Informatīvie paziņojumi par Sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu (SIVI) iesniegumiem.
 

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

40003466281

Nekustamais īpašums “Latvijas valsts meži” ar kadastra numuru 7044 004 0040, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7044 004 0040, nekustamais īpašums “Saukas purvs” ar kadastra numuru 7044 004 0057, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7044 004 0057, Barkavas pagasts, Madonas novads

Informatīvais paziņojums

Paredzētās darbības:

2. Ieguves rūpniecība: 1) derīgo izrakteņu ieguve 5 hektāru vai lielākā platībā vai kūdras ieguve 25 hektāru vai lielākā platībā;

Struktūrvienība: Vidzemes reģionālā vides pārvalde

Iesnieguma datums: 09.11.2022

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, vai elektroniski: ap@vvd.gov.lv līdz 09.12.2022.

© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums