06.03.2024 Pieteikumi par nekustamā īpašuma nomu iesniedzami paziņojumā noteiktajā termiņā Madonas novada domē, Madonā, Saieta laukumā 1, vai elektroniski parakstītu uz e-pastu: pasts@madona.lv, vai pagasta pārvaldē, kuras teritorijā atrodas iznomājamais īpašums.

Pieteikuma veidlapa

Paziņojuma ievietošanas datums Iznomājamā īpašuma atrašanās vieta Iznomājamā objekta kadastra apzīmējums Iznomājamā objekta platība (ha)Pieteikšanās termiņš  Grafiskais pielikums  Statuss Iznomāts līdz 
27.06.2024 Praulienas pagasts 708601001949,17  04.07.2024pdf  
27.06.2024 Praulienas pagasts 708601001963,16  04.07.2024pdf   
04.06.2024 Mārcienas pagasts 70740040147 3,19 11.06.2024pdf   
08.05.2024 Bērzaunes pagasts 70460020085 14.06.2024pdf   
08.05.2024 Bērzaunes pagasts 704600201154,51  17.05.2024pdf Iznomāts fiziskai personai  03.06.2034
08.05.2024 Praulienas pagasts 708601001881,6  17.05.2024pdf Iznomāts fiziskai personai  27.05.2034
08.05.2024 Praulienas pagasts 70860100197 3,2 14.06.2024pdf   
26.03.2024 Mārcienas pagasts 70740080074 05.04.2024pdf   
26.03.2024 Mārcienas pagasts 707400800530,43  05.04.2024pdf   
06.03.2024 Liezēres pagasts 706801201415,5  15.03.2024pdf Iznomāts fiziskai personai  27.03.2034
06.03.2024 Liezēres pagasts 706801301493,6  15.03.2024pdf Iznomāts fiziskai personai  27.03.2034
06.03.2024 Liezēres pagasts 706801301501,2  15.03.2024pdf Iznomāts fiziskai personai  27.03.2034
06.03.2024 Liezēres pagasts 706801201232,4  15.03.2024pdf Iznomāts fiziskai personai  27.03.2034
16.02.2024 Barkavas pagasts 70440080164 1,6 29.02.2024pdf Iznomāts fiziskai personai 04.03.2034
09.02.2024 Dzelzavas pagasts 70500030108 12,5 29.02.2024pdf Iznomāts ZS Melderi  25.03.2034
18.01.2024 Sausnējas pagasts 70920030011 31.01.2024pdf Iznomāts ZS Ezerkalni  12.02.2034
15.01.2024 Dzelzavas pagasts 705000502581,8  24.01.2024pdf Iznomāts SIA "Kalna Zīles"
 02.02.2034
09.01.2024 Kalsnavas pagasts 706200501224,5  17.01.2024pdf Iznomāts fiziskai personai  01.02.2034
13.11.2023 Sarkaņu pagasts 70900020152 24.11.2023pdf  Iznomāts fiziskai personai 14.01.2034
03.10.2023 Sausnējas pagasts 7092003011025,3  13.10.2023pdf Iznomāts ZS Ezerkalni  05.11.2033
03.10.2023 Sausnējas pagasts 709200301324,7  13.10.2023pdf Iznomāts ZS Ezerkalni  03.12.2033
25.09.2023 Bērzaunes pagasts 704600802764,53  09.10.2023pdf Iznomāts fiziskai personai  05.12.2033
19.07.2023 Barkavas pagasts 70440040024 2,2 10.08.2023pdf Iznomāts fiziskai personai  19.08.2033
19.07.2023 Cesvaines pagasts 70070020043 0,8 10.08.2023pdf Iznomāts ZS Kalna Vēveri  19.08.2033
19.07.2023 Mētrienas pagasts 70760080160 1,9 10.08.2023pdf Iznomāts fiziskai personai  22.08.2033
19.07.2023 Mētrienas pagasts 70760040091 0,33 10.08.2023pdf Iznomāts fiziskai personai  22.08.2033
04.07.2023 Praulienas pagasts 708601700623,14  10.07.2023pdf Iznomāts ZS Grāveri  31.08.2033
04.07.2023 Vestienas pagasts 70960070159 3,4 10.07.2023pdf  Iznomāts SIA "Lepiņi" 31.08.2033
12.05.2023Mētrienas pagasts 70760060106 1,19 19.05.2023pdf Iznomāts fiziskai personai  31.07.2033
 14.04.2023Bērzaunes pagasts 704600900622,4  21.04.2023 pdf  Iznomāts fiziskai personai 15.05.2033
 20.03.2023Kalsnavas pagasts 706201200972,11  31.03.2023pdfIznomāts SIA SILIETIS  30.04.2033
 20.03.2023Bērzaunes pagasts 704600801292,8 31.03.2023pdfIznomāts fiziskai personai 15.05.2033
 21.02.2023Vestienas pagasts 709600101241,31  28.02.2023pdf  Iznomāts ZS Brutēni 28.02.2033
 21.02.2023Liezēres pagasts 706801600796,0 28.02.2023pdf  Iznomāts fiziskai personai 31.03.2033
 21.02.2023Bērzaunes pagasts 704600201482,9272  28.02.2023pdf Iznomāts SIA Amesa  28.02.2033
 21.02.2023Vestienas pagasts 709600101031,5  28.02.2023pdf Iznomāts ZS Brutēni  28.02.2033
 21.02.2023Vestienas pagasts 709600101271,31  28.02.2023pdf Iznomāts ZS Brutēni  28.02.2033
 16.01.2023Mētrienas pagasts 707600601141,9  27.01.2023pdfIznomāts fiziskai personai  31.03.2033
 16.01.2023Mētrienas pagasts 70760060055 1,82  27.01.2023pdfIznomāts fiziskai personai 31.01.2033
 16.01.2023Kalsnavas pagasts 70620120047 6,0774  27.01.2023pdf  Iznomāts SIA Silietis 31.01.2033
 17.11.2022Bērzaunes pagasts 704600801251,2 25.11.2022pdf  Iznomāts fiziskai personai 31.01.2033
 20.10.2022Bērzaunes pagasts 704600802700,7  28.10.2022pdfIznomāts fiziskai personai 31.10.2023
 20.10.2022Ļaudonas pagasts 707001001631,46  28.10.2022pdf Iznomāts fiziskai personai 31.10.2023
 20.09.2022Kalsnavas pagasts 706201000540,4  30.09.2022pdf Iznomāts fiziskai personai 30.09.2032
 20.09.2022Sarkaņu pagasts 70900070128  2,03  30.09.2022pdf Iznomāts SIA TP24  31.10.2032
 25.08.2022Vestienas pagasts
 70900070136 3,35 02.09.2022.pdfIznomāts SIA Lepiņi  31.08.2032
 20.07.2022Bērzaunes pagasts 704600802401,4115  31.07.2022 pdf Iznomāts fiziskai personai 31.07.2032
 20.07.2022Mētrienas pagasts 70760060116  31.07.2022 pdf  Iznomāts fiziskai personai 31.07.2032
 20.07.2022Vestienas pagasts 70960070304  5,9 31.07.2022pdf Iznomāts fiziskai personai 31.07.2032
 20.07.2022Mētrienas pagasts 70760060094 0,5  31.07.2022pdf Iznomāts fiziskai personai 31.12.2022
 20.07.2022Mētrienas pagasts 70760060092 0,3  31.07.2022pdf Iznomāts fiziskai personai 31.12.2022
 05.07.2022Kalsnavas pagasts 706200501470,7931  10.07.2022pdf Iznomāts fiziskai personai 31.07.2032
 05.07.2022Kalsnavas pagasts 706200500941,48  10.07.2022pdf  Iznomāts fiziskai personai 31.07.2032
 24.05.2022Liezēres pagasts 70680120112 20,21 31.05.2022pdf  Iznomāts SIA "Egļukalns 2015" 31.12.2022
 21.04.2022Mētrienas pagasts 707600400863,1  29.04.2022pdf Iznomāts fiziskai personai 30.04.2032
 21.04.2022Praulienas pagasts 708601401674,39 29.04.2022pdf Iznomāts fiziskai personai 30.04.2032
 17.02.2022Dzelzavas pagasts 705000100964,37  28.02.2022pdf Iznomāts ZS "Mazdzērbi"  31.03.2032
 17.02.2022Kalsnavas pagasts 706200501761,5 28.02.2022pdf  Iznomāts fiziskai personai 28.02.2032
 17.02.2022Ļaudonas pagasts 707000702981,3601  28.02.2022pdf  Iznomāts SIA "Caunes" 28.02.2032
 03.01.2022Sausnējas pagasts 709200700421,337 14.01.2022       pdf Iznomāts fiziskai personai 28.02.2032
 23.11.2021Dzelzavas pagasts 70500030110 31.01.2022pdf Iznomāts SIA "Kalna-Zīles"  28.02.2032
 23.11.2021Kalsnavas pagasts 706200901042,3643  30.11.2021pdf  Iznomāts fiziskai personai 31.12.2031
 23.11.2021Indrānu pagasts 70580160232 30.11.2021pdf Iznomāts fiziskai personai 31.12.2031
 23.11.2021Sarkaņu pagasts 7090001000313  31.01.2022pdf Iznomāts SIA SV Kalnameži  28.02.2032
 05.10.2021Mētrienas pagasts 707600802720,5  31.01.2022pdfIznomāts fiziskai personai 31.07.2032
 05.10.2021Mētrienas pagasts 70760080330 0,85 15.10.2021pdf Iznomāts fiziskai personai 15.11.2031
 05.10.2021Mētrienas pagasts 70760080328 1,05 15.10.2021pdf  Iznomāts fiziskai personai 15.11.2031
 05.10.2021Mētrienas pagasts 70760060058 1 15.10.2021pdf Iznomāts ZS "PLĒŠAS 55"   15.11.2031
 24.05.2021Ošupes pagasts 708201200936,5  07.06.2021pdf Iznomāts ZS "Dravas" 18.06.2027
 19.05.2021Kalsnavas pagasts 706201104162,3  31.01.2022pdf   
 07.05.2021Bērzaunes pagasts  704600902610,06 05.08.2021pdf Iznomāts fiziskai personai 12.08.2026
 07.05.2021Ošupes pagasts 708201200625,7 24.05.2021pdf Iznomāts fiziskai personai 31.05.2031
 07.05.2021Ļaudonas pagasts 707000300753,4 24.05.2021pdfIznomāts SIA "AGRO KT"  31.05.2031
 07.05.2021Ļaudonas pagasts 707000300842,2 24.05.2021pdf Iznomāts SIA "AGRO KT" 31.05.2031
 07.05.2021Bērzaunes pagasts 7046009012715,6 24.05.2021pdfIznomāts SAI "Atpūtas Z" 31.05.2031
 07.05.2021Bērzaunes pagasts 70460090195 4,1 24.05.2021pdfIznomāts SAI "Atpūtas Z"  31.05.2031
 07.05.2021Ošupes pagasts 70820040032 6,8 24.05.2021pdfIznomāts ZS "Vecozoli"  24.08.2031
 07.05.2021Ošupes pagasts 70820040192 0,6 24.05.2021pdf Iznomāts ZS "VECOZOLI" 31.05.2026
 07.05.2021Ošupes pagasts 70820040198 5,8 24.05.2021pdf Iznomāts ZS "VECOZOLI" 31.05.2031
 07.05.2021Vestienas pagasts 70960010100 1,5 24.05.2021pdfIznomāts ZS "Vidiņi"  24.08.2031
 07.05.2021Sarkaņu pagasts 70900080056 3,4 24.05.2021pdfIznomāts fiziskai personai 24.08.2026
 07.05.2021Mētrienas pagasts 70760040094 3,5 24.05.2021pdf Iznomāts fiziskai personai 21.06.2031
 07.05.2021Mētrienas pagasts 70760040099 3,9 24.05.2021pdf Iznomāts fiziskai personai 21.06.2031
 07.05.2021Mētrienas pagasts 70760040097 1 24.05.2021pdf Iznomāts fiziskai personai 21.06.2031
 07.05.2021Mētrienas pagasts 70760050095 2,9 24.05.2021pdf Iznomāts ZS "Plēšas 55" 18.08.2027
 07.05.2021Mētrienas pagasts 70760060082 2 24.05.2021pdfIznomāts ZS "Plēšas 55"  18.08.2027
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums