Kontakti
Izvēlne
 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.LV90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Reģ. Nr. LV 90000054572 
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X 
Tel. 64860090, e-pasts: pasts@madona.lv 
BEZMAKSAS TĀLRUNIS PAŠVALDĪBAS JAUTĀJUMOS 80000020 (darba laikā) 

    

Elektroniskā saziņa ar pašvaldībuE-ADRESEGadījumos, ja nepieciešams nodot fiziskas personas datus, komercinformāciju vai citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot E-ADRESI.

Informatīvie materiāli:
 1. Droša saziņa e-adresē.
 2. E-adreses priekšrocības, 1. variants;
 3. E-adreses priekšrocības, 2. variants;
 4. Informatīvs materiāls par e-adresi;
 5. Buklets par e-adresi;
 6. E-risinājumi, latviski un krieviski;
 7. E-risinājumi, latviski un angliski;


Kad E-ADRESE izveidota, izmantojiet to drošai saziņai ar pašvaldību, ja nepieciešams, lejuplādējiet nepieciešamo iesnieguma veidlapu (veidlapas meklēt šeit), aizpildiet, saglabājiet to savā datorā un, pievienojot to pielikumā, nosūtiet sagatavoto dokumentu no savas e-adreses uz Madonas novada pašvaldības E-ADRESI.

Sūtiet savu priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu pašvaldībai, izmantojot elektronisko pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana"Šī e-pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam. E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojuma pieteikšanai.

eParaksts
 • Lai izlemtu, kuru e-identitātes identificešanas rīku izvēlēties, lasiet šeit
 • Uzziniet vairāk par dokumentu elektroniskas parakstīšanas iespējām ar eIDeParaksts vai eParakstsmobile.
 • Kā pieteikties eParaksts mobile lasi šeit.
NODERĪGI
 • Plašāka informācija par kvalificētiem e-paraksta rīkiem un elektronisku dokumentu atvēršanu un pārbaudi, norādot pārbaudes vietni, vairāk lasiet šeit.
 • Par elektronisku dokumentu atvēršanu un pārbaudi, izmantojot citu valstu elektroniskā paraksta rīkus, norādot pārbaudes vietni, lasiet šeit.
Sūtiet savus elektroniski parakstītos dokumentus uz Madonas novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: pasts@madona.lv.
Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments saņemts.
Aicinām gadījumos, kad nepieciešams nosūtīt informāciju, kas satur personas datus, komercnoslēpumu vai citu aizsargājamas ziņas, neizmantot e-pastu, bet gan Madonas novada pašvaldības E-ADRESI.

DARBA LAIKS 

Pirmdiena    8:00-18:00
Otrdiena      8:00-17:00
Trešdiena    8:00-17:00
Ceturtdiena  8:00-17:00
Piektdiena    8:00-16:00
Sestdiena/Svētdiena- Slēgts

Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts par 2 stundām.

 

CENTRĀLĀ ADMINISTRĀCIJA 

Pārvalde

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel. Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Domes priekšsēdētājs
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšēja pieraksta laiku saskaņot, zvanot uz tālruni 26396210
Agris Lungevičs6486056726396210agris.lungevics@madona.lv 215
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšēja pieraksta laiku saskaņot, zvanot uz tālruni 25942682
Zigfrīds Gora6486056825942682
zigfrids.gora@madona.lv215
Domes priekšsēdētāja vietnieks 
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšēja pieraksta laiku saskaņot, zvanot uz tālruni 29426366
Aigars Šķēls

29426366 aigars.skels@madona.lv214
Domes priekšsēdētāja vietnieks 
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšēja pieraksta laiku saskaņot, zvanot uz tālruni 29357523
Artūrs Čačka 29357523arturs.cacka@madona.lv 207
Pašvaldības izpilddirektors
Pieņemšanas laiki: pēc iepriekšēja pieraksta laiku saskaņot, zvanot uz tālruni 28382616
Uģis Fjodorovs 64860069 28382616ugis.fjodorovs@madona.lv 201
Pilsētas pārvaldnieks
Pieņemšanas laiks: darba dienās no plkst. 13.00-15.00, pēc iepriekšēja pieraksta laiku saskaņot, zvanot uz tālruni 26325419
Guntis Ķeveris
64860569
26325419
guntis.keveris@madona.lv103

Lietvedības nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel. Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
 Nodaļas vadītāja Dace Cipule
62302390 27831122dace.cipule@madona.lv101
 Lietvede Līga Rieksta
(Sabīne Lapsa prombūtnē)
64860090 pasts@madona.lv101
 Lietvede Evija Cipule64860574 26197718evija.cipule@madona.lv215
 Lietvede, arhivāre Baiba Bajāre64860580  baiba.bajare@madona.lv101
 Lietvede Laura Meldere
(Linda Vagule prombūtnē)
 64860091 26644015laura.meldere@madona.lv 101
 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste Ina Mārka64860074 22004050ina.marka@madona.lv110

Attīstības nodaļa

 
Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītāja, uzņēmējdarbības jomaIlze Vogina 20204906ilze.vogina@madona.lv109 
Ainavu arhitekteAgnese  Silupa
(prombūtnē)Vecākais speciālists kultūras jomā Aigars Noviks
(Daiga Torstere prombūtnē)

22034411aigars.noviks@madona.lv407
Vecākais speciālists sporta jomāMāris Gailums 64860559 29478365 maris.gailums@madona.lv 213
Tūrisma darba organizatoreSanita Soma
29130437 tic@madona.lv
sanita.soma@madona.lv
108
Tūrisma informācijas centra konsultanteIlze Stūre
64823844 29332642ilze.sture@madona.lv Skolas iela 10a
Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Riekstiņa 64860092 26395710 ilze.riekstina@madona.lv413
Sabiedrisko attiecību speciālistsEgils Kazakevičs 29609719egils.kazakevics@madona.lv  413
Vecākā speciāliste jaunatnes un ģimenes politikas jomā Inga Strazdiņa 27862080inga.strazdina@madona.lv Finanšu nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājaLiene Ankrava6486003429374376liene.ankrava@madona.lv304
Galvenā grāmatvedeIveta Einika64860877
iveta.einika@madona.lv308
Galv. grāmatveža vietnieceIneta Lazda64860065
ineta.lazda@madona.lv303
Vecākā ekonomiste
(budžeta plānošana,
kontrole)
Dina Bojaruņeca
26679360dina.bojaruneca@madona.lv310
Ekonomiste
(budžeta plānošana,
kontrole)
Aija Kļaviņa
26679360aija.klavina@madona.lv310
Vecākā grāmatvede 
(algas)
Ramona Plotka64860067 ramona.plotka@madona.lv306
Grāmatvede
(algas)
Kitija Gruziņa64860067
kitija.gruzina@madona.lv306
Grāmatvede 
(algas)
Anna Dzene64860129 anna.dzene@madona.lv305
Uzskaitvede
Ineta Kaščjuka
25433656
 ineta.kascjuka@madona.lv
305
Vecākā grāmatvede
(krājumi, materiāli,
ceļazīmes)

Līga Laizāne2028641320286756liga.laizane@madona.lv 307
Grāmatvede
(krājumi, materiāli,
ceļazīmes)
Solvita Konivāle2028641320286756solvita.konivale@madona.lv307
Grāmatvede
(pamatlīdzekļi)
Vita Vēze64860576
vita.veze@madona.lv301
Grāmatvede
(pamatlīdzekļi)
Astrīda Līcīte64860576 astrida.licite@madona.lv301
Grāmatvede
(pamatlīdzekļi)
Sintija Kažociņa64860576 sintija.kazocina@madona.lv301
Grāmatvede
Līga Vindele64860065
liga.vindele@madona.lv302
Grāmatvede
(bankas maksājumi)
Anita Brimere64860878
anita.brimere@madona.lv 307
Vecākā grāmatvede
(kreditori, pakalpojumu rēķini)
Dina Dalbiņa64860059  dina.dalbina@madona.lv 307
Grāmatvede
(debitori,rēķinu izrakstīšana, vecāku maksājumi)
Daina Šķēle64860035
daina.skele@madona.lv113
Grāmatvede - kasiereSilvija Grigorjeva64860068
silvija.grigorjeva@madona.lv107
Grāmatvede
(Arona, Kalsnava) 
(budžeta plānošana,
kontrole)
Vita Zepa (prombūtnē)
Nanija Rudzīte
29366995 nanija.rudzite@madona.lv Aronas un Kalsnavas
pagasta pārvaldes
Grāmatvede 
(Barkava) 
(budžeta plānošana,
kontrole)
Anita Skrjabe 64860913  anita.skrjabe@madona.lv Barkavas pagasta pārvalde 
Grāmatvede
(Bērzaune)
Gunita Konovalova64807611
 gramatvede.berzaune@madona.lv Bērzaunes pagasta pārvalde 
Grāmatvede
(Dzelzava)
Inese Bikše 64800889  inese.bikse@madona.lv Dzelzavas pagasta pārvalde 
Grāmatvede 
(Liezēre)
Gunta Tola 64807248  gunta.tola@madona.lv Liezēres pagasta pārvalde 
Grāmatvede
(Ļaudona) 
‌(debitori,rēķinu izrakstīšana, vecāku maksājumi)
Dzintra Seržāne 26528041  dzintra.serzane@madona.lv Ļaudonas pagasta pārvalde 
Grāmatvede
(Mārciena) 
(pansionāti)
Elita Ozoliņa 64860959  elita.ozolina@madona.lv Mārcienas pagasta pārvalde 
Grāmatvede
(Mētriena) 
(krājumi, materiāli,
ceļazīmes)
Ausma Fridrihsone20371441  ausma.fridrihsone@madona.lv Mētrienas pagasta pārvalde 
Grāmatvede
(Ošupe) 
‌‌(kreditori, pakalpojumu rēķini)
Aiva Kangare64829591  aiva.kangare@madona.lv Ošupes pagasta pārvalde 
Grāmatvede
(Prauliena)
‌(krājumi, materiāli,
ceļazīmes)
Alīda Sprindža64860051  alida.sprindza@madona.lv Praulienas pagasta pārvalde 
Grāmatvede (Cesvaine)
(krājumi, materiāli,
ceļazīmes)
Gita Preobraženska64852211  gita.preobrazenska@madona.lv Cesvaines apvienības pārvalde 
Grāmatvede
(Cesvaine) 
Anita Babāne (prombūtnē)
‌Silvija Grigorjeva
64852211 silvija.grigorjeva@madona.lvCesvaines apvienības pārvalde
Vecākā grāmatvede
(Ērgļi) 
(debitori,rēķinu izrakstīšana, vecāku maksājumi)
Rita Ozola 64871455  rita.ozola@madona.lv Ērgļu apvienības pārvalde 
Grāmatvede
(Ērgļi)
(krājumi, materiāli,
ceļazīmes)
Andra Salnīte64871452  andra.salnite@madona.lv Ērgļu apvienības pārvalde 
Grāmatvede
(Lubāna) 
(kreditori, pakalpojumu rēķini)
Ingrīda Logina64894388  ingrida.logina@madona.lv Lubānas apvienības pārvalde 
Grāmatvede
(Lubāna) 
‌(debitori,rēķinu izrakstīšana, vecāku maksājumi)
Līga Birziņa 64894171 liga.birzina@madona.lv Lubānas apvienības pārvalde

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Vecākais datortīklu administratorsGvido Ļubovickis62302363
gvido.lubovickis@madona.lv410
Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieksEdgars Veips  28376670 edgars.veips@madona.lv411
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Ingars Lauva
28673995ingars.lauva@madona.lv411
Datorsistēmu un datortīklu administratorsElvijs Trops
26482959elvijs.trops@madona.lv410
Informācijas tehnoloģiju administratorsArtūrs Leimanis
29499107arturs.leimanis@madona.lv101
Informācijas tehnoloģiju administratorsGatis Gailums 26486838 gatis.gailums@madona.lv 411

Izglītības nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājaSolvita Seržāne6486056226136230solvita.serzane@madona.lv405
Nodaļas vadītāja vietniece Sarmīte Jansone6230238229197541sarmite.jansone@madona.lv403
Vecākā izglītības darba speciālisteGundega Puķīte64860570 gundega.pukite@madona.lv404
Vecākā izglītības darba speciālisteMairita Smeltere
24991833
mairita.smeltere@madona.lv401
Izglītības darba speciālisteJolanta Pabērza

29382304
jolanta.paberza@madona.lv

Izglītības darba speciālisteInese Juhnoviča 29892044inese.juhnovica@madona.lv402
Izglītības psihologsInese Vaniņa62302381 29470907inese.vanina@madona.lv401
Speciālās izglītības pedagogs Vineta Bormane
 28475992vineta.bormane@madona.lv 401

Juridiskā un personāla nodaļa

Amata nosaukums Vārds uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājaEvita Zāle6486009526486811evita.zale@madona.lv311
JuristsHelmuts Pujats64807321helmuts.pujats@madona.lv316
JuristeGerda Kvanta
(prombūtnē)
 


JuristeSigne Arcimoviča
29224056
signe.arcimovica@madona.lv
JuristeLaura Finartija 28080525laura.finartija@madona.lv314
JuristeSarmīte Melle 27307570sarmite.melle@madona.lvCesvaines
apvienības
pārvalde
JuristsArtis Lauva
(Ilze Pleša prombūtnē )
 26199545artis.lauva@madona.lv314
Personāla speciālisteSintija Māliņa  26179771sintija.malina@madona.lv Ērgļu
apvienības
pārvalde
Darba aizsardzības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības jomas speciālistsRoberts Kaļva 28080579roberts.kalva@madona.lv313
Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16:00 - 18:00
Jānis Gļauda28302805kartibnieks@madona.lv
janis.glauda@madona.lv
316
Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Trešdienās 10:00 - 12:00
Iveta Vāvere25705666kartibnieks@madona.lv
iveta.vavere@madona.lv
316
Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Trešdienās 10:00 - 12:00
Gatis Kušķis 25725666kartibnieks@madona.lv
gatis.kuskis@madona.lv
316

Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritoriālās plānošanas nodaļa

Amata nosaukumsVārds UzvārdsFiksētā tel. Nr.Mobilā tel. Nr.E-pastsKab.Nr.
Nodaļas vadītājaRamona Vucāne
20228813ramona.vucane@madona.lv203
Nodaļas vadītājas vietnieceAgita Semjonova 27333721agita.semjonova@madona.lv204
Nekustamā īpašuma speciālisteIrēna Pretkalniņa 22317193 irena.pretkalnina@madona.lv102
Nekustamā īpašuma speciālisteĻena Čačka
28080793lena.cacka@madona.lv102
Nekustamā īpašuma speciālisteDace Almane 28662631
dace.almane@madona.lv 
Zemes ierīcības inženierisSigne Putniņa

28080417signe.putnina@madona.lv102
Vecākā speciāliste-nekustamā īpašuma nodokļa administratoreVelta Vilšķērste6486006629473326velta.vilskerste@madona.lv106
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Gunita Kampe6230249426412779 gunita.kampe@madona.lv114
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Liene Kokoreviča6230248429535370 liene.kokorevica@madona.lv114
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Gunita Alksne 27015181
gunita.alksne@madona.lv 
Vides un energopārvaldības speciālistsLelde Celmiņa 27326679lelde.celmina@madona.lv204
GIS speciālistsMikus Maligins 28745383mikus.maligins@madona.lv408
MežzinisVilnis Zosārs 29196184vilnis.zosars@madona.lv

Projektu ieviešanas nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel. Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājaInese Solozemniece6230239128306100inese.solozemniece@madona.lv208
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists un ceļu būvinženierisDāvis Lasmanis  28610006davis.lasmanis@madona.lv209
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālisteIndra Kārkliņa6230238029324572indra.karklina@madona.lv209
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālisteLaura Mikāla 26473862laura.mikala@madona.lv211
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālisteKlinta Galeja
29360277 klinta.galeja@madona.lv211
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālisteIveta Raimo  26473032iveta.raimo@madona.lv 210

Madonas novada būvvalde

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Būvvaldes vadītājsAndris Rieba64860097
andris.rieba@madona.lv104
Būvvaldes arhitekteSilvija Šīre6486009628371721silvija.sire@madona.lv105
BūvinspektoreIveta Meļehova6482237429422298iveta.melehova@madona.lv105
Būvinspektora palīgs Ārija Krūmiņa 28080733arija.krumina@madona.lv105
JuriskonsultsSabīne Kurmīte 
25631112sabine.kurmite@madona.lv115

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts Kab.Nr.
Nodaļas vadītājaVineta Lamberte6486007329114065dzimtsaraksti@madona.lv
vineta.lamberte@madona.lv
Raiņa iela 12
Nodaļas vadītājas vietnieceIveta Škapare6486007325453426 iveta.skapare@madona.lvRaiņa iela 12
Nodaļas vadītājas vietniece LubānāAnda Vaska 25442415anda.vaska@madona.lv 
Nodaļas vadītājas vietniece Ērgļos  Vineta Bagatska 26406289vineta.bagatska@madona.lv 

MADONAS NOVADA BĀRIŅTIESA

Madonas novada bāriņtiesas darba laiks Blaumaņa ielā 3, Madonā
E-pasts: barintiesa.novads@madona.lv

Pirmdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Otrdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Trešdiena 8.00-12.00 un 13.00-19.00
Ceturtdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Piektdiena 8.00-12.00 un 13.00-15.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00
Trešdiena 13.00-19.00

Uzmanību!  Bāriņtiesas locekļi pieņemšanu veic pēc iepriekšējā pieraksta. 

Amats Vārds  Uzvārds Mob. tel. e-pasts Atrašanās vieta
 

Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Olga Elsiņa

25141976

barintiesa.novads@madona.lv

 

Blaumaņa 3, Madona, Madonas novads

Vecākā bāriņtiesas locekle

Marika Prokiraite

26338134

marika.prokiraite@madona.lv

Blaumaņa 3, Madona, Madonas novads;

„Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas lietvedības sekretāre

Laura Ruka

64807295 27864200

laura.ruka@madona.lv

Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Bērzaunes pagastā

Teiksma Eglīte

26409544

teiksma.eglite@madona.lv

Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Ļaudonas pagastā

Teiksma Eglīte

26409544

teiksma.eglite@madona.lv

Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Lazdonas pagastā

Rūta Lejniece

26419500

ruta.lejniece@madona.lv

Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle

Madonas pilsētā

Rūta Lejniece

26419500

ruta.lejniece@madona.lv

Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads

Bāriņtiesas locekļa palīgs Madonas pilsētā

Anna Sīpola

26326188

anna.sipola@madona.lv

Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle

Kalsnavas pagastā

Inga Lediņa

26301270

inga.ledina@madona.lv

 

Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle

Mārcienas pagastā

Inga Lediņa

26301270

inga.ledina@madona.lv

 

Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Barkavas pagastā

Iluta Ozoliņa

26363445

iluta.ozolina@madona.lv

Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Ošupes pagastā

Iluta Ozoliņa

26363445

iluta.ozolina@madona.lv

Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Praulienas pagastā

Sandra Lauva

26523832

sandra.lauva@madona.lv

Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Mētrienas pagastā

Sandra Lauva

26523832

sandra.lauva@madona.lv

Mētru iela 1, Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Dzelzavas pagastā

Aleksandra Miesniece

26584739

aleksandra.miesniece@madona.lv

 

“Liepas”, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Sarkaņu pagastā

Aleksandra Miesniece

26584739

aleksandra.miesniece@madona.lv

 

“Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Vestienas pagastā

Rudīte Ligita Jansone

26530400

rudite.jansone@madona.lv

“Pagastmāja”, Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Sausnējas pagastā

Rudīte Ligita Jansone

26530400

rudite.jansone@madona.lv

“Rīti”, Sausnēja, Sausnējas pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Aronas pagastā (uz laiku)

Rudīte Ligita Jansone

26530400

rudite.jansone@madona.lv

Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads

 

Bāriņtiesas loceklis Liezēres pagastā (uz laiku)

Sandra Lauva

26523832

sandra.lauva@madona.lv

„Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Lubānas pilsēta, Indrānu pagasts

Anda Vaska

25442415 

anda.vaska@madona.lv

 

Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle Cesvaines pilsēta, Cesvaines pagasts

Rudīte Nagla

27540746

rudite.nagla@madona.lv

Pils iela 1A, Cesvaine, Madonas novads

Bāriņtiesas locekle ‌Ērgļi, Ērgļu pagasts, Jumurdas pagasts

Vineta Bagatska 

26406289 

vineta.bagatska@madona.lv

Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads

 

MADONAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Amats

Vārds, uzvārds

Fiksētā

tālruņa Nr.

Mobilā

tālruņa Nr.

e-pasts

 Vadītāja

ILZE FĀRNESTE

64807291

20240013

ilze.farneste@madona.lv

 Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja

BIRUTA RADŽĒLE


26105030

biruta.radzele@madona.lv

 Sociālā darba nodaļas vadītāja

MĀRĪTE CAUNE


29103430

marite.caune@madona.lv

 Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

ILZE KANČA


20238582

ilze.kanca@madona.lv

 Lietvede

AINA PIDIKA

64807294

26351485

socialais.dienests@madona.lv

 Projektu sagatavošanas un ieviešanas  speciāliste

INTA RĒĶE-MADALĀNE


27865667

inta.madalane@madona.lv


PILNS MADONAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA KONTAKTU SARAKSTS ŠEITMADONAS PILSĒTAS ĪPAŠUMU UZTURĒŠANAS DIENESTS

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel. nr. Mobilā tel. nr. E-pasts Atrodas
Īpašumu uzturēšanas dienesta vadītājaGita Lutce
64860143 29287466gita.lutce@madona.lv Gaujas iela 37, Madona
Ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzinisJuris Šolins27878573juris.solins@madona.lv
Madonas kapu pārzinisIlgvars Meļķis29299355
Dzīvnieku patversme ''Lazdonītis''
  25410265 “Lazdonītis”, Praulienas pagasts, Madonas novads


PAGASTU UN APVIENĪBU PĀRVALDES

Pagasta pārvalde

Vadītāja vārds, uzvārds

Telefons

E-pasts

Aronas pagasts

Sandis KALNIŅŠ

28308227

arona@madona.lv

sandis.kalnins@madona.lv

Barkavas pagasts

Aleksandrs ŠRUBS

28374223

barkava@madona.lv

aleksandrs.srubs@madona.lv

Bērzaunes pagasts

Edgars LĀCIS


20249112

berzaune@madona.lv

edgars.lacis@madona.lv
Cesvaines apvienības pārvalde Vilnis ŠPATS 29461212cesvaine@madona.lv

vilnis.spats@madona.lv

Dzelzavas pagasts

Sandis KALNIŅŠ

 28308227

dzelzava@madona.lv

sandis.kalnins@madona.lv
Ērgļu apvienības pārvalde Elita ŪDRE 20243405ergli@madona.lv

elita.udre@madona.lv

Kalsnavas pagasts

Artūrs PORTNOVS

20374568

kalsnava@madona.lv

arturs.portnovs@madona.lv

Lazdonas pagasts

Guntis ĶEVERIS

26325419

lazdona@madona.lv

guntis.keveris@madona.lv
 Liezēres pagastsJānis Daiders26361110 liezere@madona.lv

janis.daiders@madona.lv
Lubānas apvienības pārvalde 
 Tālis SALENIEKS29165733 lubana@madona.lv

talis.salenieks@madona.lv

Ļaudonas pagasts

Artūrs PORTNOVS

20374568

laudona@madona.lv

arturs.portnovs@madona.lv
MadonaGuntis ĶEVERIS

26325419

guntis.keveris@madona.lv

Mārcienas pagasts

Edgars LĀCIS

20249112

marciena@madona.lv

edgars.lacis@madona.lv

Mētrienas pagasts

Ilona ZALĀNE

 29424912

metriena@madona.lv

ilona.zalane@madona.lv

Ošupes pagasts

Aleksandrs ŠRUBS

28374223

osupe@madona.lv

aleksandrs.srubs@madona.lv

Praulienas pagasts

Ilona ZALĀNE

 29424912

prauliena@madona.lv

ilona.zalane@madona.lv

Sarkaņu pagasts

Sandis KALNIŅŠ

28308227

sarkani@madona.lv

sandis.kalnins@madona.lv

Vestienas pagasts

Marika VEIBA

27817240 

vestiena@madona.lv

marika.veiba@madona.lv

VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTIE KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRI (VPVKAC)


Madonas novada Cesvaines pilsētas VPVKAC

Adrese: Pils iela 1a, Cesvaines pilsēta, Madonas novads, LV-4871
Tālrunis: +371 66954813; 64852715 
E-pasts: cesvaine@pakalpojumucentri.lv 
Darba laiks:
 • Pirmdiena: 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
 • Otrdiena: 8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
 • Trešdiena: 8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
 • Ceturtdiena: 8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
 • Piektdiena: 8.00 – 13.00; 14.00 – 16.00‌
Madonas novada Ērgļu pagasta VPVKAC
Adrese Nr. 1: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840
Tālrunis: +371 66954883
E-pasts: ergli@pakalpojumucentri.lv
‌Darba laiks:
 • ‌Pirmdiena: 8.00 - 12.00; 13.00 - 18.00
 • Otrdiena: 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
 • Trešdiena: 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena: 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00
 • Piektdiena: 8.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
M‌adonas novada Lubānas pilsētas VPVKAC
Adrese: Tilta 11, Lubānas pilsēta, Madonas novads, LV-4830
Tālrunis: +371 66954828; 64894091
E-pasts: lubana@pakalpojumucentri.lv

‌Darba laiks:
 • ‌Pirmdiena: 8.00 - 12.30; 13.30 - 18.00
 • Otrdiena: 8.30 - 12.30; 13.30 - 17.30
 • Trešdiena: 8.30 - 12.30; 13.30 - 17.30
 • Ceturtdiena: 8.30 - 12.30; 13.30 - 17.30
 • Piektdiena: 8.30 - 12.30; 13.30 - 16.30

‌Izbraukums uz Meirāniem
Adrese: Meirānu Stacija - 1, Meirāni, Indrānu pagasts, Madonas novads, LV-4826
Tālrunis: +371 64829640 (Meirānu bibliotēka)   
E-pasts: lubana@pakalpojumucentri.lv

Darba laiks:
 • Otrdiena: 9.00  - 16.00
 • ‌Ceturtdiena: 9.00 - 16.00

KAPITĀLSABIEDRĪBAS

Kapitālsabiedrība Vadītāja vārds, uzvārds Adrese Telefons E-pasts Mājas lapa
SIA ''Madonas namsaimnieks'' Oskars Janovičs Augu iela 29, Madona, LV-4801 64807077 info@madonams.lv www.madonams.lv
SIA ''Madonas ūdens'' Guntars Dambenieks Raiņa 54, Madona,
Madonas novads, LV-4801
648 07073
648 07071
28670766
info@madonasudens.lv www.madonasudens.lv
SIA ''Madonas siltums'' Ivars Grandāns Cesvaines-24a, Madona,
Madonas novads, LV-4801
64807400 madonas.siltums@madona.lv
SIA ''Madonas slimnīca'' Līga ŠernaRūpniecības iela 38, Madona,
Madonas novads, LV-4801
Tālrunis: 64807046
Reģistratūra: 64860586
Valdes priekšsēdētāja: 26416253
pasts@madonasslimnica.lv www.madonasslimnica.lv
SIA ''Bērzaunes komunālais uzņēmums'' Māris BeloragsAronas 2-23, Sauleskalns,
Bērzaunes pagasts, Madonas novads
64825124 29489983 berzaunesku@inbox.lv
SIA "Cesvaines siltums"Rihards Erelis Veidenbauma 18, Cesvaine, Madonas novads, LV 4871 24200089 cs@cesvaine.lv 
  Guntis ŠahnoDārzu 1, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871 29216292Ckp@cesvaine.lv 

SIA "Lubānas KP"
Ilgvars Ivanovs Oskara Kalpaka 4 - 1, Lubāna, Lubānas novads, LV-483064894352
29400264
lubanaskp@inbox.lv 

SIA „ŪDAS”
Juris ŠaudiņšParka iela 33, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV – 484064871632
26184791
ergliudas48@inbox.lv 
 
SIA "Ērgļu slimnīca"
Aina BraķeParka iela 7, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV- 484064871471
29441625
ergli@apollo.lv 


AUDITORE

Amata nosaukumsVārds UzvārdsFiksētā tel.Nr.Mobilā tel. Nr.E-pastsKab.Nr.
AuditoreLana Saulone6486057829397840lana.saulone@madona.lv309


DATU AIZSARDZĪBA

Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. E-pasts
Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe +371 67419000
 +371 29111416
 raivis@grubesbirojs.lv
Datu aizsardzības speciālists Liene Vegnere  +371 67419000
 liene@grubesbirojs.lv
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums