Pašvaldības iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Meklēšana:
„Būvdarbi projekta „Madonas pilsētas PII „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros” Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2012/28_ERAF

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

NOLIKUMS ar pielikumiem, izņemot Darba daudzumu sarakstu, Tehnisko projektu un Kalendārā un finašu plūsmas grafika.

NOLIKUMS ar pielikumiem (precizējot iepriekš publicēto), izņemot Darbu daudzumu sarkastu, Tehnisko projektu un Kalendārā un finanšu plūsmas grafiku.


Darba daudzuma saraksts

Kalendārais un finanšu plūsmas grafiks

Tehniskais projekts


Tehniskā projekta izmaiņas


Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi iepirkumu laikā)

Sarakste Nr. 1 (27.06.2012.)

Sarakste Nr. 2 (28.02.2012.)


Iepirkuma procedūrā pieņemtais lēmums:
Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 12.07.2012.pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, jo iepirkuma procedūrā iesniegto piedāvājumu cenas pārsniedz plānoto līgumcenu un pasūtītājam pieejamo finansējumu.

"Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” rekonstrukcija", identifikācijas numurs MNP2012/35_ELFLA Iepirkums ir beidzies. 
Publicēts: 22.06.2012. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 5.jūlija plkst.10:00. 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstus 

‍NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) 

‍DARBU DAUDZUMU SARAKSTI:  IEPIRKUMA PIRMAJAI DAĻAI 
‍                                                        IEPIRKUMA OTRAJAI DAĻAI 

TEHNISKAIS PROJEKTS 


  SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Jautājumi līdz šim nav saņemti.

Iepirkumā pieņemtais lēmums:
Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 12.07.2012.pieņēma lēmumu sekojoši:
              iepirkuma 1.daļā - izbeigt iepirkumu bez rezultāta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu, jo noteiktajā termiņā nav saņemts neviens piedāvājums;
              iepirkuma 2.daļā -  pārtraukt iepirkumu, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta sesto daļu, jo iesniegtā piedāvājuma cena pārsniedz plānoto līgumcenu un pasūtīājam pieejamos pieejamos finanšu līdzekļus.
Elektroenerģjas piegāde Madonas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām, identifikācijas Nr. MNP2012/29 Iepirkuma procedūra ir beigusies. 
Nolikums ievietots sarunu procedūrā uzaicinātajiem pretendentiem.

Nolikums ar pielikumiem
, izņemot pielikumu "Elektroenerģijas piegādes vietas".

Nolikuma pielikums Nr. 4 "Elektroenerģijas piegādes vietas". 


 Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 03.07.2012. lēmumam līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas AS "Latvenergo" par vienības (KWh) cenu 0.03396 lati bez PVN.
"Būvuzraudzība normatīvo aktu prasībām neatbilstošo Madonas novada atkritumu izgāztuvju „Kalnieši”, „Vālēni”, „Dubītes”, „Siliņi”, „Pērles” un „Lauski” rekultivācijas darbiem", identifikācijas numurs MNP2012/15_KF

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 14.03.2012. 


  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 28.marta plkst.10:15. 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 

DARBU DAUDZUMU SARAKSTI 


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Sarakste Nr.1 (no 20.03.2012.).
   

 Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 18.04.2012. lēmumam līgums ir noslēgts ar SIA "ĢEOPLUS" par līguma summu 6000,- lati bez PVN.
"Būvdarbi projekta "Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā" ietvaros", identifikācijas numurs MNP2012/27_ELFLA Iepirkums ir beidzies. 
PUBLICĒTS: 20.06.2012. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 3.jūlija plkst.10:20. 

  
NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, (izņemot Darbu daudzumu sarakstus)


NOLIKUMS (PDF formātā) 

‍Nolikuma pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTS iepirkuma pirmajai daļai 


‍Nolikuma pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTS iepirkuma otrajai daļai 

TEHNISKAIS PROJEKTS iepirkuma pirmajai daļai 

‍TEHNISKAIS PROJEKTS iepirkuma otrajai daļai    SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Jautājumi līdz šim nav saņemti.


Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 03.07.2012.pieņēma lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultāta, jo iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā nav saņemts neviens piedāvājums.
"Vieglās automašīnas piegāde Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldei", identifikācijas numurs MNP2012/32 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 26.jūnija plkst.10:40.
PUBLICĒTS: 13.06.2012.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 26.jūnija plkst.10:40.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF) 


  SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Jautājumi līdz šim nav saņemti.

"Būvdarbi projekta „Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” ietvaros", identifikācijas numurs MNP2012/9_ELFLA

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Publicēts: 24.02.2012.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 28.marta plkst.10:00. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2012.gada 16.aprīļa plkst.10:00. 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot darbu daudzumu sarakstu 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstu, AR 21.03.2012.GROZĪJUMIEM. (Grozījumi ir par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu).

Nolikuma pielikums "DARBU DAUDZUMU SARAKSTS"

Nolikuma pielikums "DARBU DAUDZUMU SARAKSTS" ar 21.03.2012.apstiprināto grozījumu.

TEHNISKAIS PROJEKTS
 


  
 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:
Sarakste Nr.1 (no 21.03.2012.). 
Sarakste Nr.2 (no 22.03.2012.)
Sarakste Nr.3 (no 02.04.2012.).    


Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 21.05.2012. lēmumam līgums ir noslēgts ar SIA "RCI Gulbene" par līguma summu 179177.71 lati bez PVN.

 
"Liezēres pamatskolas ēdināšanas bloka renovācija", identifikācijas Nr. MNP2012/30 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 26.jūnija plkst.10:00.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 26.jūnija plkst. 10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Darbu daudzumu sarakstu
.

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS.

‍VENTILĀCIJA VIRTUVEI PDF.

‍VENTILACIJA VIRTUVEI

  SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
 ‍  Ieinteresēto piegādātāju jautājumi vēl nav saņemti.
"Veidenbauma, Ausekļa un Daugavas ielas rekonstrukcija ", identifikācijas numurs MNP2012/12_ERAF

Iepirkuma procedūra ir beigusies.


 Publicēts: 21.03.2012. 


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 19.aprīļa plkst.9:00. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2012.gada 24.aprīļa plkst.10:00.

NOLIKUMS ar pielikumiem, izņemot Darbu daudzumu sarakstus

NOLIKUMS ar pielikumiem, izņemot Darbu daudzumu sarakstus, un ar 03.04.2012.apstiprinātajiem grozījumiem.


Nolikuma pielikums Nr.4 "Madonas pilsētas sabiedriskā transporta kustības shēma."

Nolikuma pielikums "DARBU DAUDZUMU SARAKSTI" 


TEHNISKIE PROJEKTI: Veidenbauma iela 
‍                                    Ausekļa iela 
‍                                    Daugavas iela   SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi) iepirkuma laikā:
Sarakste Nr.1 (no 10.04.2012.). ‍
Sarakste Nr.2 (no 11.04.2012.).
‍ 


 Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 24.05.2012. lēmumam līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas piegādātāju apvienībai SIA "Matthai" un Matthai Bauunternehmen GmbH&Co.KG par līguma summu 580726.52 lati bez PVN.
"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo Madonas novada atkritumu izgāztuvju „Kalnieši”, „Vālēni”, „Dubītes”, „Siliņi”, „Pērles” un „Lauski” rekultivācijas būvdarbi", identifikācijas numurs MNP2012/14_KF

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

PUBLICĒTS: 14.03.2012.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 11.aprīļa plkst.10:00. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2012.gada 16.aprīļa plkst.10:15.NOLIKUMS ar pielikumiem, izņemot darbu daudzumu sarakstus

NOLIKUMS ar pielikumiem un ar 19.03.2012.apstiprinātajiem grozījumiem, izņemot Darbu daudzumu sarakstu.

Nolikums ar pielikumiem ar 19.03.2012.un 26.03.2012.apstiprinātajiem grozījumiem, izņemot Darbu daudzumu sarakstu.

Nolikuma pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTI: 
                            atkritumu izgāztuvei "Pērles"; 
                            atkritumu izgāztuvei  "Vālēni"; 
                            atkritumu izgāztuvei "Siliņi"
                            atkritumu izgāztuvei "Dubītes"
                            atkritumu izgāztuvei  "Kalnieši";
                            atkritumu izgāztuvei "Lauski".


TEHNISKIE PROJEKTI:
                           atkritumu izgāztuvei "Pērles"; 
                           atkritumu izgāztuvei "Vālēni";
                           atkritumu izgāztuvei "Siliņi"; 
                           atkritumu izgāztuvei "Dubītes"; 
                           atkritumu izgāztuvei  "Kalnieši"; 
                           atkritumu izgāztuvei  "Lauski". 

 
SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi, nebūtiski grozījumi) iepirkuma laikā:
Sarakste Nr.1 (no 22.03.2012.)
Sarakste Nr.2 (no 26.03.2012.).


 Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 06.06.2012. lēmumam līguma slēgšanas tiesības visās iepirkuma daļās ir piešķirtas SIA "RUBATE" par līguma kopējo summu sekojoši:


 

1.        iepirkuma pirmajā daļā „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Mētrienas pagasta izgāztuves "Pērles" Nr.70768/3047/VNPP rekultivācija” par kopējo līguma summu Ls 10115,72 (desmit tūkstoši viens simts piecpadsmit lati un 72 santīmi) apmērā.

2. iepirkuma otrajā daļā „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Liezēres pagasta izgāztuves "Vālēni" Nr.70688/3040/PPV rekultivācija” par kopējo līguma summu Ls 16879,27 (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi lati un 27 santīmi) apmērā.

3. iepirkuma trešajā daļā „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Kalsnavas pagasta izgāztuves "Siliņi" Nr.70628/3034/PV rekultivācija” par kopējo līguma summu Ls 31928,53 (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti divdesmit astoņi lai un 53 santīmi) apmērā.

4. iepirkuma ceturtajā daļā „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Barkavas pagasta izgāztuves "Dubītes" Nr.70448/3013/PPV rekultivācija” par kopējo līguma summu Ls 7887,99 (septiņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi lati un 99 santīmi) apmērā.

5. iepirkuma piektajā daļā „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Ļaudonas pagasta izgāztuves "Kalnieši" Nr.70708/3035/PPV rekultivācija” par kopējo līguma summu Ls 19538,16 (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi lati un 16 santīmi) apmērā.

6. iepirkuma sestajā daļā „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas novada Vestienas pagasta izgāztuves "Lauski" Nr.70968/3068/PPV rekultivācija” par kopējo līguma summu Ls 11873,70 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs lati un 70 santīmi) apmērā.

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums