Par krīzes pabalstu ārkārtas situācijā.

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk-Dienests) informē, ka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā daļā noteikts, ka dienests, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā. Pabalstu piešķir laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtas situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtas situācijas beigām.
iesūtīts: 03.12.2020lasīt tālāk

Aicinām 1.-4.klašu skolēnu vecākus pieteikties atbalstam ēdināšanas izdevumu segšanai

Pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu pagarināt valstī noteiktos ierobežojumus līdz 2021.gada 7.februārim, kā arī noteikt, ka 1.-4.klašu skolēni mācības no 25.janvāra līdz 7.februārim atsāk attālināti, Madonas novada pašvaldība šiem bērniem nodrošina ēdināšanas atbalstu pārtikas pakas vai naudas pārskaitījuma veidā atbilstoši Madonas novada pašvaldības 05.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.16 “Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā”.
iesūtīts: 20.01.2021lasīt tālāk

Vingrošana TIEŠSAISTĒ veselības veicināšanas projekta ietvaros

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem Nr. 9.2.4.2/16/I/092” ietvaros atsākas veselību veicinošas vingrošanas nodarbības. Janvārī Lazdonas pagastā plānotās nodarbības, ņemot vērā ārkārtas situāciju, notiks TIEŠSAISTĒ.
iesūtīts: 15.01.2021lasīt tālāk

Bēbīšu skoliņa "Asniņš" aicina!

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Kastanītis", Blaumaņa 19 biedrība "KASTANĪTIS - BĒRNIEM" bebīšu skoliņa "Asniņš" projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem”, identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/092, ietvaros piedāvā (13 nodarbības ciklā 1.-6. nodarbību ciklā un 9 nodarbības noslēdzošajā – 7. ciklā ) topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem.
iesūtīts: 15.01.2021lasīt tālāk

Paziņojums par privatizācijas uzsākšanu

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo, ka ir uzsākta valsts nekustamā īpašuma "Trākšu pienotava", Praulienas pagastā, Madonas novadā, kadastra Nr.70860140231, privatizācija.
iesūtīts: 15.01.2021lasīt tālāk

Par gaidāmām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām

SIA Madonas namsaimnieks informē, ka Ministru kabinets ir iesniedzis Saeimai likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”. Saskaņā ar likumprojektu ir plānots veikt izmaiņas nodokļa likmēs par atkritumu apglabāšanu nosakot, ka no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim nodokļa likme par sadzīves atkritumu un ražošanas atkritumu apglabāšanu poligonā būs 65,00 EUR par tonnu.
iesūtīts: 27.12.2020lasīt tālāk
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »