Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Toces iela 10-10, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2023.07.18 08:34
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Toces iela 10-10, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7070 900 0110). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 44,2 kv.m. platībā (kopīpašuma 442/4675 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70700070557001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70700070557).

Izsoles sākotnējā cena –  1200,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 120,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Toces iela 10-10, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2023. gada 25. augustā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”). 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2023. gada 24. augustam plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Portnovu pa tel. Nr. 20374568.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums