>>Platforma "Ziņo KNAB!"<< 
‌nodrošina iespēju iesniegt pārkāpuma ziņojumu vai trauksmes cēlēja ziņojumu par jebkuru jau notikušu, pašlaik notiekošu vai plānotu noziedzīgu nodarījumu vai pārkāpumu. Pārkāpuma ziņojumu var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, autentificējoties un atklājot savu identitāti, vai anonīmi. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt tikai ziņotāju identificējošā veidā.


Par ko JĀZIŅO

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) novērš un apkaro korupciju, kā arī kontrolē politisko organizāciju (partiju) finansēšanas kārtības ievērošanu.

Atbilstoši likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumam korupcija ir kukuļošana vai jebkura cita valsts amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs neizskata jautājumus, kuri neatbilst Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetencei.

Piemēri situācijām, kuras var liecināt par iespējamu korupciju:

– nekustamo īpašumu iegāde, izmantojot skaidru naudu, un to īpašumtiesību slēpšana, izmantojot sarežģītus čaulas uzņēmumu tīklus;

– pēkšņi cenu paaugstinājumi publisko iepirkumu pretendentu vidū, ko nevar izskaidrot ar izmaksu pieaugumu;

– patvaļīga koku ciršana un kokmateriālu kontrabanda;

– augstas vērtības preču vai pakalpojumu dāvināšana amatpersonām apmaiņā pret potenciālu labumu.

 

‌Kādas pretlikumības neizmeklē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetencē nav izskatīt, piemēram, jautājumus, kas saistīti ar personu savstarpējiem civiltiesiskiem strīdiem, pārkāpumiem saistībā ar nekustamā īpašuma īpašumtiesībām, strīdiem par parāda piedziņu, jautājumus saistībā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumā noteiktās kārtības nepildīšanu, sūdzības par vides piesārņošanu, noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar zādzību, laupīšanu, krāpšanu, dokumentu viltošanu, patvaļīgu koku ciršanu, piesavināšanos, tiesnešu lēmumu pamatotību un tiesiskumu, sūdzības par iejaukšanos lietu iztiesāšanā vai tiesas sprieduma un lēmuma neizpildīšanu, sūdzības par krimināllietu izmeklēšanas iespējamo neatbilstību kriminālprocesuālajām tiesību normām u.tml.
Plašāka informācija:
‌Delna.lv | KNAB.lv

‌‌

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums