APLIECINĀJUMA IZDARĪŠANA UN CITU UZDEVUMU PILDĪŠANA

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:   

 1. apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 6000 latu;
 2. apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā; 
 3. ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas); 
 4. apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus; 
 5. apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem; 
 6. apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu; 
 7. pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā; 
 8. apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā; 
 9. sagatavo dokumentu projektus.


Bāriņtiesa par izdarītajiem apliecinājumiem iekasē šādas valsts nodevas:

 1. par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
 2. par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
 3. par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
 4. par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
 5. par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
 6. par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
 7. par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
 8. par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
 9. par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
 10. par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
 11. par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
 12. par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
 13. par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
 14. par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
 15. par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
 16. par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).
Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā.
Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus.
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums