.

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI MADONAS NOVADĀ

Sociālie pakalpojumi - pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.
iesūtīts: 27.07.2022lasīt tālāk

SOCIĀLĀ APRŪPE MĀJĀS

Sociālie pakalpojumi - pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.
iesūtīts: 27.07.2022lasīt tālāk

SOCIĀLĀS APRŪPES UN REHABILITĀCIJAS CENTRS "OZOLI"

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Pakalpojuma būtība ir “Dzīve kā ģimenē”, ko nodrošināsim paši radot savu apkārtējo vidi, apgūstot prasmes un iemaņas, pilnveidojoties, izglītojoties un radoši pavadot brīvo laiku.
iesūtīts: 27.07.2022lasīt tālāk

INFORMĀCIJA PAR ATSKURBINĀŠANAS UN NAKTSPATVERSMES PAKALPOJUMIEM

Likuma “Par pašvaldībām” 12.pantā noteikts, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.
iesūtīts: 25.01.2022lasīt tālāk
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums