Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazzīlītes”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2023.08.25 09:43
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Mazzīlītes”, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 011 0497). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70620110492) – 0,17 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 920,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 92,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Mazzīlītes”, Kalsnavas pagasts, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2023. gada 22. septembrī plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (116. kab. “Mazā apspriežu zāle”, 1. stāvs). 

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes starpgabalu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās personas. Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2023. gada 21. septembrim plkst.17:00, jāiesniedz pieteikums par zemes gabala starpgabala pirkšanu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit >> , kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāju  A. Portnovu pa tālruņa Nr. 20374568.  

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums