Madonas novada pašvaldības noteikumi, nolikumi

Informācija par Madonas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām
Madonas novada pašvaldības ētikas kodekss
Madonas novada pašvaldības apbalvojumi un to piešķiršanas kārtība
Portatīvās datortehnikas piešķiršanas un lietošanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs
Par noteikumu “Iepirkumu organizēšanas kārtība” apstiprināšanu
Madonas novada pašvaldības ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība
Madonas novada pašvaldības noteikumi nr. 2 ''Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība”
Madonas novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām izlietojuma vidējā termiņa programma 2016.-2018. gadam
Madonas novada pašvaldības pamatbudžetā ceļu un ielu uzturēšanai paredzēto līdzekļu izlietojuma vidējā termiņa programma 2016.-2018. gadam
Pašpatēriņa zvejas tiesībunomas Lubānas ezerā slēgtās izsoles nolikums
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas kārtība
Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Madonas novada pašvaldībā (konsolidēts)
Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā
Kārtība, kādā tiek veikti ieguldījumi pašvaldības dzīvokļa īpašumā un atlīdzināti izdevumi par ieguldījumu veikšanu
Madonas novada pašvaldības noteikumi “Amatu savienošanas atļaujas izsniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldībā”
Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr. 5 ”Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un izlietošanas kārtība Madonas novada pašvaldības iestādēs”
Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr. 39 “Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu (Nr. 1.1.1/22/833)
Par Madonas novada pašvaldības noteikumu “Kārtība, kādā piešķir, izlieto un apmaksā pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem “B” kategorijas autovadītāju apmācībai” apstiprināšanu (Nr. 1.1.1/22/832)
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums