Madonas novada domes deputātiAndrejs Ceļapīters 
''Vienotība'' saraksts
Dzim. 1964. gada 10. maijā
Izglītība: Latvijas Valsts Universitāte, tiesību zinātnes
Amats: Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs,  Finanšu un attīstības komitejas priekšsēdētājs, Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komitejas deputāts
Tel. 6 48 60567, 29173104,
andrejs.celapiters@madona.lv 

Agris Lungevičs
Zaļo un Zemnieku savienības saraksts
Dzim.  1984.gada 1. Jūnijā
Izglītība:  Vidzemes augstskola, politologs
Novada domē: priekšsēdētāja vietnieks, Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komitejas deputāts, Kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, Finanšu un attīstības komitejas deputāts.
 Tel. 64829382, 26396210,
agris.lungevics@madona.lv

Jeuženija Adamoviča
Nacionālās apvienības „Visu Latvijai”- „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” saraksts
Dzim. 1943.gada 14.februārī
Izglītība: Rīgas uzskaites un kredīta tehnikums, operatīvā uzskaite un operatīvā tehnika Valsts bankā
Amats: pensionāre, Madonas pilsētas Iedzīvotāju interešu aizstāvības biedrības valdes priekšsēdētāja
Novada domē: Finanšu un attīstības komitejas deputāte, Izglītības un jaunatnes lietu komitejas deputāte, Sociālo un veselības jautājumu komitejas deputāte
Tel. 25974362, jeuzenija.adamovica@apollo.lv 

Agris Sārs
Zaļo un zemnieku savienības saraksts
Dzim. 1959.g. 3. decembrī
Izglītība: Latvijas Valsts Universitāte-latviešu valodas un literatūras skolotājs, Latvijas Mākslas Akadēmija - mākslas sklotājs
Amats: kusas pamatskolas direktors
Novada domē: Izglītības un jaunatnes lietu komitejas deputāts, Finanšu un attīstības komitejas deputāts, Uzņēmējdarbības, teritoriālās attīstības un vides jautājumu komitejas deputāts
Tel. 26134561, agrissar@inbox.lv 

Artūrs Čačka
„Politiskā partijas IZAUGSME” saraksts
Dzim. 1986.gada 19.martā
Izglītība: Malnavas koledža, uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā
Amats: SIA "Kalna Zīles" direktors, "Politiskā partija Izaugsme" valdes loceklis
Novada domē: Finanšu un attīstības komitejas deputāts, Sociālo un veselības jautājumu komitejas deputāts, Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komitejas deputāts
Tel. 29357523, arturs.cacka@madona.lv 

Andris Dombrovskis
Partijas „Vienoti Latvijai” saraksts
Dzim.1965.gada27.oktobrī
Izglītība: Rīgas Politehniskais institūts
Amats: SIA RDN komercdirektors
Novada domē: Finanšu un attīstības komitejas deputāts, Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komitejas deputāts, Kultūras un sporta komitejas deputāts
Tel. 29488888, andris.dombrovskis@madona.lv 


Antra Gotlaufa
Nacionālās apvienības „Visu Latvijai”- „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” saraksts
Dzim. 1959.gada 5.februārī
Izglītība: Vidzemes augstskola - Tūrisma stratēģiskā vadība, maģistrs,  Latvijas Lauksaimniecības akadēmija –pārtikas rūpniecības tehnoloģijas fakultāte, sabiedriskās ēdināšanas inženieris-tehnologs.
Amats: SIA “AGRI AVG” valdes locekle.
Novada domē: Finanšu un attīstības komitejas deputāte, Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komitejas deputāte, Kultūras un sporta komitejas deputāte
Tel. 29455829, antra.gotlaufa@madona.lv 

Valda Kļaviņa
Zaļo un Zemnieku savienības saraksts
Dzim. 1964.gada 12.novembrī
Izglītība: Rēzeknes augstskola – skolotāja
Amats: Sarkaņu pagasta pārvalde - Tautas nama "Kalnagravas" direktore, informatīvā izdevuma "Sarkaņu ziņas" redaktore.
Novada domē: Finanšu un attīstības komitejas deputāte, Sociālo un veselības jautājumu komitejas deputāte, Kultūras un sporta jautājumu komitejas deputāte.
Tel. 29424739, valda.klavina@madona.lv 

Bruno Kokars 
"Vienotība"saraksts
Dzim.  1944. gada 13. jūnijā
Izglītība: Rīgas Medicīnas institūts, ārsts
Amats: pašvaldības SIA Madonas slimnīca valdes priekšsēdētājs
Novada domē:  Sociālo un veselības jautājumu komitejas deputāts, Finanšu un attīstības komitejas deputāts, Kultūras un sporta komitejas deputāts.
Tel. 64823830, 29273947
bruno.kokars@gmail.com

Daiga Maderniece
''Vienotība'' saraksts
Dzim. 1964. gada 7. jūnijā
Izglītība: Latvijas Universitāte, Pedagoģijas maģistrs
Amats: Praulienas PII „Pasaciņa” vadītāja
Novada domē: Izglītības un jaunatnes lietu komitejas deputāte, Kultūras un sporta komitejas deputāte, Finanšu un attīstības komitejas deputāte.
 Tel. 29387348,

daiga.maderniece@madona.lv 


Vanda Maderniece
''Vienotība'' saraksts
Dzim.  1959. gada  23. maijā
Izglītība: RPIVA pedagoģijas maģistrs
Amats: Madonas Valsts ģimnāzijas direktore
Novada domē: Izglītības un jaunatnes lietu komitejas deputāte, Kultūras un sporta komitejas deputāte, Finanšu un attīstības komitejas deputāte.
Tel.  6 48 07648,  29108012  vanda.maderniece@madona.lv 


Valentīns Rakstiņš
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, "Tautas kontrole" saraksts
Dzim. 1955.gada 5.septembrī
Izglītība: Daugavpils pedagoģiskais institūts, bioloģijas un ķīmijas skolotājs
Amats: Madonas pilsētas 2.vidusskola, direktors
Novada domē: Kultūras un sporta komitejas deputāts, Izglītības un jaunatnes lietu komitejas deputāts, Finanšu un attīstības komitejas deputāts.
Tel.  6 48 21263,  26404677,
madvidusskola2@inbox.lv

Andris Sakne
''Vienotība'' saraksts
Dzim.  1954. gada 13. februārī
Izglītība: Smiltenes tehnikums, zootehniķis
Amats: SIA "Madonas CB SIA” autobusu parka direktors
Novada domē: Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Finanšu un attīstības komitejas deputāts.
Tel.  29413094, 
andris.sakne@inbox.lv

Rihards Saulītis
Zaļo un Zemnieku savienības saraksts
Dzim. 1953.gada 12.decembrī
Izglītība: Ērgļu PTV, tehnisko apkopju meistars
Novada domē: Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komitejas deputāts, Finanšu un attīstības komitejas deputāts.
Tel.  29215609,  rih53@inbox.lv

 

Andris Trečaks
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, "Tautas kontrole" saraksts
Dzim. 1956.gada 29.novembris
Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija - lauksaimniecības inženieris
Amats: SIA "Madonas Siltums" - Siltumtehnisko iekārtu un darba aizsardzības inženieris
Novada domē: Finanšu un attīstības komitejas deputāts, Sociālo un veselības jautājumu komitejas deputāts, Izglītības un jaunatnes lietu komitejas deputāts
Tel. 28621303, trecaks@inbox.lv

Kaspars Udrass 
''Vienotība'' saraksts
Dzim.  1979. gada 5. februārī
Izglītība: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, veterinārsts
Amats: KU veterinārārsta privātprakse
Novada domē: Izglītības un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētājs, Sociālo un veselības jautājumu komitejas deputāts, Finanšu un attīstības komitejas deputāts.
 Tel.  29124504, 26523234, kaspars.udrass@madona.lv 

Modris Zomerovskis
Zaļo un Zemnieku savienības saraksts
Dzim.  1955. gada 15.augustā
Amats: ZS „Brencēni” īpašnieks
Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija, agronoms
Novada domē: Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Sociālo un veselības jautājumu komisijas deputāts, Finanšu un attīstības komitejas deputāts.
Tel. 29490155  z.s.brenceni@inbox.lv

Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »