Pašvaldības iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Meklēšana:
"Būvdarbi projekta "Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcijas Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā" īstenošanai", identifikācijas numurs MNP2012/1_ERAF

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Publicēts: 06.02.2012.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 9.marta plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot darbu daudzumu sarakstu 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF)

Nolikuma pielikums "DARBU DAUDZUMU SARAKSTS"

TEHNISKAIS PROJEKTS 


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:
Sarakste Nr.1 (no 16.02.2012.). 
Sarakste Nr.2 (no 21.02.2012.). 
Sarakste Nr.3 (no 27.02.2012.). 
Sarakste Nr.4 (no 27.02.2012.). 
Sarakste Nr.5 (no 02.03.2012.). 
  


 Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 09.05.2012.pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, jo iepirkuma procedūrā iesniegto piedāvājumu cenas pārsniedz pasūtītājam pieejamo finansējumu.
"Būvdarbi projektā "Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Melioratoru ielā -1, Kusā"", identifikācijas numurs MNP2012/3_ERAF

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Publicēts: 10.02.2012. 


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 16.marta plkst.10:00.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2012.gada 29.marta plkst.9:00.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2012.gada 11.aprīļa plkst.10:15. 


NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot darbu daudzumu sarakstu 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstu, AR 09.03.2012.GROZĪJUMIEM

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstu, AR 20.03.2012.GROZĪJUMIEM (grozījumi par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu).

Nolikuma pielikums "DARBU DAUDZUMU SARAKSTS":  I kārta 
                                                                                   II kārta
Nolikuma pielikums "DARBU DAUDZUMU SARAKSTS" II kārta ar 09.03.2012.apstiprinātajiem precizējumiem.

Nolikuma pielikums "DARBU DAUDZUMU SARAKSTS" I kārta ar 20.03.2012.apstiprinātajiem precizējumiem.


TEHNISKAIS PROJEKTS 


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:
Sarakste Nr.1 (no 21.02.2012.). 
Sarakste Nr.2 (no 27.02.2012.). 
Sarakste Nr.3 (no 29.02.2012.).  
Sarakste Nr.4 (no 06.03.2012.).
Sarakste Nr.5 (no 09.03.2012.). Pielikums.

Sarakste Nr.6 (no 13.03.2012.). 
‍Sarakste Nr.7 (no 15.03.2012.). 
S‍arakste Nr.8 (no 20.03.2012.). 


  Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 02.05.2012.pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, pamatojot ar Madonas novada Domes 26.04.2012.lēmumu (protokols Nr.7) „57.Par sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukciju Melioratoru ielā – 1, Kusā”, kurā dome nolēma pārtraukt projekta „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Melioratoru ielā -1, Kusā” realizāciju, jo iepirkuma procedūrā iesniegto piedāvājumu cenas pārsniedz projekta pieteikumā apstiprināto finansējuma apjomu.
"Apmācības komandas lēmuma pieņemšanā, sadarbības veicināšanā un kopīga mērķa sasniegšanā", idenitfikācijas numurs MNP2012/8_ESF

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 06.03.2012.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 19.marta plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Sarakste Nr.1 (no 07.03.2012.). 
Sarakste Nr.2 (no 08.03.2012.).
Sarakste Nr.3 (no 08.03.2012.).
Sarakste Nr.4 (no 14.03.2012.)
 Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 19.04.2012. lēmumam līgumu slēgs ar SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" par līguma summu 1024,- lati bez PVN.
"Datoru un biroja tehnikas iegāde projekta "Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Madonas novadā" ietvaros", identifikācijas numurs MNP2012/17

Iepirkums ir beidzies.

Publicēts: 29.02.2012. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 12.aprīļa plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 


  SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
 ‍  Ieinteresēto piegādātāju jautājumi vēl nav saņemti.


Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 27.04.2012. lēmumam līgumu slēgs ar SIA "TelCom" par līguma summu 4872,- lati bez PVN.
 
"Ēkas un garāžu uzraudzības darbu izpilde Saieta laukumā 1, Madonā", identifikācijas numurs MNP2012/4 Iepirkums ir beidzies.
Publicēts: 13.02.2012. 


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 24.februāra plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM                                  NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) 


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Jautājumi vēl nav saņemti.


   Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 12.02.2012. lēmumam ir noslēgts līgums ar personu apvienību: J.Strods, J.Peše, Z.Stūrmanis par līguma summu 9900,- lati bez PVN.
"Apmācību cikls Madonas novada pašvaldības, pārvalžu un izglītības iestāžu darbiniekiem", identifikācijas numurs MNP2012/5_ESF Iepirkums ir beidzies.
PUBLICĒTS: 22.02.2012. 


 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gda 5.marta plkst.10:00.


 NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM     


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Sarakste Nr.1 (no 22.02.2012.); 
Sarakste Nr.2 (no 27.02.2012.); 
 


   Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 28.03.2012. lēmumam līgumu slēgs ar SIA "Firma L4" par līguma summu 2400,- lati bez PVN.
"Metodiskā materiāla izstrāde, maketēšana un iespiešana, CD izveidošana", identifikācijas numurs MNP2012/6_ESF Iepirkums ir beidzies.
PUBLICĒTS: 16.02.2012.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gda 27.februāra plkst.10:00.


 NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM     


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Sarakste Nr.1 (no 20.02.2012.).   Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 26.03.2012. lēmumam iepirkuma procedūra ir pārtraukta, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta sesto daļu.
"Klavieru meistara pakalpojumi Madonas novada izglītības un kultūras iestāžu vajadzībām", identifikācijas numurs MNP2012/7 Iepirkums ir beidzies.
Publicēts: 20.02.2012. 


 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gda 2.marta plkst.13:00.


 NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM     


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Jautājumi vēl nav saņemti.    Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 02.03.2012. lēmumam ir noslēgts līgums ar ZS "Kaļļi" par līguma summu 5494,- lati bez PVN.
"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo Madonas novada atkritumu izgāztuvju „Kalnieši”, „Vālēni”, „Dubītes”, „Siliņi”, „Pērles” un „Lauski” rekultivācijas būvdarbi", identifikācijas numurs MNP2012/10_KF

Iepirkuma procedūra ir beigusies. Tā ir pārtraukta, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu.

PUBLICĒTS: 29.02.2012.

Piedāvājumu iesniegšnas termiņš ir līdz 2012.gda 3.aprīļa plkst.10:00.

Pasūtītājs organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmes objektu apskatei nolikumā noteiktajā kārtībā.

NOLIKUMS ar pielikumiem, izņemot darbu daudzumu sarakstus. 

Nolikuma pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTI:
                            atkritumu izgāztuvei "Pērles";
                            atkritumu izgāztuvei  "Vālēni";
                            atkritumu izgāztuvei "Siliņi";
                            atkritumu izgāztuvei "Dubītes";
                            atkritumu izgāztuvei  "Kalnieši";
                            atkritumu izgāztuvei "Lauski".


TEHNISKIE PROJEKTI:
                           atkritumu izgāztuvei "Pērles"; 
                           atkritumu izgāztuvei "Vālēni";
                           atkritumu izgāztuvei "Siliņi"; 
                           atkritumu izgāztuvei "Dubītes"; 
                           atkritumu izgāztuvei  "Kalnieši"; 
                           atkritumu izgāztuvei  "Lauski".

 
SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi) iepirkuma laikā:
Jautājumi vēl nav saņemti. 
   Saskaņā ar Madonas novda pašvaldības iepirkumu komisijas 2012.gada 12.marta lēmumu iepirkuma proceūdra ir pārtraukta, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, jo atbilstoši pirmspārbaudē sniegtajam atzinumam iepirkuma nolikumā ir jāizdara būtiski grozījumi.
"Būvuzraudzība normatīvo aktu prasībām neatbilstošo Madonas novada atkritumu izgāztuvju „Kalnieši”, „Vālēni”, „Dubītes”, „Siliņi”, „Pērles” un „Lauski” rekultivācijas darbiem", identifikācijas numurs MNP2012/11_KF Iepirkums ir beidzies. Tas ir pārtraukts, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu. 
Publicēts: 29.02.2012.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 16.marta plkst.10:15.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 

DARBU DAUDZUMU SARAKSTI 


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Jautājumi vēl nav saņemti.  

Saskaņā ar Madonas novda pašvaldības iepirkumu komisijas 2012.gada 12.marta lēmumu iepirkuma proceūdra ir pārtraukta, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, jo atbilstoši pirmspārbaudē sniegtajam atzinumam iepirkuma nolikumā ir jāizdara būtiski grozījumi.
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums