Pašvaldības iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Meklēšana:
"Liezēres skolas korpusa rekonstrukcija par jauniešu centru", identifikācijas numurs MNP2010/31_ELFLA

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 15.06.2010.plkst.14:00.
Iepirkums ir beidzies.

NOLIKUMS 

Nolikuma pielikums Nr.6 DARBU APJOMU SARAKSTS

TEHNISKAIS PROJEKTS 

SARAKSTE: 

Sarakste Nr.1

Sarkaste Nr.2

Iepirkuma līgums ir noslēgts ar SIA "Būve Wood Line" par līguma summu Ls 43236.52 bez pievienotās vērtības nodokļa.
"Transporta pakalpojumi Madonas novada pašvaldībai X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos", identifikācijas numurs MNP2010/27

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2010.gada 24 maijam, plkst.14:30. 
Iepirkums ir beidzies.

NOLIKUMS 

Nolikuma pielikums Nr.2 Tehniskā specifikācija;

Nolikuma pielikums Nr.3 Līguma projekts; 

Nolikuma pielikums Nr.4 Svētku pasākumu grafiks

NOLIKUMS (PDF);

Sarakste: 
Nr.1 Precizējums 

Iepirkuma līgums ir noslēgts ar SIA "HUMUS"  un SIA "Madonas Ceļu būves SIA".
"Projektēšanas darbi Mārcienas ģimeņu atbalsta centram", identifikācijas numurs MNP2010/29_ELFLA Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 31.05.2010.plkst.14:99. 
Iepirkums ir pārtraukts (izbeigts).
NOLIKUMS 

Sarakste: 
Jautājumi un atbildes Nr.1; 
Jautājumi un atbildes Nr.2; 
Jautājumi un atbildes Nr.3; 
Jautājumi un atbildes Nr.4;

Plānošanas un arhitektūras uzdevums 

Iepirkuma līgums nav noslēgts, jo uzvarētājs ir atteicies līgumu noslēgt.
"Jāņa Ilstera dārza labiekārtošanas būvdarbi Vestienas pagastā", identifikācijas numurs MNP2010/30_ELFLA Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 14.06.2010.plkst.14:00. 
Iepirkums ir pārtraukts (izbeigts), jo noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā nav saņemts neviens piedāvājums.
NOLIKUMS; 

Nolikuma pielikums Nr.6 DARBU APJOMU SARAKSTS (XLS); 

TEHNISKAIS PROJEKTS 

Sarakste: jautājumi nav saņemti.

Iepirkuma līgums netiks noslēgts, jo nav saņemts neviens piedāvājums.
"Degumnieku pamatskolas stadiona futbola laukuma rekonstrukcija un drenāžas sistēmas izbūve", identifikācijas numurs MNP2010/28_ELFLA Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 31.05.2010.plkst.14:00. 
Iepirkums ir beidzies.
NOLIKUMS 

NOLIKUMA pielikums Nr.6 "Darbu apjomu saraskts" (XLS) 

Tehniskā dokumentācija: rasējumi; darba organizācija. 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) 

SARAKSTE: jautājumi nav saņemti. 

Iepirkuma līgums ir noslēgts ar uzvarētāju SIA "MTE" par piedāvāto līgumcenu Ls 37628.48 bez pievienotās vērtības nodokļa.

"Mētrienas sporta zāles palīgtelpu paplašināšana", identifikācijas numurs MNP2010/26_ELFLA Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 24.05.2010.plkst.14:00. 
Iepirkums ir beidzies.
NOLIKUMS 

NOLIKUMA PIELIKUMS Nr.6 "DARBU APJOMU SARAKSTS" 

Paskaidrojuma raksts 
Plāns Nr.1 
Plāns Nr.2 

Sarakste: 
Jautājumi un atbildes Nr.1; 

Līgums ir noslēgts ar SIA "Būvniecība un Kredīts" par līguma summu Ls 53984.71 bez pievienotās vērtības nodokļa.
 
MARTS "Sarkaņu pagasta tautas nama "Kalnagravas" rekonstrukcijas pirmā kārta", identifikācijas numurs MNP2010/22
Piedāvājumu iesniegšanas terminš ir līdz 15.04.2010.plkst.14: 00 
NOLIKUMS 
 Darbu apjomu saraksts 
Tehniskais projekts I kārta
"Sarkaņu pagasta tautas nama "Kalnagravas" rekonstrukcijas pirmā kārta", identifikācijas numurs MNP2010/22
Piedāvājumu iesniegšanas terminš ir līdz 15.04.2010.plkst.14: 00 
NOLIKUMS 
 Darbu apjomu saraksts 
Tehniskais projekts I kārta
"Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija Lauteres ciemā Aronas pagastā, Madonas novadā",
identifikācijas numurs MNP2010/18. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 06.04.2010.plkst.14:30.
NOLIKUMS ar pielikumiem (pdf.formātā);
NOLIKUMS 
Darbu apjomu saraksts
Tehniskais projekts
Sarakste Nr.1;
 
Sarakste Nr.2; 
Sarakste Nr.3;
"Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija Lauteres ciemā Aronas pagastā, Madonas novadā",
identifikācijas numurs MNP2010/18. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 06.04.2010.plkst.14:30.
NOLIKUMS ar pielikumiem (pdf.formātā);
NOLIKUMS 
Darbu apjomu saraksts
Tehniskais projekts
Sarakste Nr.1;
 
Sarakste Nr.2; 
Sarakste Nr.3;
"Vestienas pamatskolas ēkas "Vestienas muiža" renovācija un Vestienas pamatskolas sporta zāles ēkas "Muižas zirgu stallis" fasādes renovācija", identifikācijas numurs MNP2010/19.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 06.04.2010.plkst.15:00.
NOLIKUMS 
Darbu daudzumu saraksts (iepirkuma priekšmeta pirmajai daļai); 
Darbu daudzumu saraksts (iepirkuma priekšmeta otrajai daļai); 
Tehniskais projekts (iepirkuma priekšmeta pirmajai daļai); 
Tehniskais projekts (iepirkuma priekšmeta otrajai daļai). 

Logu tehniskā specifikācija. 
Darbu izpildē jāmaina tehniskā projekta AR 5 lapā norādītie esošie koka logi. 

Sarakste Nr.1;  
"Vestienas pamatskolas ēkas "Vestienas muiža" renovācija un Vestienas pamatskolas sporta zāles ēkas "Muižas zirgu stallis" fasādes renovācija", identifikācijas numurs MNP2010/19.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 06.04.2010.plkst.15:00.
NOLIKUMS 
Darbu daudzumu saraksts (iepirkuma priekšmeta pirmajai daļai); 
Darbu daudzumu saraksts (iepirkuma priekšmeta otrajai daļai); 
Tehniskais projekts (iepirkuma priekšmeta pirmajai daļai); 
Tehniskais projekts (iepirkuma priekšmeta otrajai daļai). 

Logu tehniskā specifikācija. 
Darbu izpildē jāmaina tehniskā projekta AR 5 lapā norādītie esošie koka logi. 

Sarakste Nr.1;  
"Degumnieku pamatkolas sporta zāles sanitāro mezglu un ģērbtuvju rekonstrukcija, sporta zāles kosmētiskais remonts", identifikācijas numurs MNP2010/17_ELFLA.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 29.03.2010.plkst.14:30. 
NOLIKUMS 
Darbu daudzumu saraksts; 
Tehniskais projekts
"Degumnieku pamatkolas sporta zāles sanitāro mezglu un ģērbtuvju rekonstrukcija, sporta zāles kosmētiskais remonts", identifikācijas numurs MNP2010/17_ELFLA.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 29.03.2010.plkst.14:30. 
NOLIKUMS 
Darbu daudzumu saraksts; 
Tehniskais projekts
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums