Pašvaldības iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Meklēšana:
"Projektēšanas un autoruzraudzības darbi normatīvo aktu prasībām neatbilstošo Madonas novada atkritumu izgāztuvju „Kalnieši”, „Vālēni”, „Dubītes”, „Siliņi”, „Pērles” un „Lauski” rekultivācijai.", identifikācijas numurs MNP2011/28_KF

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 12.07.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 25.jūlija plkst.10:00.

Pasūtītājs organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi 2011.gada 15.jūlijā plkst.9:00.

NOLIKUMS ar pielikumiem 

Nolikums ar pielikumiem (PDF)

Tehniskie noteikumi un plānošanas arhitektūras uzdevumi 

Topogrāfijas un kartes

 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 

Jautājumi vēl nav saņemti. 


 Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 29.07.2011. lēmumam ir noslēgts līgums ar SIA "Geo Consultants" par līguma summu 10400,- lati bez PVN.
"Madonas novada pašvaldības ēku un mantas apdrošināšana", identifikācijas numurs MNP2011/37

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 03.10.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 14.oktobra plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Madonas novada pašvaldības iestāžu ēku un mantas detalizētos sarakstus.

Madonas novada pašvaldības iestāžu ēku un mantas detalizētos sarakstus var iegūt nolikuma 16.2.punktā noteiktajā kārtībā.


 NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Madonas novada pašvaldības iestāžu ēku un mantas detalizētos sarakstus. Ar iekļautu 10.10.2011.sarakstes Nr.3 precizējumu.

 

SARAKSTE
(ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:

Sarakste Nr.1 (no 04.10.2011.) 
Sarakste Nr.2 (no 06.10.2011.) 
Sarakste Nr.3 (no 10.10.2011.) 

 
"Kultūras pieminekļa "Dzelzavas pils" logu vienkāršotā rekonstrukcija", identifikācijas numurs MNP2011/36_ELFLA

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 29.09.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņs ir līdz 2011.gada 10.oktobra plkst.10:00.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme objekta apsaktei ir 2011.gada 5.oktobrī plkst.9:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot darbu daudzumu sarkastu                 Nolikums ar pielikumiem (PDF)

Darbu dauduzmu saraksts (XLS)

SARAKSTE
(ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Jautājumi vēl nav saņemti. 


 Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 8.prim panta sesto daļu, 10.10.2011.ir pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo piedāvātā līgumcena ir augstāka, nekā pasūtītāja plānotā līgumcena un pieejamais finansējums.
"Kultūras pieminekļa "Dzelzavas pils" logu vienkāršotā rekonstrukcija", identifikācijas numurs MNP2011/38_ELFLA

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 14.10.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 25.oktobra plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot darbu daudzumu sarakstu. 


Nolikums ar pielikumiem (PDF)


 Darbu dauduzmu saraksts (XLS)


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Jautājumi vēl nav saņemti.   

      
"Ģimeņu atbalsta centra rekonstrukcijas būvdarbi Mārcienā", identifikācijas numurs MNP2011/9_ELFLA

Iepirkuma procedūra ir izbeigta bez rezultāta.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 4.aprīļa plkst.10:15.
Ieinteresēto piegādātāju sanāksme Būvobjekta apskatei ir 2011.gada 29.martā plkst.11:00.

NOLIKUMS ar pielikumiem, izņemot Darbu daudzumu sarakstu 

Darbu daudzumu saraksts  

Tehniskais projekts

SARAKSTE (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, labojumi, precizējumi) 
ar ieinteresētajiem piegādātājiem:

Sarakste Nr.1 (no 31.03.2011.)

Iepirkums ir izbeigts bez rezultāta, pamatojot ar Publisko iepikumu likuma 8.1panta sesto daļu - pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par projekta rezlizēšanas apturēšanu sakarā ar nepiešķirto plānoto finansējumu.
Būvdarbi skolas ēkas viena korpusa rekonstrukcijai par pirmsskolas iestādi, identifikācijas numurs: MNP2011/16 Iepirkums ir beidzies.
Nolikums ar pielikumiem, izņemot darbu daudzumu sarakstu

Darba daudzumu saraksts

Tehniskais projekts

Sarakste Nr.1


     Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 08.08.2011. lēmumam ir noslēgts līgums ar SIA "AV Projekts" par līguma summu LVL 85 372,- lati bez PVN.

"Meža atjaunošana pēc vējgāzes īpašumos "O.Kalpaka iela-17e" "Bērzu iela-27" "Avotu iela-28" "Avotu iela-32" "Slimnīcas iela-5 un 1" "Sila iela-11"", identifikācijas numurs MNP2011/14_ELFLA Iepirkums ir beidzies.
PUBLICĒTS: 23.05.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 3.jūnija.plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:

 Jautājumi vēl nav saņemti. 


 Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 13.06.2011.lēmumam ir noslēgts līgums ar AS "Latvijas valsts meži" "Sēklas un stādi" par līguma summu 3277,60 lati bez PVN.
"Bērnu rotaļu laukuma izveide Madonas novada Kalsnavas pagasta Aiviekstes ciemā", identifikācijas numurs MNP2011/20_ELFLA Iepirkums ir beidzies.
PUBLICĒTS 08.06.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 20.jūnija plkst.13:15.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:

 Jautājumi vēl nav saņemti.

Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkuma komsijas pieņemtajam lēmumam ir noslēgts līgums ar SIA '' CApitel BK'' par līguma summu 7017,29 lati bez PVN
"Aprīkojuma iegāde projekta "Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija" ietvaros", identifikācijas numurs MNP2011/31_ERAF Iepirkums ir beidzies.
PUBLICĒTS 26.07.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 8.augusta plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 

Jautājumi vēl nav saņemti.

     Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 19.08.2011. lēmumam ir noslēgts līgums ar SIA "RCI Gulbene" par līguma summu 4986,10 lati bez PVN.
"Telpu labiekārtošana Lazdonas jauniešu brīvā laika pavadīšanai", identifikācijas numurs MNP2011/21_ELFLA

Ieipirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 15.06.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 28.jūnija plkst.10:00.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme būvobjekt apskatei ir 2011.gada 21.jūnijā plkst.10:00.

NOLIKUMS ar pielikumiem (izņemot pielikumu Nr.5 un pielikumu Nr.6).

Nolikuma pielikums Nr.5 "Darbu daudzumu saraksts"

Nolikuma pielikums Nr.5 "Darbu daudzumu saraksts" ar 22.06.2011.sarakstes vēstulē iekļautajiem precizējumiem

Nolikuma pielikums Nr.6 "Rasējumi":
       pirmais rasējums;    otrais rasējums

Nolikums ar pielikumiem (PDF)

 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:

Sarakste Nr.1 (no 22.06.2011.);


    Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam ir noslēgts līgums ar SIA "Jēkabpils būve" par līguma summu 14023,86 lati bez PVN.
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums