Iestādes
Izvēlne

GRUPU MĀJA (DZĪVOKĻI) UN SPECIALIZĒTĀS DARBNĪCAS MĀRCIENĀ

Sociālais dienests

Atklās grupu māju un specializētās darbnīcas

Projekta “Vidzeme iekļauj” Deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas rezultātā Madonas novada Sociālais dienests un pakalpojuma sniedzējs...
Sociālais dienests
Bāriņtiesa

Samazinās audžuģimeņu skaits; aicina interesentus pieteikties konsultācijai

Madonas novada bāriņtiesa aicina novada iedzīvotājus un visus interesentus, kuri apsver iespējas uzņemt savā ģimenē bez vecāku gādības palikušos bērnus, pieteikties konsultācijai pa tālruni 27864200, kuras laikā atbildēsim uz visiem jūs interesējošiem jautājumiem. Aicinām sniegt māju sajūtu bērniem, kļūstot par audžuģimenēm. Aicinām kļūt par viesģimeni un sniegt bērniem, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, iespēju brīvdienās ciemoties ģimenē un paplašināt bērna redzesloku, dažādas intereses un apgūt jaunas prasmes.
iesūtīts: 10.05.2024lasīt tālāk
Sociālais dienests

Pasaules sociālā darba diena – 2024. gada 19. marts

Starptautiskās sociālo darbinieku federācijas satversmē teikts, ka "sociālie darbinieki sniedz unikālu, profesionālu un ļoti nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā. Tie veicina ilgtspējīgus sociālos rezultātus, kas dod iespējas cilvēkiem un viņu kopienām sasniegt savu potenciālu šajā un nākamajās paaudzēs".
iesūtīts: 14.03.2024lasīt tālāk
Sociālais dienests

Madonas novada Sociālā dienesta pārskats 2022.gadā

Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kuras audzina bērnus, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību novērtējumu.
iesūtīts: 05.06.2023lasīt tālāk
Sociālais dienests

Top video par pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti Madonas novadā

Deinstitucionalizācijas process Vidzemē tiek īstenots, sadarbojoties Vidzemes plānošanas reģionam ar pašvaldībām. Lai gan šīs ir pārmaiņas, kas vienlaikus noris visā valstī, rezultāts katrā pašvaldībā ir lielā mērā atkarīgs no skaitļos un faktos neietilpināma lieluma – cilvēcības. Ja centrā ir cilvēks, deinstitucionalizācijas ietvaros tiek paveiktas nozīmīgas lietas, kuru rezultātā cilvēkiem ar invaliditāti dzīvē tiek viestas taustāmas izmaiņas. Pašvaldībai un tās lēmumiem šajā procesā ir liela loma.
iesūtīts: 20.04.2023lasīt tālāk
Sociālais dienests

Aktuālais Sociālajā dienestā

Madonas novada Sociālais dienests 2023.gada 3.martā rīkoja sapulci ar sadarbības partneriem – Biedrība Latvijas Sarkanais krusts Madonas komiteja, Latvijas Samariešu apvienība, Biedrība bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem “Mēs saviem bērniem”, Ģimeņu atbalsta centrs Tu Ti, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centra kopienas centrs “Baltā ūdensroze”.
iesūtīts: 16.03.2023lasīt tālāk
Bāriņtiesa

Satiec bērnus ZOOM tiešsaistē!

Turpinām rīkot satikšanās pasākumus, izmantojot ZOOM platformu. Nākamā satikšanās 2023.gada 24.februārī, plkst.14.00-15.00, kad uzņemošajām ģimenēm piedāvāsim iespēju ZOOM tiešsaistē tikties ar bērniem, kuri ilgstoši uzturas VSAC “Rīga” filiālē “Rīga” un ir palikuši bez vecāku gādības.
iesūtīts: 08.02.2023lasīt tālāk
Bāriņtiesa

Maskošanās Kapseļu ielā - 17.februārī

Turpinot atvērto pasākumu tradīciju, 2023. gada 17.februārī Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” filiāle “Rīga” vēlas uzrunāt sabiedrību, potenciāli uzņemošās ģimenes, visus drosmīgos, atsaucīgos cilvēkus, lai kopīgi atrastu katram bērnam mīlošu ģimeni.
iesūtīts: 08.02.2023lasīt tālāk
Sociālais dienests

Bērnu slimnīca sniedz ilgstošu emocionālu, sociālu un garīgu atbalstu bērniem ar smagām slimībām un viņu ģimenēm

Bērnu slimnīca uzsākusi vērienīgu projektu, kas sniedz iespējas līdz 2027. gada vidum ne tikai Bērnu slimnīcā, bet arī bērna dzīvesvietā, sadarbojoties ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, nodrošināt ģimenēm ilgstošu emocionālu, sociālu un garīgu atbalstu. Atbalsta veidus un apjomu bērniem ar smagām slimībām un viņu ģimenēm rekomendē, nodrošina un koordinē Bērnu slimnīcas speciālisti.
iesūtīts: 20.01.2023lasīt tālāk
Bāriņtiesa

Satiec bērnus ZOOM tiešsaistē

Turpinām rīkot satikšanās pasākumus, izmantojot ZOOM platformu. Nākamā satikšanās 2023. gada 27. janvārī, plkst. 14.00-15.00, kad uzņemošajām ģimenēm piedāvāsim iespēju ZOOM tiešsaistē tikties ar bērniem, kuri ilgstoši uzturas VSAC “Rīga” filiālē “Rīga” un ir palikuši bez vecāku gādības.
iesūtīts: 09.01.2023lasīt tālāk
Bāriņtiesa

Ziema Kapseļos

Turpinot atvērto pasākumu tradīciju 2023. gada 20. janvārī, plkst.14.00. Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” filiāle “Rīga” vēlas uzrunāt sabiedrību, potenciāli uzņemošās ģimenes, visus drosmīgos, atsaucīgos cilvēkus, lai kopīgi atrastu katram bērnam mīlošu ģimeni.
iesūtīts: 09.01.2023lasīt tālāk
Bāriņtiesa

Madonas novada bāriņtiesa aicina

Madonas novada bāriņtiesa aicina novada iedzīvotājus būt atbildīgiem un informēt par gadījumiem, kad ir aizdomas par bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem vai nepienācīgu aprūpi, kā arī gadījumiem, kad ir aizdomas par bērnu veselības, dzīvības vai attīstības apdraudējumu. Atgādinām, ka bērnus līdz septiņu gadu vecumam nedrīkst atstāt bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.
iesūtīts: 06.12.2022lasīt tālāk
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums