.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Toces iela 10-10, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Toces iela 10-10, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7070 900 0110). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 44,2 kv.m. platībā (kopīpašuma 442/4675 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70700070557001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70700070557).
iesūtīts: 18.07.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pumpuri 3”-8, Liezēres pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Pumpuri 3”-8, Liezēres pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7068 900 0111). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 47 kv.m. platībā (kopīpašuma 47/410 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70680050131001, būves ar kadastra apzīmējumu 70680050131002, būves ar kadastra apzīmējumu 70680050131003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70680050131).
iesūtīts: 18.07.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazie Skubi”, Praulienas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Mazie Skubi”, Praulienas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7086 005 0079). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70860050079) – 0,1968 ha platībā.
iesūtīts: 07.07.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Putnu ferma 7”, Barkavas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Putnu ferma 7”, Barkavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7044 008 0016). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70440080412) – 78 kv.m platībā.
iesūtīts: 07.07.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 9-6, Madona, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Avotu iela 9-6, Madona, Madonas nov. (kadastra Nr. 7001 900 2440). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 32,8 kv. m. platībā (kopīpašuma 317/3069 domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 70010011212001, 70010011212002, 70010011212003, un zemes ar kadastra apzīmējumu 70010011212).
iesūtīts: 15.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-20, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Vesetas iela 10-20, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0376). Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa 59,8 kv. m. platībā (kopīpašuma 598/21586 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70620110268001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70620110268).
iesūtīts: 15.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Vesetas iela 10-6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0374). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 35,2 kv. m. platībā (kopīpašuma 352/21586 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70620110268001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70620110268).
iesūtīts: 15.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 1-13, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Kalna iela 1-13, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0373). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 84,7 kv. m. platībā (kopīpašuma 847/12681 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70620110251001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70620110251).
iesūtīts: 15.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piederošo telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Oskara Kalpaka iela 4 (kadastra apzīmējums 70130020144001), Lubāna, Madonas novads, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpas ar kopējo platību 42 m2, Oskara Kalpaka iela 4, Lubāna, Madonas novads (kadastra apzīmējums 70130020144001), nomas tiesības.
iesūtīts: 08.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Madonas novads, otro izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7058 016 0228). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160247 1,87 ha platībā, skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 70580160228001 - 775,5 m2 platībā, šķūņa ar pagrabu ar kadastra apzīmējumu 70580160228002 - 80,2 m2 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 70580160228003 - 126,1 m2.
iesūtīts: 26.05.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Celtnieku iela 2-3, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, otro izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Celtnieku iela 2-3, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7082 900 0092). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 47,0 kv.m. platībā (kopīpašuma 470/4112 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 70820130162001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70820130162).
iesūtīts: 26.05.2023lasīt tālāk

Paziņojums par restorāna telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Pils iela 1, Cesvaine, Madonas novads, nomas tiesību izsoli - PAGARINĀTS PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpu grupas (telpas Nr. 100, 104.-112., 138-144.) ar kopējo platību 252 m2, kura ir izvietota ēkā ar adresi Pils ielā 1, Cesvainē, Madonas novadā (kadastra apzīmējums 7007 002 0040 001), un tajā esošo kustamo mantu (skat. Izsoles noteikumi).
iesūtīts: 17.05.2023lasīt tālāk

Paziņojums par ražošanas/biroja telpu Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madonā, Madonas novadā, nomas tiesību otro izsoli - PAGARINĀTS PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ražošanas/biroja telpu Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madonā, Madonas novadā (kadastra apzīmējums 7001 001 0019 001), 1.stāvā, nomas tiesības.
iesūtīts: 15.05.2023lasīt tālāk
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums