.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazstāpeles 2”, Liezēres pagasts, Madonas novads, 1/6 domājamās daļas izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazstāpeles 2”, Liezēres pagasts, Madonas novads, 1/6 domājamās daļas (kadastra Nr. 7068 017 0147). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70680170147) – 35,07 ha platībā.
iesūtīts: 09.05.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 12-5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, trešo izsoli

Madonas novada pašvaldība trešo reizi nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Vesetas iela 12-5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0367). Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa 34,9 kv.m. platībā (kopīpašuma 349/2632 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 70620110269001, būves - šķūnis, kadastra apzīmējums 70620110332001 un zemes, kadastra apzīmējums 70620110269, 70620110332).
iesūtīts: 09.05.2023lasīt tālāk

Paziņojums par apbūves tiesības izsoli uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības nekustamajā īpašumā Pils iela, Cesvainē, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 700700200548001

Madonas novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās zemes vienības nekustamajā īpašumā Pils iela, Cesvainē, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 700700200548001 daļas 40 kv.m. platībā apbūves tiesības mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
iesūtīts: 08.03.2023lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piederošo telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Oskara Kalpaka iela 3 (kadastra apzīmējums 70130020110001004), Lubāna, Madonas novads, nomas tiesību trešo izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpas ar kopējo platību 60,1 m2, Oskara Kalpaka iela 3, Lubāna, Madonas novads (kadastra apzīmējums 70130020110001004), nomas tiesības.
iesūtīts: 07.03.2023lasīt tālāk

Paziņojums par noliktavas telpu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 un Nr.7 (pagrabstāvs) nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madonā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli noliktavas telpu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 un Nr.7 nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madonā, Madonas novadā (kadastra apzīmējums 7001 001 0019 001), pagrabstāvā, nomas tiesības.
iesūtīts: 13.02.2023lasīt tālāk
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums