IZNOMĀ

SIA „Madonas Siltums” iznomā sūkņu māju Madonā, Raiņa ielā 25C, kura atrodas blakus Raiņa 25C katlu mājai. Katlu māja vairs netiek izmantota siltumenerģijas ražošanai. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 7001 001 1453, sūkņu mājas kadastra apzīmējums 7001 001 1453 002.
iesūtīts: 11.02.2014lasīt tālāk

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Mārcienas pagasta pārvalde atklātā izsolē PĀRDOD automašīnu Ford Transit, reģistrācijas numurs DT1976, izlaiduma gads 1992., šasijas Nr. WFOHXXGBVHND23711, ķiršu krāsa, pilna masa 2450 kg, pašmasa 1650 kg, tips – kravas furgons B1 (3) ar iebūvētiem pasažieru sēdekļiem, degvielas tips – benzīns.
iesūtīts: 27.01.2014lasīt tālāk

SIA „Madonas Siltums” iznomā

2 atsevišķas telpas Madonā, Raiņa ielā 25C katlu mājā, kura vairs netiek izmantota siltumenerģijas ražošanai. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 7001 001 1453, katlu mājas kadastra apzīmējums 7001 001 1453 001.
iesūtīts: 24.01.2014lasīt tālāk

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Dzelzceļa ielā 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, kadastra Nr.7062 900 0316.
iesūtīts: 31.07.2013lasīt tālāk

„SIA “Madonas Siltums” nodod pārdošanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

„SIA “Madonas Siltums” nodod pārdošanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar adresi Rūpniecības ielā 20 k-2 -1, Madona, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 37,1 kv.m. un 3710/75882 kopīpašuma domājamām daļām. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties „Madonas Siltums” administrācijas telpās Cesvaines ielā 24a, Madonā, trešajā stāvā, pie uzņēmuma juristes darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 un Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar SIA „Madonas Siltums” siltuma tehnoloģijas inženieri Andri Lielvalodi, tālr. 26423491.
iesūtīts: 06.06.2013lasīt tālāk

Paziņojums par dzīvokļa īpašuma Priežu iela 31-21, Madona atkārtotu izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod atkārtotā pārdošanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar adresi Priežu 13-21, Madona, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 68,7 kv.m un 687/18979 kopīpašuma domājamām daļām. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Madonas novada pašvaldības telpās (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads) darbdienās klientu apkalpošanas zālē no plkst.8.00 līdz 17.00 un pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar Madonas pilsētas pārvaldnieku Gunti Ķeveri, tālr.26325419.
iesūtīts: 27.09.2012lasīt tālāk

Paziņojums par nekustamā īpašuma Raiņa iela 14 dzīvoklis 1 izsole, Bērzaunes pagasts

Madonas novada pašvaldības Bērzaunes pagasta pārvalde 2012.gada 2S.septembrī plkst. 11.00 pārvaldes telpās Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, rīko izsoli nekustamam īpašumam Raiņa iela 14 dzīvoklis 1, kas sastāv no četristabu dzīvokļa ar kopējo platību 92,2 m2 un kopīpašuma 922/1415 domājamām daļam no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes un zemes (kadastra Nr.70460090204), izsoles sākumcena LvL 5000,00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pārvaldes telpās darbadienās no 9.00 līdz 15.00. Objekta apskate notiks 2012.gada 18.septembrī. Interesentu tikšanas pārvaldes telpās plkst. 11.00. Tālrunis uzziņām 64807666
iesūtīts: 03.08.2012lasīt tālāk

Paziņojums par nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Centra iela 4a-1, Lazdona, Lazdonas pagasts izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod pārdošanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar adresi Centra iela 4a-1, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 45,4 kv.m un 454/2356 kopīpašuma domājamām daļām. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lazdonas pagasta pārvaldes telpās (Meža ielā 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads) darbdienās no plkst.8.00 līdz 17.00 un pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar Lazdonas pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Riekstu, tālr.29481694.
iesūtīts: 31.07.2012lasīt tālāk

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod pārdošanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, piemērojot pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu ar adresi „Autogarāžas”, Mārcienas pagasts, Madonas novads, kas sastāv no zemes ar kopējo platību 5,21 ha, un apbūves 2 garāžu ēkas, palīgēka, pagrabs un caurlaides ēka. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Madonas novada pašvaldības telpās (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads) darbdienās klientu apkalpošanas zālē no plkst.8.00 līdz 17.00 un pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāju Ināru Mālnieci, tālr.64860990.
iesūtīts: 23.07.2012lasīt tālāk

Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde 2012.gada 2.augustā plkst.10.00 Ļaudonā, Dzirnavu ielā 2 rīko cirsmas ‘’Strīdus purvs’’ mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Pieteikumu reģistrācija Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvaldē katru darba dienu no plkst. 9.00 – 17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ļaudonas pagasta pārvaldē darbdienās no plkst. 9.00 – 17.00, www.madona.lv, www.laudona.lv Cirsmas apskate 27.07.2012. plkst.10.00, iepriekš piesakoties pa tālr. 29465026
iesūtīts: 17.07.2012lasīt tālāk

Paziņojums par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma ar adresi Priežu iela 13-21, Madona atkārtotu izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod pārdošanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar adresi Priežu 13-21, Madona, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 68,7 kv.m un 687/18979 kopīpašuma domājamām daļām. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Madonas novada pašvaldības telpās (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads) darbdienās klientu apkalpošanas zālē no plkst.8.00 līdz 17.00 un pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar Madonas pilsētas pārvaldnieku Gunti Ķeveri, tālr.26325419.
iesūtīts: 05.07.2012lasīt tālāk
   9 10 11 12 13 14   
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums