Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kārklu skola”-1, Cesvaines pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2023.08.23 10:09
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Kārklu skola”-1, Cesvaines pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7027 900 0063). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 97,4 kv. m. platībā (kopīpašuma 974/4320 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 70270020123001 un 70270020123002, un zemes ar kadastra apzīmējumu 70270020123).

Izsoles sākotnējā cena –  2000,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 200,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Kārklu skola”-1, Cesvaines pagastā, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2023. gada 22. septembrī plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”). 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2023. gada 21. septembrim plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit >> , kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Cesvaines apvienības pārvaldes vadītāju Vilni Špatu pa tel. Nr. 29461212.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums