.

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – traktora T-16 - izsoli

iesūtīts: 2023.07.20 16:08
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības kustamo mantu – traktoru T-16, reģ. Nr. T772LA, izlaiduma gads 1984.

Izsoles sākotnējā cena – 1900,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājuma nauda 190,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Nodrošinājums kustamās mantas – traktora T-16 izsolei”. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, desmit dienu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena (papildus nosolītai cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis 21% normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā), atņemot no tās iemaksāto drošības naudu.

Izsole notiks 2023. gada 18. augustā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijās telpās Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”). Pieteikumus izsolei iesniedz Madonas novada Centrālajā administrācijā, Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā, vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv līdz 2023. gada 17. augustam plkst. 17:00. Reģistrācijas laiks - darba dienās (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada pašvaldības Centrālajā administrācijā. Kontaktpersonas par izsoles objektu  - Andris Stoļers, tel. Nr. 22409640.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums