Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Strautiņi”-2, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Strautiņi”-1, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0369). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 79,3 kv.m. platībā (kopīpašuma 793/1409 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 70620070025001, būvēm, kadastra apzīmējums 70620070025002, 70620070025003, 70620070025004, 70620070025005, un zemes, kadastra apzīmējums 70620070025).
iesūtīts: 07.06.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Strautiņi”-1, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Strautiņi”-1, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0368). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 61,6 kv.m. platībā (kopīpašuma 616/1409 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 70620070025001, būvēm, kadastra apzīmējums 70620070025002, 70620070025003, 70620070025004, 70620070025005, un zemes, kadastra apzīmējums 70620070025).
iesūtīts: 07.06.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Kārļa iela 10A, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Kārļa iela 10A, Sauleskalns, Bērzaunes pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7046 009 0303). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70460090297 2350m2 platībā un būves – katlu māja ar kadastra apzīmējumu 70460090222001.
iesūtīts: 09.05.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Eglaine”, Barkavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Eglaine”, Barkavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7044 008 0124). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70440080124) 2,39 ha platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 70440080124001) un trīs saimniecības ēkām (kadastra apzīmējums 70440080124005, 70440080124006, 70440080124007).
iesūtīts: 09.05.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 12-5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Vesetas iela 12-5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0367). Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa 34,9 kv.m. platībā (kopīpašuma 349/2632 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 70620110269001, būves - šķūnis, kadastra apzīmējums 70620110332001 un zemes, kadastra apzīmējums 70620110269, 70620110332).
iesūtīts: 09.05.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – apauguma (tā novākšanas un izvešanas) nekustamajā īpašumā “Dzelzceļš”, Indrānu pagastā, Madonas novadā, izsoli

Madonas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – apaugums, tā novākšana un izvešana, kas atrodas Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzelzceļš”, Indrānu pag., zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 70580110128 un 70580100109, kā nedalāmu vienību, sastāvošu no:
iesūtīts: 03.05.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Silvas”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, izsoli

Madonas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Silvas”, kadastra Nr.7050 008 0088, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, kā nedalāmu vienību, kas sastāv no:
iesūtīts: 11.04.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, otro izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Parka iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7070 007 0450). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70700070450) 0,3173 ha platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 70700070450001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 70700070450002).
iesūtīts: 08.04.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kraukļu tautas nams”- 1A, Kraukļi, Cesvaines pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Kraukļu tautas nams”- 1A, Kraukļi, Cesvaines pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7027 900 0061). Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.1A 131,4 kv.m. platībā (kopīpašuma 1314/7975 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējums70270060219001 un zemes ar kadastra apzīmējums 70270060219).
iesūtīts: 08.04.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma E.Graudiņa iela 4A, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu E.Graudiņa iela 4A, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7042 006 0009). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70420060663) – 143 m2 platībā.
iesūtīts: 22.02.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine”, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Mežaine”, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7082 013 0266). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70820130324) – 2,85 ha platībā.
iesūtīts: 14.02.2022lasīt tālāk
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums