Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazie Skubi”, Praulienas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

iesūtīts: 2023.07.07 08:19
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Mazie Skubi”, Praulienas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7086 005 0079). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70860050079) – 0,1968 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 1100,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 110,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Mazie Skubi”, Praulienas pagasts, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2023. gada 11. augustā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (116. kab. “Mazā apspriežu zāle”, 1. stāvs). 

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes starpgabalu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās personas. Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2023. gada 10. augustam plkst.17:00, jāiesniedz pieteikums par zemes gabala starpgabala pirkšanu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Praulienas pagasta pārvaldes vadītāju I. Zalāni pa tālruņa Nr. 29424912.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums