Kontakti
Izvēlne
 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.LV90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Reģ. Nr. LV 90000054572 
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X 
Tel. 64860090, e-pasts: pasts@madona.lv 
BEZMAKSAS TĀLRUNIS 80000020

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
• nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi, pasts@madona.lv
• nosūtot iesniegumu, izmantojot mājas lapas sadaļu Pakalpojumi vai portālu www.latvija.lv
Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.


DARBA LAIKS 

Pirmdiena    8:00-18:00
Otrdiena      8:00-17:00
Trešdiena    8:00-17:00
Ceturtdiena  8:00-17:00
Piektdiena    8:00-16:00
Sestdiena/Svētdiena- Slēgts

Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts par 2 stundām.

 

Pārvalde

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel. Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Domes priekšsēdētājs
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšēja pieraksta laiku saskaņot, zvanot uz tālruni 26396210
Agris Lungevičs6486056726396210agris.lungevics@madona.lv 215
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšēja pieraksta laiku saskaņot, zvanot uz tālruni 25942682
Zigfrīds Gora6486056825942682
zigfrids.gora@madona.lv215
Domes priekšsēdētāja vietnieks 
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšēja pieraksta laiku saskaņot, zvanot uz tālruni 29412467
Ivars Miķelsons
6230239229412467
ivars.mikelsons@madona.lv203
Pašvaldības izpilddirektors
214
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks, izpilddirektora p.i.
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšēja pieraksta laiku saskaņot, zvanot uz tālruni 29430460
Āris Vilšķērsts6486006929430460aris.vilskersts@madona.lv 201
Pilsētas pārvaldnieks
Pieņemšanas laiks: darba dienās no plkst. 13.00-15.00, pēc iepriekšēja pieraksta laiku saskaņot, zvanot uz tālruni 26325419
Guntis Ķeveris
64860569
26325419
guntis.keveris@madona.lv103

Lietvedības nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel. Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
 Nodaļas vadītāja Dace Cipule62302390 27831122dace.cipule@madona.lv101
 Lietvede Sabīne Lapsa64860090 pasts@madona.lv101
 Lietvede Linda Vagule 64860091 linda.vagule@madona.lv 101
 Lietvede Evija Cipule64860574 26197718evija.cipule@madona.lv215
 Lietvede, arhivāre Baiba Bajāre64860580  baiba.bajare@madona.lv101
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste Ina Mārka64860074 22004050ina.marka@madona.lv110

Attīstības nodaļa

 
Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītāja, vecākā speciāliste uzņēmējdarbības jomāIlze Vogina 20204906ilze.vogina@madona.lv109 
Teritorijas plānotājaRamona Vucāne 20228813ramona.vucane@madona.lv204
Ainavu arhitekteAgnese  Silupa
6486008926360329agnese.silupa@madona.lv 208
Vecākā speciāliste kultūras jomā Daiga Torstere6486057922034411daiga.torstere@madona.lv407
Vecākais speciālists sporta jomāMāris Gailums 64860559 29478365 maris.gailums@madona.lv 213
Tūrisma darba organizatoreSanita Soma
29130437 tic@madona.lv
sanita.soma@madona.lv
108
Tūrisma informācijas centra konsultanteIlze Stūre
(prombūtnē),
Gunta Strode


64823844


27294005
gunta.strode@madona.lv Skolas iela 10a
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Riekstiņa 64860092 26395710 ilze.riekstina@madona.lv413
Sabiedrisko attiecību speciālistsEgils Kazakevičs 29609719egils.kazakevics@madona.lv  413

Bāriņtiesa

Madonas novada bāriņtiesas darba laiks Parka ielā 4, Madonā

Pirmdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Otrdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Trešdiena 8.00-12.00 un 13.00-19.00
‌Ceturtdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
‌Piektdiena 8.00-12.00 un 13.00-15.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
‌Trešdiena 13.00-19.00

Amats Vārds  Uzvārds Fiksētais tel. Mob. tel. e-pasts Atrašanās vieta
Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga Lediņa 64807295 29409996 barintiesa.novads@madona.lv inga.ledina@madona.lv Parka iela 4, Madona
Lietvedības sekretāre Izida Vaičuka 64807295 27864200 barintiesa.novads@madona.lv Parka iela 4, Madona
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks, bāriņtiesas loceklis Aronas pagasts Andris Kļaviņš 29106947 andris.klavins@madona.lv Meliatoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts
Bāriņtiesas locekle Barkavas pagasts Marta Stalīdzāne 64860904 26363445 marta.stalidzane@madona.lv Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts
Bāriņtiesas locekle Bērzaunes pagasts AnnaSīpola  64807612 26326188 anna.sipola@madona.lv Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts
Bāriņtiesas locekle Dzelzavas pagasts Aleksandra Miesniece 64852059 26584739 aleksandra.miesniece@madona.lv “Liepas”, Dzelzava, Dzelzavas pagasts
Bāriņtiesas locekle Kalsnavas pagasts Laine Siliņa  26301270 laine.silina@madona.lv Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts
Bāriņtiesas loceklis Mārcienas pagasts Marika Prokiraite 26338134 marika.prokiraite@madona.lv Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts
Bāriņtiesas locekle Mētrienas pagasts Sandra Lauva  64826031 26523832 sandra.lauva@madona.lv Mētru iela 1, Mētriena, Mētrienas pagasts
Bāriņtiesas locekle Lazdonas pagasts Agita Semjonova 26419500 agita.semjonova@madona.lv Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts
Bāriņtiesas locekle Liezēres pagasts Baiba Āboltiņa 26409544 baiba.aboltina@madona.lv “Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts
Bāriņtiesas locekle Ļaudonas pagasts Marika Prokiraite  26338134 marika.prokiraite@madona.lv Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts
Bāriņtiesas locekle Ošupes pagasts Marta Stalīdzāne 26363445 marta.stalidzane@madona.lv Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts
Bāriņtiesas locekle Praulienas pagasts Sandra Lauva 26523832 sandra.lauva@madona.lv Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts
Bāriņtiesas locekle Sarkaņu pagasts Aleksandra Miesniece  26584739 aleksandra.miesniece@madona.lv “Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pagasts
Bāriņtiesas locekle Vestienas pagasts Anna Sīpola  64871659 26326188 anna.sipola@madona.lv Pagastmāja, Vestiena, Vestienas pagasts
Bāriņtiesas loceklis Madonas pilsēta Agita Semjonova 64807295 26419500 agita.semjonova@madona.lv Parka iela 4, Madona
Bāriņtiesas locekļa palīgs Madonas pilsētā Rudīte Adamkoviča  26530400 rudite.adamkovica@madona.lv Parka iela 4, Madona

Būvvalde

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Būvvaldes vadītājs, zemes lietu speciālistsAndris Rieba64860097
andris.rieba@madona.lv104
Būvvaldes arhitekteSilvija Šīre6486009628371721silvija.sire@madona.lv105
BūvinspektorsJānis Vilcāns6486008429485751janis.vilcans@madona.lv105
BūvinspektoreIveta Meļehova6482237429422298iveta.melehova@madona.lv105
JuriskonsultsSabīne Kurmīte25631112sabine.kurmite@madona.lv115

Dzimtsarakstu nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājaVineta Lamberte6486007329114065dzimtsaraksti@madona.lv
vineta.lamberte@madona.lv
Raiņa iela 12
Dzimtsarakstu speciālisteIveta Škapare6486007325453426 iveta.skapare@madona.lvRaiņa iela 12

Finanšu nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājaBiruta Vindele6486003429268425biruta.vindele@madona.lv304
Galvenā grāmatvedeIveta Einika6486087726679360iveta.einika@madona.lv308
Galv. grāmatveža vietnieceIneta Lazda64860065ineta.lazda@madona.lv303
EkonomisteDina Bojaruņeca
26679360dina.bojaruneca@madona.lv307
Grāmatvede-ekonomiste
Vecākā grāmatvedeSandra Kivlāne64860129sandra.kivlane@madona.lv305
GrāmatvedeLīga Laizāne64860059liga.laizane@madona.lv 307
GrāmatvedeSolvita Konivāle64860059solvita.konivale@madona.lv307
GrāmatvedeVita Vēze64860576vita.veze@madona.lv301
GrāmatvedeLīga Vindele64860576liga.vindele@madona.lv301
GrāmatvedeAnna Dzene64860129anna.dzene@madona.lv305
GrāmatvedeKitija Gruziņa64860067 kitija.gruzina@madona.lv 306
GrāmatvedeRamona Plotka64860067
ramona.plotka@madona.lv306
GrāmatvedeAstrīda Līcīteastrida.licite@madona.lv 302
Grāmatvede Anita Brimere
26493272anita.brimere@madona.lv 307
GrāmatvedeDaina Šķēle64860035daina.skele@madona.lv113
AuditoreLana Saulone6486057829397840lana.saulone@madona.lv314
Grāmatvede - kasiereValentīna Vasiļjeva6486006825451182valentina.vasiljeva@madona.lv107
Vecākā speciāliste-nekustamā īpašuma nodokļa administratoreVelta Vilšķērste6486006629473326velta.vilskerste@madona.lv106
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Gunita Kampe6230249426412779 gunita.kampe@madona.lv114
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Liene Kokoreviča6230248429535370 liene.kokorevica@madona.lv114

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājsEdgars Veips6486055828376670edgars.veips@madona.lv411
DatortehniķisIngars Lauva6486055828673995ingars.lauva@madona.lv411
Informācijas tehnoloģiju speciālistsElvijs Trops6230236326482959elvijs.trops@madona.lv410
Informācijas tehnoloģiju speciālistsGvido Ļubovickis62302363
gvido.lubovickis@madona.lv410
Informācijas tehnoloģiju speciālistsArtūrs Leimanis
29499107arturs.leimanis@madona.lv101

Izglītības nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājaSolvita Seržāne6486056226136230solvita.serzane@madona.lv405
Nodaļas vadītājas vietniece Sarmīte Jansone6230238229197541sarmite.jansone@madona.lv403
Izglītības darba speciālisteVivita Vecozola64860071
26378836vivita.vecozola@madona.lv402
Izglītības darba speciālisteGundega Puķīte64860570
gundega.pukite@madona.lv404
Izglītības psihologsInese Vaniņa62302381 29470907inese.vanina@madona.lv401

Īpašumu uzturēšanas nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel. nr. Mobilā tel. nr. E-pasts Atrodas
Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājaGita Lutce
64860143 29287466gita.lutce@madona.lv Gaujas iela 37, Madona
Ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzinisJuris Šolins27878573juris.solins@madona.lv
Madonas kapu pārzinisIlgvars Meļķis29299355
MežzinisVilnis Zosārs29196184vilnis.zosars@madona.lv
Pašvaldības tirgus organizatoreNadežda Seļma26346077

Juridiskā nodaļa

Amata nosaukums Vārds uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājaEvita Zāle6486009526486811evita.zale@madona.lv311
JuristsHelmuts Pujats64807321helmuts.pujats@madona.lv316
Juriste
Olga Elsiņa64860093
olga.elsina@madona.lv314
Juriste Ilze Pleša63713104ilze.plesa@madona.lv315
JuristeSigne Arcimoviča6486057129224056
signe.arcimovica@madona.lv 313
Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16:00 - 18:00
Jānis Gļauda28302805kartibnieks@madona.lv
janis.glauda@madona.lv
316
Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Trešdienās 10:00 - 12:00
Iveta Vāvere25705666kartibnieks@madona.lv
iveta.vavere@madona.lv
316
Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Trešdienās 10:00 - 12:00
Gatis Kušķis 25725666kartibnieks@madona.lv
gatis.kuskis@madona.lv
316

Projektu ieviešanas nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel. Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājaInese Solozemniece6230239128306100inese.solozemniece@madona.lv208
 Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālisteIndra Kārkliņa6230238029324572indra.karklina@madona.lv209
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists, ceļu inženierisEdgars Gailums 26196358edgars.gailums@madona.lv210
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālisteKlinta Galeja
29360277 klinta.galeja@madona.lv211
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālisteIlze Medne28610006ilze.medne@madona.lv 211

Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadība

Amats Vārds Uzvārds Fiksētais Nr. Mobilais Nr. E-pasts Atrodas
Vadītājs Gundars Riekstiņš 64807291 29430704 gundars.riekstins@madona.lv Parka iela 4, Madona
Vadītāja vietniece Ilze Fārneste
20240013 ilze.farneste@madona.lv Parka iela 4, Madona
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas daļas vadītāja Anita Dagnija Glaudāne 64807296 27875086 anita.glaudane@madona.lv Parka iela 4, Madona
Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļas vadītājaRita Šuvcāne6480729220232979 rita.suvcane@madona.lvParka iela 4, Madona
Lietvedības speciāliste Ārija Brilovska  64807294 26351485 socialais.dienests@madona.lv
arija.brilovska@madona.lv
Parka iela 4, Madona
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Kristīne Drozdova  27865667 kristine.drozdova@madona.lv Parka iela 4, Madona

PILNS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA KONTAKTU SARAKSTS ŠEIT


Pagastu pārvaldes

Pagasta pārvalde

Vadītāja vārds, uzvārds

Telefons

E-pasts

Arona

Reinis SILUPS

28080508

arona@madona.lv

reinis.silups@madona.lv

Barkava

Aigars ŠĶĒLS

29426366

barkava@madona.lv

aigars.skels@madona.lv

Bērzaune

Edgars LĀCIS


20249112

berzaune@madona.lv

edgars.lacis@madona.lv

Dzelzava

Sandis KALNIŅŠ

 28308227

dzelzava@madona.lv

sandis.kalnins@madona.lv

Kalsnava

Artis MŪRMANIS

20371517

kalsnava@madona.lv

artis.murmanis@madona.lv

Lazdona

Reinis SILUPS

28080508

lazdona@madona.lv

reinis.silups@madona.lv

Ļaudona

Artūrs PORTNOVS

20374568

laudona@madona.lv

arturs.portnovs@madona.lv

Liezēre

Artūrs VĀVERE

29336590

liezere@madona.lv

arturs.vavere@madona.lv
MadonaGuntis ĶEVERIS

26325419

guntis.keveris@madona.lv

Mārciena

Edgars LĀCIS

20249112

marciena@madona.lv

edgars.lacis@madona.lv

Mētriena

Valdis GOTLAUFS

26440194

metriena@madona.lv

valdis.gotlaufs@madona.lv

Ošupe

Aigars ŠĶĒLS

29426366

osupe@madona.lv

aigars.skels@madona.lv

Prauliena

Ingmārs RUĻUKS

29215609

prauliena@madona.lv

Sarkaņi

Sandis KALNIŅŠ

28308227

sarkani@madona.lv

‌sandis.kalnins@madona.lv

Vestiena

Artūrs VĀVERE

29336590

vestiena@madona.lv

arturs.vavare@madona.lv

Kapitālsabiedrības

Kapitālsabiedrība Vadītāja vārds, uzvārds Adrese Telefons E-pasts Mājas lapa
SIA ''Madonas namsaimnieks'' Oskars Janovičs Augu iela 29, Madona, LV-4801 64807077 info@madonams.lv www.madonams.lv
A/S ''Madonas ūdens'' Guntars Dambenieks Raiņa 54, Madona,
Madonas novads, LV-4801
648 07073
648 07071
28670766
info@madonasudens.lv www.madonasudens.lv
SIA ''Madonas siltums'' Ivars Grandāns Cesvaines-24a, Madona,
Madonas novads, LV-4801
64807400 madonas.siltums@madona.lv
SIA ''Madonas slimnīca'' Artis Stuburs Rūpniecības iela 38, Madona,
Madonas novads, LV-4801
Tālrunis: 64807046
Reģistratūra: 64860586
slimnica@madonasslimnica.lv www.madonasslimnica.lv
SIA ''Bērzaunes komunālais uzņēmums'' Māris BeloragsAronas 2-23, Sauleskalns,
Bērzaunes pagasts, Madonas novads
64825124 29489983 berzaunesku@inbox.lv

 Datu aizsardzība

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. E-pasts
Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe +371 67419000
 +371 29111416
 raivis@grubesbirojs.lv
Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe  +371 67419000
  +371 26951550
 viesturs@grubesbirojs.lv
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »