KONTAKTI

Bāriņtiesas darba laiki

Madonā:

Pirmdienās: no plkst. 8.00-12.00, 13.00-18.00    

Otrdienās, ceturtdienās un piektdienās: no plkst. 8.00-12.00, 13.00-16.00    

Trešdienās: no plkst. 8.00-12.00, 13.00-19.00


Bāriņtiesas pieņemšanas laiki

(pieņemšana tiek veikta pēc iepriekšējā pieraksta)

Madonā:

Pirmdienās: no plkst. 9.00-12.00

Trešdienās: no plkst. 16.00-19.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bāriņtiesas darba laiki pagastos

Prauliena, Mētriena, Sarkaņi, Dzelzava, Kalsnava, Mārciena, Ošupe, Barkava, Arona, Liezēre, Vestiena, Bērzaune, Ļaudona, Ērgļi [apkalpo arī Jumurdas pagastu, Sausnējas pagastu], Lubāna [apkalpo arī Indrānu pagastu], Cesvaine

Pirmdienās-piektdienās: no plkst. 8.00-12.00, 12.30-15.30

Bāriņtiesas pieņemšanas laiki pagastos

Bāriņtiesa apmeklētāju pieņemšanu pagastos (Prauliena, Mētriena, Sarkaņi, Dzelzava, Kalsnava, Mārciena, Ošupe, Barkava, Arona, Liezēre, Vestiena, Bērzaune, Ļaudona, Ērgļi, Lubāna, Cesvaine) nodrošina bāriņtiesas darba laikā pēc iepriekšējā pieraksta, sazinoties ar pagasta atbildīgo bāriņtiesas locekli.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizējot apmeklētāju pieņemšanu, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas personas ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un interešu aizsardzību. Bērnus bāriņtiesa pieņem vai uzklausa jebkurā laikā bāriņtiesas darba laika ietvaros.

Bāriņtiesas pieņemšanas laiki

Vieta

Laiks

Blaumaņa ielā 3, Madona, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Trešdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 19.00.

Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Ceturtdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

“Vestienas muiža”, Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Trešdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Otrdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Trešdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Ceturtdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Trešdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Ceturtdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Mētru iela 1, Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

“Liepas”, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

“Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads

Otrdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads

 

Otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Ceturtdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

„Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads

Otrdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

 

Uz laiku piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00., iepriekš vienojoties ar atbildīgo bāriņtiesas locekli

Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Pils iela 1A, Cesvaine, Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,Madonas novads

Pirmdienās no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30.

Trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

 

Uzmanību! Bāriņtiesas locekļi pieņemšanu veic pēc iepriekšējā pieraksta. 


AMATS

 VĀRDS UZVĀRDS

 Mob.tel.

 e-pasts

 Atrašanās vieta

Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Olga Elsiņa

25141976

barintiesa.novads@madona.lv

 

Blaumaņa 3, Madona, Madonas novads

Vecākā bāriņtiesas locekle

Marika Prokiraite

26338134

marika.prokiraite@madona.lv

 

Blaumaņa 3, Madona, Madonas novads;

„Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas lietvedības sekretāre

Laura Ruka

27864200

laura.ruka@madona.lv

 

Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Bērzaunes pagastā

Teiksma Eglīte

26409544

 teiksma.eglite@madona.lv

Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Ļaudonas pagastā

Teiksma Eglīte

26409544

 teiksma.eglite@madona.lv

Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Lazdonas pagastā

Rūta Lejniece

26419500

 ruta.lejniece@madona.lv

 

Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle

Madonas pilsētā

Rūta Lejniece

26419500

ruta.lejniece@madona.lv

 

Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads

Bāriņtiesas locekļa palīgs Madonas pilsētā

Anna Sīpola

26326188

anna.sipola@madona.lv

Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle

Kalsnavas pagastā

Inga Lediņa

26301270

inga.ledina@madona.lv

 

Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle

Mārcienas pagastā

Inga Lediņa

26301270

inga.ledina@madona.lv

 

Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Barkavas pagastā

Iluta Ozoliņa

26363445

iluta.ozolina@madona.lv

 

Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Ošupes pagastā

Iluta Ozoliņa

26363445

iluta.ozolina@madona.lv

 

Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Praulienas pagastā

Sandra Lauva

26523832

sandra.lauva@madona.lv

 

Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Mētrienas pagastā

Sandra Lauva

26523832

sandra.lauva@madona.lv

 

Mētru iela 1, Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Dzelzavas pagastā

Aleksandra Miesniece

26584739

aleksandra.miesniece@madona.lv

 

“Liepas”, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Sarkaņu pagastā

Aleksandra Miesniece

26584739

aleksandra.miesniece@madona.lv

 

“Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Aronas pagastā

Rudīte Ligita Jansone

26530400

rudite.jansone@madona.lv

Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads

 

Bāriņtiesas locekle Vestienas pagastā

Rudīte Ligita Jansone

26530400

rudite.jansone@madona.lv

“Vestienas muiža”, Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas loceklis Liezēres pagastā

Sandra Lauva

Uz laiku

26523832

sandra.lauva@madona.lv

 

„Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Lubānas pilsēta, Indrānu pagasts

Anda Vaska

25442415 

anda.vaska@madona.lv

 

Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Cesvaines pilsēta, Cesvaines pagasts

Marika Prokiraite

Uz laiku

26338134

marika.prokiraite@madona.lv

 

Pils iela 1A, Cesvaine, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Ērgļi, Ērgļu pagasts, Jumurdas pagasts, Sausnējas pagasts

Vineta Bagatska 

26406289 

vineta.bagatska@madona.lv

Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads

 

© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums