Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzērvenīte”, Indrānu pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2023.07.07 08:20
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Dzērvenīte”, Indrānu pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7058 011 0102). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējums 70580110102) – 6200 kv.m. platībā.

Izsoles sākotnējā cena –  1800,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 180,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Dzērvenīte”, Indrānu pagasts, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2023. gada 11. augustā plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”). 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2023. gada 10. augustam plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.).

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Lubānas apvienības pārvaldes vadītāju T. Salenieku pa tel. Nr. 29165733.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums