Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu - saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu jāpublicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. 

Saņemtie viedokļi par saistošo noteikumu projektu tiks apkopoti un atspoguļoti projekta paskaidrojuma rakstā

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu (norādot konkrēto saistošo noteikumu projektu) rakstiski var iesniegt:

  • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: pasts@madona.lv;
  • nosūtot Madonas novada pašvaldības Centrālajai administrācijai pa pastu uz adresi: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801;
  • iesniedzot klātienē Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Lietvedības nodaļā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, kā arī visās pašvaldības pagasta/apvienību pārvaldēs  Madonas novada teritorijā.

Madonas novada pašvaldība noskaidro sabiedrības viedokli par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

 

Saistošo noteikumu nosaukums


 Projekts
Viedokļa iesniegšanas periods

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2022.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.42 "Par līdzfinansējumu Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas"

 Saistošo noteikumu projekts 

 Paskaidrojuma raksts 
2024. gada
12. jūnijs - 28. jūnijs
Grozījumi Madonas novada pašvaldības 29.06.2022. saistošajos noteikumos Nr. 21 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošana kārtība Madonas novadā"
 
Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts
 2024. gada
18. jūnijs - 4. jūlijs


© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums