Pašvaldības iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Meklēšana:
"Informācijas tehnoloģiju piegāde Madonas novada pašvaldībai", identifikācijas numurs MNP2012/34 Iepirkuma procedūra ir beigusies.
PUBLICĒTS: 20.06.2012.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 20.jūlija plkst.10:00. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2012.gada 27.jūlija plkst.10:00.
 
NOLIKUMS AR PEILIKUMIEM  (PDF)

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM ar 09.07.2012.izdarītajiem grozījumiem       (PDF)
  SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Sarakste Nr.2 (no 09.07.2012.)
Sarakste Nr.3 (no 10.07.2012.)
Sarakste Nr. 4 (no 23.07.2012.)

Sarakste Nr. 5. (no 23.07.2012.)
Sarakste Nr. 6 (no 23.07.2012.)

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 23.08.2012.pieņēma lēmumu iepirkuma procedūras pirmajā daļā līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA "ATEA" par kopējo līgumcenu Ls 25703.71 bez PVN, iepirkuma procedūras otrajā daļā līguma slēgšanas tiesības piešķirt AS "Capital" par kopējo līgumcenu Ls 4341.74 bez PVN, bet iepirkuma procedūras trešajā daļā iepirkumu komisija 07.09.2012.pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, pamatojot ar Iepirkumu uzruadzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas 13.08.2012.lēmumu Nr.4-1.2/12-300.
Estrādes rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi Barkavā", identifikācijas numurs MNP2012/37_ELFLA Iepirkums ir beidzies.  
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 13.augusta plkst. 10:15.

Dokumenti ir publicēti uzaicinātajiem pretendentiem.


Nolikums par pielikumiem, izņemot darbu daudzumu sarakstu.

Nolikuma pielikums (Darbu daudzumu saraksts).

‍Tehniskais projekts.


Sarakste (uzaicināto pretendentu jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā.
Jautājumi līdz šim nav saņemti.

LĒMUMS par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
"Saliekamās skatuves podestu un jumta konstrukcijas piegāde un uzstādīšana Barkavā", identifikācijas numurs MNP2012/26_ELFLA Iepirkumu procedūra ir beigusies.
PUBLICĒTS: 14.06.2012.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 16.jūlija plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) 


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:  Sarakste Nr.2 (no 05.07.2012.)
Sarakste Nr.3 (no 09.07.2012.)


Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 24.07.2012. lēmumam līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas SIA "AJV grupa" par līguma summu 23652,07 lati bez PVN.
Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” rekonstrukcija. Stāvlaukuma, vasaras sporta spēļu laukuma ierīkošana, teritorijas labiekārtošana. Identifikācijas Nr. MNP2012/43_ELFLA

Iepirkums ir beidzies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 13.augusta plkst. 10:00

Nolikums ar pielikumiem, izņemot Darbu daudzumu sarakstu.

‍Darbu daudzumu saraksts.

‍Tehniskais projekts.


‍Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkumu laikā:
‍Jautājumi līdz šim nav saņemti.


‍LĒMUMS par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
 ‍
"Stadiona vienkāršotā rekonstrukcija un labiekārtošanas darbi Barkavā", identifikācijas numurs MNP2012/38_ELFLA

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 13.07.2012. 
Dokumenti ir publicēti uzaicinātajiem pretendentiem.

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 30.jūlija plkst.10:00. 


Nolikums ar pielikumiem (izņemot Darbu daudzumu sarakstu)


Nolikuma pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTS


TEHNISKAIS PROJEKTS    SARAKSTE (uzaicināto pretendentu jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
"Apmācību un pieredzes apmaiņas brauciena nodrošināšana", identifikācijas numurs MNP2012/36_ESF Iepirkums ir pārtraukts.
PUBLICĒTS: 30.06.2012.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gda 12.jūlija plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM

SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:
Sarakste Nr.3 (no 06.07.2012.). 
Sarakste Nr.4 (no 09.07.2012.). 
Sarakste Nr.5 (no 09.07.2012.).


Iepirkumu procedūra pirmajā daļā "Apmācību cikls Madonas novada pašvaldības projektu vadītājiem” pārtraukta, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, jo nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos. Iepirkumu procedūra otrajā daļā „Pieredzes apmaiņas brauciens pašvaldības speciālistiem (transports)” pārtraukta, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, jo nav iesniegts neviens piedāvājums un pasūtītājam ir zudusi vajadzība pēc šāda iepirkuma.
"Barkavas pagasta apvienotās virtuves remonts", identifikācijas numurs MNP2012/31 Iepirkums ir beidzies.
PUBLICĒTS: 12.06.2012. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 26.jūnija plkst.10:20

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, (izņemot Darbu daudzumu sarakstu) (PDF) 

‍Nolikuma pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 

TEHNISKAIS PROJEKTS    SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Jautājumi līdz šim nav saņemti.

‍Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 05.07.2012. lēmumu līgums noslēgts ar SIA "MDM - 85" par summu Ls 24651,63 bez PVN.
Sporta un atpūtas bāzes "Smeceres sils" rekonstrukcija. BMX trases starta uzjumteņa izbūve, identifikācijas Nr. MNP2012/41_ELFLA. Dokumenti publicēti uzaicinātajiem pretendentiem.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 9.augusta plkst. 10:00.  
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 9.augusta plkst. 10:00.

Nolikums ar pielikumiem, izņemot Darbu daudzumu sarakstus.

Nolikuma pielikums (Darbu daudzumu saraksts).

Sarakste (uzaicināto pretendentu jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā.
Jautājumi līdz šim nav saņemti.

Tehniskais projekts.
"Meža koku stādi", identifikācijas numurs MNP2012/40_ELFLA Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gda 27.jūlija plkst.10:15.
PUBLICĒTS: 13.07.2012.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 27.jūlija plkst.10:15.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 

NOLIKUMS AR PIELIKUMEM (PDF formātā)SARAKSTE (uzaicināto pretendentu jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Jautājumi līdz šim nav saņemti.
"Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielai līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvdarbu izpilde", identifikācijas numurs MNP2012/16_ERAF

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

PUBLICĒTS: 30.03.2012. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 2.maija plkst.10:00. 


NOLIKUMS ar pielikumiem, izņemot Darbu daudzumu sarakstus. 

NOLIKUMS ar pielikumiem, izņemot Darbu daudzumu sarakstus, un ar 03.04.2012.apstiprinātajiem grozījumiem. 

Nolikuma pielikums Nr.4 "Madonas pilsētas sabiedriskā transporta kustības shēma."

Nolikuma pielikums "DARBU DAUDZUMU SARAKSTI" 

 
TEHNISKAIS PROJEKTS: Vispārīgā daļa 
‍                                            Ceļu daļa 
‍                                            Apgaismojums 
‍                                            Luksoforu daļa 
‍                                            LKT daļa 
‍                                            ELT daļa  
‍                                            UKT daļa 
‍                                            Būvdarbu organizācija 

‍                                           


  SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi) iepirkuma laikā: Sarakste Nr.2 (no 12.04.2012.).
Sarakste Nr.3 (no 24.04.2012.).
Sarakste Nr.4 (no 25.04.2012.). 
‍ 


 Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 24.05.2012.pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, jo iepirkuma procedūrā iesniegto piedāvājumu cenas pārsniedz pasūtītājam pieejamos finanšu līdzekļus.
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums