Kontakti
Izvēlne
 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.LV90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Reģ. Nr. LV 90000054572 
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X 
Tel. 64860090, e-pasts: pasts@madona.lv 
BEZMAKSAS TĀLRUNIS PAŠVALDĪBAS JAUTĀJUMOS 80000020 (darba laikā)

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
• nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi, pasts@madona.lv
• nosūtot iesniegumu, izmantojot mājas lapas sadaļu Pakalpojumi vai portālu www.latvija.lv
Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.


DARBA LAIKS 

Pirmdiena    8:00-18:00
Otrdiena      8:00-17:00
Trešdiena    8:00-17:00
Ceturtdiena  8:00-17:00
Piektdiena    8:00-16:00
Sestdiena/Svētdiena- Slēgts

Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts par 2 stundām.

 

Pārvalde

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel. Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Domes priekšsēdētājs
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšēja pieraksta laiku saskaņot, zvanot uz tālruni 26396210
Agris Lungevičs6486056726396210agris.lungevics@madona.lv 215
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšēja pieraksta laiku saskaņot, zvanot uz tālruni 25942682
Zigfrīds Gora6486056825942682
zigfrids.gora@madona.lv215
Domes priekšsēdētāja vietnieks 
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšēja pieraksta laiku saskaņot, zvanot uz tālruni 29426366
Aigars Šķēls

29426366 aigars.skels@madona.lv
Domes priekšsēdētāja vietnieks 
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšēja pieraksta laiku saskaņot, zvanot uz tālruni 29357523
Artūrs Čačka 29357523arturs.cacka@madona.lv 
Pašvaldības izpilddirektors
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšēja pieraksta laiku saskaņot, zvanot uz tālruni 28382616
Uģis Fjodorovs 64860069 28382616ugis.fjodorovs@madona.lv 201
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšēja pieraksta laiku saskaņot, zvanot uz tālruni 29430460
Āris Vilšķērsts
29430460aris.vilskersts@madona.lv 
Pilsētas pārvaldnieks
Pieņemšanas laiks: darba dienās no plkst. 13.00-15.00, pēc iepriekšēja pieraksta laiku saskaņot, zvanot uz tālruni 26325419
Guntis Ķeveris
64860569
26325419
guntis.keveris@madona.lv103

Lietvedības nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel. Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
 Nodaļas vadītājaLinda Vagule
(Dace Cipule prombūtnē)
62302390 27831122linda.vagule@madona.lv101
 Lietvede Sabīne Lapsa64860090 pasts@madona.lv101
 Lietvede Evija Cipule64860574 26197718evija.cipule@madona.lv215
 Lietvede, arhivāre Baiba Bajāre64860580  baiba.bajare@madona.lv101
 Lietvede Inta Rēķe-Madalāne64860091 26644015inta.madalane@madona.lv101
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste Ina Mārka64860074 22004050ina.marka@madona.lv110

Attīstības nodaļa

 
Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītāja, uzņēmējdarbības jomaIlze Vogina 20204906ilze.vogina@madona.lv109 
Ainavu arhitekteAgnese  Silupa
6486008926360329agnese.silupa@madona.lv 208
Vecākais speciālists kultūras jomā Aigars Noviks
(Daiga Torstere prombūtnē)

22034411aigars.noviks@madona.lv407
Vecākais speciālists sporta jomāMāris Gailums 64860559 29478365 maris.gailums@madona.lv 213
Tūrisma darba organizatoreSanita Soma
29130437 tic@madona.lv
sanita.soma@madona.lv
108
Tūrisma informācijas centra konsultanteIlze Stūre
64823844 29332642ilze.sture@madona.lv Skolas iela 10a
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Riekstiņa 64860092 26395710 ilze.riekstina@madona.lv413
Sabiedrisko attiecību speciālistsEgils Kazakevičs 29609719egils.kazakevics@madona.lv  413
Vecākā speciāliste jaunatnes un ģimenes politikas jomā Inga Strazdiņa 27862080inga.strazdina@madona.lv 


Bāriņtiesa

Madonas novada bāriņtiesas darba laiks Blaumaņa ielā 3, Madonā

Pirmdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Otrdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Trešdiena 8.00-12.00 un 13.00-19.00
Ceturtdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Piektdiena 8.00-12.00 un 13.00-15.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Trešdiena 13.00-19.00

Amats Vārds  Uzvārds Fiksētais tel. Mob. tel. e-pasts Atrašanās vieta
Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga Lediņa64807295 29409996 barintiesa.novads@madona.lv inga.ledina@madona.lv Blaumaņa iela 3, Madona
Lietvedības sekretāre Iveta Dreimane64807295 27864200 barintiesa.novads@madona.lv Blaumaņa iela 3, Madona
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks, bāriņtiesas loceklis Aronas pagasts Andris Kļaviņš 29106947 andris.klavins@madona.lv Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts
Bāriņtiesas locekle Barkavas pagasts
Anda Vaska

26363445anda.vaska@madona.lvBrīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts
Bāriņtiesas locekle Bērzaunes pagasts Dace Linmeijere-Elksnīte
‌Apliecinājumus veic: ‌Anna Sīpola 


26409544

‌26326188
dace.linmeijere@madona.lv

‌anna.sipola@madona.lv
Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts
Bāriņtiesas locekle Dzelzavas pagasts Aleksandra Miesniece 64852059 26584739 aleksandra.miesniece@madona.lv “Liepas”, Dzelzava, Dzelzavas pagasts
Bāriņtiesas locekle Kalsnavas pagasts Laine Siliņa  26301270 laine.silina@madona.lv Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts
Bāriņtiesas loceklis Mārcienas pagasts Iluta Ozoliņa26338134 iluta.ozolina@madona.lv Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts
Bāriņtiesas locekle Mētrienas pagasts Sandra Lauva  64826031 26523832 sandra.lauva@madona.lv Mētru iela 1, Mētriena, Mētrienas pagasts
Bāriņtiesas locekle Lazdonas pagasts apliecinājumus veic Andris Kļaviņš


29106947


‌andris.klavivs@madona.lv
Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts
Bāriņtiesas locekle Liezēres pagasts Andris Kļaviņš29106947andris.klavins@madona.lv “Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts
Bāriņtiesas locekle Ļaudonas pagasts Iluta Ozoliņa26338134iluta.ozolina@madona.lv Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts
Bāriņtiesas locekle Ošupes pagasts Anda Vaska26363445anda.vaska@madona.lvSkolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts
Bāriņtiesas locekle Praulienas pagasts Sandra Lauva 26523832 sandra.lauva@madona.lv Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts
Bāriņtiesas locekle Sarkaņu pagasts Aleksandra Miesniece  26584739 aleksandra.miesniece@madona.lv “Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pagasts
Bāriņtiesas locekle Vestienas pagasts Dace Linmeijere-Elksnīte
‌Apliecinājumus veic: ‌Anna Sīpola 

26409544

‌26326188
dace.linmeijere@madona

‌anna.sipola@madona.lv
Pagastmāja, Vestiena, Vestienas pagasts
Bāriņtiesas loceklis Madonas pilsēta
64807295

Blaumaņa iela 3, Madona
Bāriņtiesas locekļa palīgs Madonas pilsētā Anna Sīpola26530400 anna.sipola@madona.lv Blaumaņa iela 3, Madona

Būvvalde

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Būvvaldes vadītājsAndris Rieba64860097
andris.rieba@madona.lv104
Būvvaldes arhitekteSilvija Šīre6486009628371721silvija.sire@madona.lv105
BūvinspektoreIveta Meļehova6482237429422298iveta.melehova@madona.lv105
JuriskonsultsSabīne Kurmīte 
(prombūtnē)
25631112sabine.kurmite@madona.lv115

Dzimtsarakstu nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājaVineta Lamberte6486007329114065dzimtsaraksti@madona.lv
vineta.lamberte@madona.lv
Raiņa iela 12
Dzimtsarakstu speciālisteIveta Škapare6486007325453426 iveta.skapare@madona.lvRaiņa iela 12

Finanšu nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājaLiene Ankrava6486003429374376liene.ankrava@madona.lv304
Galvenā grāmatvedeIveta Einika64860877
iveta.einika@madona.lv308
Galv. grāmatveža vietnieceIneta Lazda64860065
ineta.lazda@madona.lv303
Vecākā ekonomisteDina Bojaruņeca
26679360dina.bojaruneca@madona.lv310
EkonomisteAija Kļaviņa
26679360aija.klavina@madona.lv310
Vecākā grāmatvedeRamona Plotka64860067 ramona.plotka@madona.lv306
GrāmatvedeSandra Kivlāne64860129
sandra.kivlane@madona.lv305
GrāmatvedeLīga Laizāne2028641320286756liga.laizane@madona.lv 307
GrāmatvedeSolvita Konivāle2028641320286756solvita.konivale@madona.lv307
GrāmatvedeVita Vēze64860576
vita.veze@madona.lv301
GrāmatvedeLīga Vindele64860576
liga.vindele@madona.lv301
GrāmatvedeAnna Dzene64860129
anna.dzene@madona.lv305
GrāmatvedeKitija Gruziņa64860067
kitija.gruzina@madona.lv 306
GrāmatvedeAstrīda Līcīte64860878
astrida.licite@madona.lv 302
Grāmatvede Anita Brimere64860059

anita.brimere@madona.lv 307
GrāmatvedeDaina Šķēle64860035
daina.skele@madona.lv113
AuditoreLana Saulone6486057829397840lana.saulone@madona.lv314
Grāmatvede - kasiereValentīna Vasiļjeva6486006825451182valentina.vasiljeva@madona.lv107

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājsEdgars Veips
28376670edgars.veips@madona.lv411
Informācijas tehnoloģiju speciālists
Ingars Lauva
28673995ingars.lauva@madona.lv411
Informācijas tehnoloģiju speciālistsElvijs Trops6230236326482959elvijs.trops@madona.lv410
Informācijas tehnoloģiju speciālistsGvido Ļubovickis62302363
gvido.lubovickis@madona.lv410
Informācijas tehnoloģiju speciālistsArtūrs Leimanis
29499107arturs.leimanis@madona.lv101

Izglītības nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājaSolvita Seržāne6486056226136230solvita.serzane@madona.lv405
Nodaļas vadītāja vietniece Sarmīte Jansone6230238229197541sarmite.jansone@madona.lv403
Vecākā izglītības darba speciālisteGundega Puķīte64860570 gundega.pukite@madona.lv404
Vecākā izglītības darba speciālisteMairita Smeltere64860558 mairita.smeltere@madona.lvMetodoloģijas kabinets 4.stāvā
Izglītības darba speciālisteVivita Vecozola64860071
26378836vivita.vecozola@madona.lv402
Izglītības darba speciāliste
Rudīte Adamkoviča
  rudite.adamkovica@madona.lv402
Izglītības psihologsInese Vaniņa62302381 29470907inese.vanina@madona.lv401
Speciālās izglītības pedagogs Vineta Bormane64860558 vineta.bormane@madona.lv Metodoloģijas kabinets 4.stāvā

Madonas pilsētas Īpašumu uzturēšanas dienests

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel. nr. Mobilā tel. nr. E-pasts Atrodas
Īpašumu uzturēšanas dienesta vadītājaGita Lutce
64860143 29287466gita.lutce@madona.lv Gaujas iela 37, Madona
Ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzinisJuris Šolins27878573juris.solins@madona.lv
Madonas kapu pārzinisIlgvars Meļķis29299355

Juridiskā un personāla nodaļa

Amata nosaukums Vārds uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājaEvita Zāle6486009526486811evita.zale@madona.lv311
JuristsHelmuts Pujats64807321helmuts.pujats@madona.lv316
Juriste
Olga Elsiņa64860093
olga.elsina@madona.lv314
JuristeSigne Arcimoviča6486057129224056
signe.arcimovica@madona.lv 313
JuristeSarmīte Melle 27307570sarmite.melle@madona.lv 
Iepirkuma speciālisteIlze Daugiallo 26199545ilze.daugiallo@madona.lv 
Personāla speciālisteSintija Māliņa  26179771sintija.malina@madona.lv  
Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16:00 - 18:00
Jānis Gļauda28302805kartibnieks@madona.lv
janis.glauda@madona.lv
316
Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Trešdienās 10:00 - 12:00
Iveta Vāvere25705666kartibnieks@madona.lv
iveta.vavere@madona.lv
316
Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Trešdienās 10:00 - 12:00
Gatis Kušķis 25725666kartibnieks@madona.lv
gatis.kuskis@madona.lv
316

Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritoriālās plānošanas nodaļa

Amata nosaukumsVārds UzvārdsFiksētā tel. Nr.Mobilā tel. Nr.E-pastsKab.Nr.
 Nodaļas vadītāja Ramona Vucāne
20228813ramona.vucane@madona.lv204
 Nekustamā īpašuma speciāliste Irēna Pretkalniņa 22317193 irena.pretkalnina@madona.lv102
 Nekustamā īpašuma speciāliste Ļena Čačka
28080793lena.cacka@madona.lv102
 Nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane  dace.almane@madona.lv  
 Zemes ierīcības inženieris Dace Haide Dzelzkalēja
28080417dace.dzelzkaleja@madona.lv
 Nekustamā īpašuma darījumu speciālists Agita Semjonova  27333721 agita.semjonova@madona.lv 204
 Vecākā speciāliste-nekustamā īpašuma nodokļa administratore Velta Vilšķērste64860066 29473326velta.vilskerste@madona.lv106
 Nekustamā īpašuma nodokļa administratore  Gunita Kampe62302494 26412779 gunita.kampe@madona.lv114
 Nekustamā īpašuma nodokļa administratore  Liene Kokoreviča62302484 29535370  liene.kokorevica@madona.lv114
  Nekustamā īpašuma nodokļa administratore  Gunita Alksne  gunita.alksne@madona.lv  
 GIS speciālists Mikus Maligins  28745383 mikus.maligins@madona.lv408
 Mežzinis Vilnis Zosārs  29196184 vilnis.zosars@madona.lv 

Projektu ieviešanas nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel. Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājaInese Solozemniece6230239128306100inese.solozemniece@madona.lv208
 Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālisteIndra Kārkliņa6230238029324572indra.karklina@madona.lv209
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists, ceļu inženierisEdgars Gailums 26196358edgars.gailums@madona.lv210
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālisteKlinta Galeja
29360277 klinta.galeja@madona.lv211
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālisteIlze Medne28610006ilze.medne@madona.lv 211
 Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālisteIveta Raimo  26473032iveta.raimo@madona.lv 209

Madonas novada Sociālā dienesta vadība

Amats Vārds Uzvārds Fiksētais Nr. Mobilais Nr. E-pasts Atrodas
Vadītāja p.i.Ilze Fārneste64807291 20240013ilze.farneste@madona.lvBlaumaņa iela 3, Madona
Vadītāja vietnieceBiruta Radžēle
26105030biruta.radzele@madona.lvBlaumaņa iela 3, Madona
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas daļas vadītāja Anita Dagnija Glaudāne 64807296 27875086 anita.glaudane@madona.lv Blaumaņa iela 3, Madona
Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļas vadītājaRita Šuvcāne
20232979 rita.suvcane@madona.lvBlaumaņa iela 3, Madona
Lietvedības speciāliste  Aina Pidika64807294 26351485socialais.dienests@madona.lv
Blaumaņa  iela 3, Madona
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Inga Ramane27865667inga.ramane@madona.lvBlaumaņa iela 3, Madona

PILNS MADONAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA KONTAKTU SARAKSTS ŠEIT


Pagastu un apvienības pārvaldes

Pagasta pārvalde

Vadītāja vārds, uzvārds

Telefons

E-pasts

Aronas pagasts

Reinis SILUPS

28080508

arona@madona.lv

reinis.silups@madona.lv

Barkavas pagasts

p.i. Aleksandrs ŠRUBS

28374223

barkava@madona.lv

aleksandrs.srubs@madona.lv

Bērzaunes pagasts

Edgars LĀCIS


20249112

berzaune@madona.lv

edgars.lacis@madona.lv
Cesvaines apvienības pārvalde Vilnis ŠPATS 29461212cesvaine@madona.lv

vilnis.spats@madona.lv

Dzelzavas pagasts

Sandis KALNIŅŠ

 28308227

dzelzava@madona.lv

sandis.kalnins@madona.lv
Ērgļu apvienības pārvalde Elita ŪDRE 20243405ergli@madona.lv

elita.udre@madona.lv

Kalsnavas pagasts

Artis MŪRMANIS

20371517

kalsnava@madona.lv

artis.murmanis@madona.lv

Lazdonas pagasts

Reinis SILUPS

28080508

lazdona@madona.lv

reinis.silups@madona.lv
 Liezēres pagasts Artūrs VĀVERE29336590liezere@madona.lv

arturs.vavere@madona.lv
Lubānas apvienības pārvalde 
 Tālis SALENIEKS29165733 lubana@madona.lv

‌talis.salenieks@madona.lv

Ļaudonas pagasts

Artūrs PORTNOVS

20374568

laudona@madona.lv

arturs.portnovs@madona.lv
MadonaGuntis ĶEVERIS

26325419

guntis.keveris@madona.lv

Mārcienas pagasts

Edgars LĀCIS

20249112

marciena@madona.lv

edgars.lacis@madona.lv

Mētrienas pagasts

Ilona ZALĀNE

 29424912

metriena@madona.lv

ilona.zalane@madona.lv

Ošupes pagasts

p.i. Anita IKAUNIECE

29224162

osupe@madona.lv

anita.ikauniece@madona.lv

Praulienas pagasts

Ilona ZALĀNE

 29424912

prauliena@madona.lv

ilona.zalane@madona.lv

Sarkaņu pagasts

Sandis KALNIŅŠ

28308227

sarkani@madona.lv

sandis.kalnins@madona.lv

Vestienas pagasts

Artūrs VĀVERE

29336590

vestiena@madona.lv

arturs.vavare@madona.lv

Kapitālsabiedrības

Kapitālsabiedrība Vadītāja vārds, uzvārds Adrese Telefons E-pasts Mājas lapa
SIA ''Madonas namsaimnieks'' Oskars Janovičs Augu iela 29, Madona, LV-4801 64807077 info@madonams.lv www.madonams.lv
SIA ''Madonas ūdens'' Guntars Dambenieks Raiņa 54, Madona,
Madonas novads, LV-4801
648 07073
648 07071
28670766
info@madonasudens.lv www.madonasudens.lv
SIA ''Madonas siltums'' Ivars Grandāns Cesvaines-24a, Madona,
Madonas novads, LV-4801
64807400 madonas.siltums@madona.lv
SIA ''Madonas slimnīca'' Artis Stuburs Rūpniecības iela 38, Madona,
Madonas novads, LV-4801
Tālrunis: 64807046
Reģistratūra: 64860586
slimnica@madonasslimnica.lv www.madonasslimnica.lv
SIA ''Bērzaunes komunālais uzņēmums'' Māris BeloragsAronas 2-23, Sauleskalns,
Bērzaunes pagasts, Madonas novads
64825124 29489983 berzaunesku@inbox.lv

 Datu aizsardzība

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. E-pasts
Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe +371 67419000
 +371 29111416
 raivis@grubesbirojs.lv
Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe  +371 67419000
  +371 26951550
 viesturs@grubesbirojs.lv
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika