Pašvaldības iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Meklēšana:
Projektēšanas darbi kultūras un sporta infrastruktūras objektu rekonstrukcijai Barkavā, identifikācijas numurs MNP2010/23_ELFLA  
Ieinterēsēto piegādātāju sanāksme projektējamo objektu apskatei ir 14.04.2010.plkst.11:00.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 22.04.2010.plkst.10:00. 
Iepirkums ir beidzies.

NOLIKUMS 

Sarakste Nr.1; 
Sarakste Nr.2; 
Sarakste Nr.3; 


Līgums ir noslēgts ar SIA "JAUNMĀJA" par līguma summu Ls 2605,- bez pievienotās vērtības nodokļa.

"Barkavas pagasta atkritumu izgāztuves "Mālsala" rekultivācija - 2.kārtas būvdarbi", iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/46_KF Iepirkuma procedūra ir beigusies.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2010.gada 09.augustam plkst.9:30.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme būvobjekta apskatei ir 2010.gada 02.augustā plkst.15:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM                                   Nolikums ar pielikumiem (PDF)

TEHNISKAIS PROJEKTS 

SARAKSTE (saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes) iepirkuma laikā:
Līdz šim jautājumi vēl nav saņemti. 

Iepirkuma procedūra 09.08.2010. ir izeigta bez rezultāta: piedāvājumu iesniegšanas termiņā nav saņemts neviens piedāvājums.
"Madonas novada informatīvo stendu rekonstrukcija", identifikācijas numurs MNP2010/43

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2010.gada 03.augustam. 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 

SARAKSTE (saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes ) iepirkuma laikā:
Jautājumi nav saņemti.

Iepirkuma procedūra ir beigusies: līgums ir noslēgts ar SIA "SIGNUM" par summu Ls 2235,00 bez PVN.
"Infrastruktūras un mācību vides uzlabošana izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā", identifikācijas numurs MNP2010/50_ERAF

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme būvobjekta apskatei ir 2010.gada 25.augustā plkst.8:00.

Nolikums ar pielikumiem, izņemot darbu daudzumu sarakstu.
Darbu daudzumu saraksts;
Tehniskais projekts.


Iepirkuma procedūra ir beigusies: līgums ir noslēgts ar SIA  "RCI Gulbene" par summu Ls 99155,68 bez PVN.
"Degvielas piegāde mazumtirdzniecības vietās Madonas novada pašvaldībai un tās iestādēm", identifikācijas numurs MNP2010/13 Iepirkuma procedūra ir beigusies.

NOLIKUMS 

Iepirkumu komisijas precizējums:
PRECIZĒTS nolikuma pielikums Nr.3   
SARAKSTE Nr.1 
"Koksnes kurināmā piegāde Madonas novada pašvaldības iestādēm", identifikācijas numurs MNP2010/24

Iepirkuma procedūra ir beigusies.


NOLIKUMS 
NOLIKUMA PIELIKUMS Nr.4 
NOLIKUMA PIELIKUMS Nr.5 

Atbildes uz saņemtajiem jautājumiem iepirkuma procedūrā būs šeit: 
1. Nolikuma precizējums 


"Par ēkas interjeru izveidi - Madonas kultūras nama ēkas II kārtas rekonstrukcijas ietvaros", identifikācijas numurs MNP2010/32

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2010.gada 12.jūlijam plkst.14:00.

NOLIKUMS 

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 

TEHNISKAIS PROJEKTS 

SARAKSTE IEPIRKUMA PROCEDŪRAS LAIKĀ: 

Jautājumi nav saņemti.

Iepirkuma procedūra ir beigusies: līgums ir nosleģts ar SAI "Vidzeme 90" par līguma summu Ls 193567,98 bez PVN.
"Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija - II kārta", identifikācijas numurs MNP2010/47_ERAF

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2010.gada 03.septembrim plkst.15:00.

Iepirkuma procedūra ir izbeigta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, jo pasūtītājam līguma izpildei pieejamais finansējums ir mazāks nekā piedāvātā līgumcena.

NOLIKUMS ar pielikumiem (izņemot darbu daudzumu sarakstu)  

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (XLS)  ANULĒTS                     
 DARBU DAUDZUMU SARAKSTS PRECIZĒTS 04.08.2010. 


TEHNISKIE PROJEKTI:
Blaumaņa iela:
     1. daļa,
     2. daļa,
     3. daļa;

Ceriņu iela
; 

Rīgas un Dārza ielas:
     1. daļa,
     2. daļa,
     3. daļa;
 

Saules iela:
     1. daļa,
     2. daļa;
 

Skolas un Upes ielas:
     1. daļa,
    
2. daļa

SARAKSTE (saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes) IEPIRKUMA PROCEDŪRAS LAIKĀ: 
Sarakste Nr.1;
Sarakste Nr.2;
Sarakste Nr.3;
Sarakste Nr.4, pielikums Nr.1, pielikums Nr.2;
Sarakste Nr.5
Sarakste Nr.6, pielikums Nr1, pielikums Nr.2, pielikums Nr.3;
Sarakste Nr.7;
Sarakste Nr.8;
Sarakste Nr.9
Sarakste Nr.10; 
Sarakste Nr.11; 
Sarakste Nr.12;   
Sarakste Nr.13 ;
Sarakste Nr.14; no 06.09.2010.
„Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi”, identifikācijas numurs: MNP2010/48_ERAF

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas laiks ir līdz 2010.gada 15.septembrī plkst.14.00

NOLIKUMS

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

TEHNISKAIS PROJEKTS

SARAKSTE  iepirkuma procedūras laikā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes:
Sarakste Nr.1;
Sarakste Nr.2

Iepirkuma procedūra ir beigusies: līgums ir nosleģts ar SIA "RCI Gulbene" par summu Ls 129085,87 bez PVN.
"Saikavas tautas nama mēbeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana", identifikācijas numurs MNP2010/41 Iepirkuma procedūra ir beigusies.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2010.gada 27.jūlijam plkst.9:00.

Ieinteresēto piegādātāju sanākme objektā ir 2010.gada 22.jūlijā plkst.9:00.

NOLIKUMS ar pielikumiem (bez skicēm);          NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF)

SKICES:
Skatuve un logi (precizētā skice);
Galdi un soliņi
Plaukti
Virtuves lete;
Bāra lete
Garderobes telpa
Garderobes lete

SARAKSTE (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes) iepirkuma laikā:
Sarakste Nr.1Zīmējumi krēsliem;
Sarakste Nr.2
Sarakste Nr.3
Sarakste Nr.4

Iepirkuma procedūra ir beigusies: ir noslēgti sekojoši līgumi: 
1. iepirkuma pirmajā daļā ir noslēgts līgums ar SIA "SAN" par summu Ls 4780,32 bez PVN;
2. iepirkuma otrajā daļā ir noslēgts līgums ar SIA "ēTOSS" par summu Ls 6679,93 bez PVN;
3. iepirkuma trešajā daļā ir noslēgts līgums ar SIA "GS Tehnika" par summu 1625 bez PVN.
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums