.

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Strīdus purvs”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā izsoli

Madonas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Strīdus purvs”, kadastra Nr.7070 012 0019, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kā nedalāmu vienību, kas sastāv no:
iesūtīts: 25.01.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Pagasta mežs”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā izsoli

Madonas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu, kā nedalāmu vienību, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Pagasta mežs”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70700120018 sastāvoša no:
iesūtīts: 25.01.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Aka”, Mētrienas pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Aka”, Mētrienas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7076 008 0499). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 70760080048) 0,1473 ha platībā, būves ar kadastra apzīmējumu 70760080448001 un būves ar kadastra apzīmējumu 70760080448002.
iesūtīts: 22.12.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas klēts”, Praulienas pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Muižas klēts”, Praulienas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7086 010 0210). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 70860100210) 0,2709 ha platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 7086 010 0210 001.
iesūtīts: 22.12.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Meža Taurupes”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Meža Taurupes”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7062 003 0122). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70620030111) – 0,3533 ha platībā un zemes vienības (kadastra apzīmējums 70620050172) – 0,5992 ha platībā. Zemes gabaliem ir starpgabala statuss.
iesūtīts: 22.12.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala ar adresi Augu iela 19, Madona, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu ar adresi Augu iela 19, Madona, Madonas novads (kadastra Nr. 7001 001 1504). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70010011504) – 262 m2 platībā.
iesūtīts: 15.12.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala ar adresi Raiņa iela 16A, Madona, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu ar adresi Raiņa iela 16A, Madona, Madonas novads (kadastra Nr. 7001 001 1347). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70010011347) – 885 m2 platībā.
iesūtīts: 15.12.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 4, Ošupe, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Meža iela 4, Ošupe, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7082 004 0179). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 70820040179) 0,8567 ha platībā un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 70820040179001).
iesūtīts: 10.12.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lauciņš”, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Lauciņš”, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7082 013 0276). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70820130276) – 979 m2 platībā.
iesūtīts: 10.12.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dālijas”-2, Cesvaines pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Dālijas”-2, Cesvaines pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7027 900 0034). Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa 28 kv.m. platībā (kopīpašuma 280/1067 domājamās daļas no dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 70270150094001, šķūnis, kadastra apzīmējums 70270150094002, šķūnis, kadastra apzīmējums 70270150094003, un zemes, kadastra apzīmējums 70270150094).
iesūtīts: 10.12.2021lasīt tālāk
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums