.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Aizkuja”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Aizkuja”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7090 002 0092). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70900020092) – 0,6281 ha platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 709000200920001), kūts (kadastra apzīmējums 70900020092002), pagraba (kadastra apzīmējums 70900020092003) un šķūņa (kadastra apzīmējums 70900020092004).
iesūtīts: 09.04.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Masīvs 5-141, zemes gabals Nr.276”, Aronas pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Masīvs 5-141, zemes gabals Nr.276”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7090 002 0092). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70420100608) – 0,0508 ha platībā..
iesūtīts: 09.04.2021lasīt tālāk

Paziņojums par valsts nekustamā īpašuma "Trākšu pienotava", Praulienas pagastā, Madonas novadā, privatizācijas noteikumu apstiprināšanu.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo, ka apstiprināti valsts nekustamā īpašuma “Trākšu pienotava”, Praulienas pagastā, Madonas novadā, kadastra Nr.70860140231, privatizācijas noteikumi. Nekustamais īpašums tiek privatizēts, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
iesūtīts: 16.03.2021lasīt tālāk

Paziņojums par jaunbūvējamas noliktavas ēkas Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, un tai pieguļošās zemesgabala daļas nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - jaunbūvējamas noliktavas ēkas un tai pieguļošā zemes gabala daļas 480 m2 platībā Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7046 009 0002).
iesūtīts: 05.02.2021lasīt tālāk

Paziņojums par privatizācijas uzsākšanu

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo, ka ir uzsākta valsts nekustamā īpašuma "Trākšu pienotava", Praulienas pagastā, Madonas novadā, kadastra Nr.70860140231, privatizācija.
iesūtīts: 15.01.2021lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ieviņas”, Vestienas pagasts, Madonas novads izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Ieviņas”, Vestienas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7096 001 0102). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,5 ha platībā un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 224,3 kv.m. Izsoles sākotnējā cena – EUR 2900,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- EUR 290,00.
iesūtīts: 08.06.2020lasīt tālāk

Paziņojums par cirsmu izsoli

Madonas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – pašvaldības cirsmas, kas atrodas Madonas novada teritorijā:
iesūtīts: 04.02.2020lasīt tālāk
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums