Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Toces iela 10-2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 14. jūnijā plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma Toces iela 10-2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7070 900 0106, izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 09.07.2024lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Raugi”, kadastra numurs 7046 002 0072, zemes vienības “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70460020085, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 4. jūnijā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Raugi”, kadastra numurs 7046 002 0072, zemes vienības “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70460020085, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu, jo uz izsoli nav ieradies neviens pretendents.
iesūtīts: 09.07.2024lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala daļas nekustamajā īpašumā “Grīvi”, kadastra numurs 7046 002 0115, zemes vienībā “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70460020115, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

2024. gada 4. jūnijā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala daļas nekustamajā īpašumā “Grīvi”, kadastra numurs 7046 002 0115, zemes vienībā “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70460020115, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, 4,51 ha platībā, nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 09.07.2024lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala daļas nekustamajā īpašumā “Stacija-Karaspēka daļa”, kadastra numurs 7074 004 0138, zemes vienībā “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70740040138, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātiem

2024. gada 24. maijā plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, notika Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala daļas nekustamajā īpašumā “Stacija-Karaspēka daļa”, kadastra numurs 7074 004 0138, zemes vienībā “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 70740040138, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, 1700 m2 platībā, nomas tiesību izsole.
iesūtīts: 09.07.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zaļumi 3”, Barkavas pagasts, Madonas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 24. maijā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma “Zaļumi 3”, Barkavas pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7044 005 0114, otrā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 09.07.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Māliņu lauks”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 24. maijā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma “Māliņu lauks”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7046 008 0169, otrā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 09.07.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecsaikava 2”-12, Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 17. maijā plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā “Vecsaikava 2”-12, Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7086 900 0105, atkārtotā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 21.05.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 12-7, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 10. maijā plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā Ozolu iela 12-7, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7068 900 0121, atkārtotā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 21.05.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 12-3, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 10. maijā plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā Ozolu iela 12-3, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7068 900 0120, atkārtotā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 21.05.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu iela 13A-1, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 10. maijā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma Bērzu iela 13A-1, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7050 900 0090, atkārtotā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 21.05.2024lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 14-43, Lubāna, Madonas novads, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Madonas novada pašvaldība paziņo, ka 2024. gada 10. maijā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, izziņotā nekustamā īpašuma Ozolu iela 14-43, Lubāna, Madonas novads, kadastra numurs 7013 900 0284, atkārtotā izsole atzīta par nenotikušu, jo nav pieteicies neviens pretendents.
iesūtīts: 21.05.2024lasīt tālāk
   1 2 3 4 5 6 7 8 9   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums