Pašvaldības iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Meklēšana:
"Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde", identifikācijas numurs MNP2011/26_ERAF

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 06.07.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 18.jūlija plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (izņemot projektēšanas uzdevuma pielikumus)

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (izņemot projektēšanas uzdevuma pielikumus) ar 12.07.2011.sarakstes vēstulē Nr.1 izdarītajiem precizējumiem.

Projektēšanas uzdevuma pielikumi

Arhitektūras plānošanas uzdevums

Topogrāfija 


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 

Sarakste Nr.1 (no 12.07.2011.);   sarakstes vēstules pielikums.
Sarakste Nr.2 (no 12.07.2011.);

Iepirkums ir beidzies. Pasūtītājs ar uzvarētāju SIA "Polyroad"ir noslēdzis līgumu par summu 11907,60 bez PVN.
 
"Projektēšanas darbi Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstībai", identifikācijas numurs MNP2011/8_ERAF

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 23.03.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 4.aprīļa plkst.10:00.

NOLIKUMS ar pielikumiem

Tehniskā dokumentācija:
Esošā topogrāfija
Noteikumi un shēmas
Standarti
Zemes robežu plāni

SARAKSTE
(ieinteresēto piegādātāju jautājumi un atbildes, skaidrojumi, precizējumi) iepirkuma laikā:
Sarakste Nr.1 (no 24.03.2011.); 

Sarakste Nr.2 (no 28.03.2011.); 

Sarakste Nr.3 (no 29.03.2011.); 


 Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam ir noslēgts līgums ar SIA "Ekolat" par līguma summu 15767,88 lati bez PVN.

"Tautas tērpu izgatavošana Dzelzavas pagasta pašdarbības kolektīviem", identifikācijas numurs MNP2011/19_ELFLA

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 08.06.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 20.jūnija plkst.13:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:

 Jautājumi vēl nav saņemti.  Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas lēmumu, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu, iepirkums ir izbeigts bez rezultāta, jo piedāvājumu iesniegšanai noteiktajā termiņā nav saņemts neviens piedāvājums.
"Papildus darbi Infrastruktūras un mācību vides uzlabošanā izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā", identifikācijas numurs MNP2011/22

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 15.06.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 28.jūnija plkst.10:15.


 Ieinteresēto piegādātāju sanāksme būvobjekta apskatei ir 2011.gada 21.jūnijā plkst.9:00.

NOLIKUMS ar pielikumiem, izņemot Darbu daudzumu sarakstu

Pielikums "Darbu daudzumu saraksts"
     

Nolikums ar pielikumiem (PDF)

 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:

 Jautājumi vēl nav saņemti.


Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas lēmumu, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu, iepirkums ir izbeigts bez rezultāta, jo piedāvājumu iesniegšanai noteiktajā termiņā nav saņemts neviens piedāvājums.

"Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas papildus būvdarbi", identifikācijs numurs MNP2011/27_ERAF Iepirkums ir beidzies.
PUBLICĒTS: 06.07.2011.

Piēdāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 18.jūlija plkst.10:15.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (izņemot darbu daudzumu sarakstu)

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 

TEHNISKAIS PROJEKTS

 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 

Jautājumi vēl nav saņemti.

Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam ir noslēgts līgums ar SIA "RCI Gulbene" par līguma summu 27725,00 lati bez PVN.
"Jauna traktora piegāde Madonas novada pašvaldībai", identifikācijas numurs MNP2011/29

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 13.07.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 25.jūlija plkst.10:15.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM
 

Nolikums ar pielikumiem (PDF)

 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 

Jautājumi vēl nav saņemti.


Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 8.prim panta sesto daļu, 29.07.2011.ir pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo piedāvātā līgumcena ir augstāka, nekā pasūtītāja plānotā līgumcena un pieejamais finansējums.
"Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija Dzelzavā", identifikācijas numurs MNP2011/13_ERAF

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 9.maija plkst.10:00.

Pasūtītājs organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi būvobjekta apskatei 27.aprīlī plkst.9:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM

Nolikums ar pielikumiem (PDF)

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (xls) ar 27.04.2011.precizētu tāmes formu  

TEHNISKAIS PROJEKTS


SARAKSTE
(ieinteresēto piegādātāju jautājumi un sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:

Jautājumi vēl nav saņemti.


Līgums ir noslēgts ar SIA "Madonas Namsaimnieks" par līgumcenu Ls 119543.32 bez pievienotās vērtības nodokļa.
"Būvdarbi projekta "Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē" realizācijai", identifikācijas numurs MNP2011/11_ERAF

iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 16.maija plkst.10:15.

Pasūtītājs organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi būvobjekta apskatei 2011.gada 11.maijā plkst.11:00.

NOLIKUMS ar pielikumiem

Darbu daudzumu saraksts (xls)  

Darbu daudzumu saraksts (xls) ar 10.05.2011.precizējumiem

Tehniskais projekts 


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:
Sarakste Nr.1 no 09.05.2011.; 

Sarakste Nr.2 no 10.05.2011.;

Sarakste Nr.3 no 12.05.2011.;


Līgums ir noslēgts ar SIA "Aiviekstes Energobūvnieks" par kopējo līguma cenu ls 57650.26 bez pievienotās vērtības nodokļa.
"Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija Dzelzavā", identifikācijas numurs MNP2011/10_ERAF

Iepirkuma procedūra ir izbeigta bez rezultāta.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 12.aprīļa plkst.10:30.
Pasūtītājs organizē sanāksmi ieinteresētajiem piegādātājiem objekta apskatei 2011.gada 6.aprīlī plkst.9:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM                                 NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF)

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (XLS)

TEHNISKAIS PROJEKTS

SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:
Sarakste Nr.1 (no 08.04.2011.);


Iepirkuma procedūra ir izbeigta bez rezultāta,  jo piedāvātās cenas ir augstākas nekā plānotā līgumcena un tādēļ ir pārsniegta izvēlētās iepirkuma procedūras augstākā cenas robeža.
"Pilnā būvuzraudzība Madonas pilsētas tranzīta ielu I kārtas rekonstrukcijas darbiem", identifikācijas numurs MNP2011/7_ERAF

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 15.marta plkst.10:15.

NOLIKUMS ar pielikumiem

NOLIKUMS ar pielikumiem (PDF)


SARAKSTE (saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes, precizējumi, grozījumi) iepirkuma laikā:
Sarakste Nr.1 (no 03.03.2011.); 

  Līgums ir noslēgts ar SIA "Polyroad" par līguma summu Ls 17685,- bez pievienotās vērtības nodokļa.
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums