Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ieviņas”, Vestienas pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Ieviņas”, Vestienas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7096 001 0102). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,5 ha platībā un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 224,3 kv.m. Izsoles sākotnējā cena – EUR 2900,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- EUR 290,00.
iesūtīts: 08.06.2020lasīt tālāk

Paziņojums par cirsmu izsoli

Madonas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – pašvaldības cirsmas, kas atrodas Madonas novada teritorijā:
iesūtīts: 04.02.2020lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes gabala “Kārkli”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes gabalu “’Kārkli”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7046 008 0106). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 7046 008 0106) ar kopējo platību 6486 m². Izsoles sākotnējā cena – EUR 1800,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- EUR 180,00.
iesūtīts: 07.01.2020lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Ķīvītes”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu “’Ķīvītes”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7050 005 0452). Izsole tiek rīkota ar pretendentu atlasi – izsolē drīkst piedalīties zemes starpgabalam pieguļošo zemes vienību īpašnieki.
iesūtīts: 07.01.2020lasīt tālāk

Paziņojums par telpu Gaujas ielā 13, Madonā nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības telpu Gaujas ielā 13, Madonā nomas tiesības. Telpas atrodas Madonas novada pilsētas Sporta centra 2.stāvā 80,2kv.m platībā, telpas tiek nodotas nomai ar lietošanas mērķi – ēdināšanas pakalpojuma sniegšana. Nomas līguma darbības termiņš – 3 gadi. Telpu sākotnējā nomas maksa, kas ir izsoles sākumcena, ir EUR 2,17 (divieuro 17 centi) mēnesī par 1 kv.m. Papildus noteiktajai nomas maksai tiek aprēķināts Pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis EUR 0,10.
iesūtīts: 01.10.2019lasīt tālāk
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums