv.m. platībā (kopīpašuma 7210/51010 domājamās daļas no būvēm (kadastra apzīmējums 70700070429001, 70700070429002, 70700070429003, 70700070445001) un zemes (kadastra apzīmējums 70700070429, 70700070445).
iesūtīts: 13.05.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Toces iela 10-2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Toces iela 10-2, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7070 900 0106). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 46,7 kv.m. platībā (kopīpašuma 467/4675 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 70700070557001) un zemes (kadastra apzīmējums 70700070557).
iesūtīts: 13.05.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2-11, Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Nākotnes iela 2-11, Vestiena, Vestienas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7096 900 0077). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 35,9 kv.m. platībā (kopīpašuma 359/5295 domājamās daļas no būvēm (kadastra apzīmējums 70960070201001, 70960070202001) un zemes (kadastra apzīmējums 70960070201, 70960070202).
iesūtīts: 13.05.2024lasīt tālāk
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums