Stratēģija un rīcības plāns

Madonas novada pašvaldības domes 28.09.2017.g. sēdē plānots apstiprināt izstrādāto Jaunatnes politikas attīstības plānu 2018-2024.gadam

1.

Dokumenta veids

Attīstības plānošanas dokuments - Politikas plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2018-2024.gadam

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Jaunatnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2016. gada 14.aprīlī izdots Ministru kabineta rīkojums Nr.256 “Par Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016.-2020. gadam”, ar kuru apstiprināts Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020. gadam. Līdz ar šī dokumenta spēkā stāšanos, spēku zaudē Ministru kabineta 2009. gada 20. aprīļa rīkojums Nr. 246 “Par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.-2018. gadam", uz kā pamata tika izstrādāta Madonas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2012.- 2020.gadam. Tāpēc nepieciešams izstrādāt jaunu vidēja termiņa plānošanas dokumentu “Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plānu 2018. – 2024.gadam”

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Madonas novada pašvaldības domes 28.09.2017.g. sēdē plānots apstiprināt izstrādāto Jaunatnes politikas attīstības plānu 2018-2024.gadam

7.

Dokumenti

Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018-2024.gadam rīcību virzieni, uzdevumi

Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018-2024.gadam kopsavilkums

Ziņojums par sabiedrības iebildumiem un priekšlikumiem par Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018-2024.gadam pirmo redakciju

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties ir sniegt iebildumus un priekšlikumus Madonas novada pašvaldības noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā domes sēdē atbilstoši pašvaldības nolikumam

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzam sabiedrības pārstāvjus pieteikties līdzdalībai Madonas novada pašvaldības domes 28.09.2017.g. sēdē jautājumā Par Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018-2024.gadam apstirināšanu, iesniedzot iesniegumu Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, LV-4801 101.kabinetā. Iesniegumā lūdzam norādīt kontaktinformāciju: vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas

Teritorijas plānotāja Ilona Gleizde

Mob.25615880, e-pasts: ilona.gleizde@madona.lvMadonas novada 

Jaunatnes politikas attīstības plāns 

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums