Pašvaldības iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Meklēšana:
"Infrastruktūras un mācību vides uzlabošana izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā", identifikācijas numurs MNP2010/44_ERAF Iepirkuma procedūra ir beigusies (19.08.2010.), jo piedāvātā cena ir lielāka, nekā plānotā līgumcena.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2010.gada 09.augustam plkst.9:00.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme būvobjekta apskatei ir 2010.gada 03.augustā plkst.8:00.

NOLIKUMS ar pielikumiem, izņemot Darbu daudzumu sarakstu.                     NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF)

Darbu daudzumu saraksts (XLS);                                                              DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (PDF)

TEHNISKAIS PROJEKTS;

SARAKSTE IEPIRKUMA LAIKĀ (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes):
Jautājumi vēl nav saņemti.

Iepirkuma procedūra ir beigusies (19.08.2010.), jo piedāvātā cena ir lielāka nekā plānotā līgumcena.
Saikavas tautas nama rekonstrukcijas būvdarbi - II kārta, identifikācijas numurs MNP2010/52_ELFLA

iepirkuma procedūra ir beigusies.

Nolikums ar pielikumiem

Nolikums

Darbu daudzumu saraksts

Tehniskais projekts 

Iepirkuma procedūra ir beigusies: līgums ir nosleģts ar SIA "Vidzene 90" par summu Ls 43906,48 bez PVN.
Iepirkums "Madonas novada pašvaldības ēku un mantas apdrošināšana", identifikācijas numurs MNP2010/54

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2010.gada 25.oktobrim, plkst.14:00.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir 2010.gada 25.oktobrī plkst.14:00.

NOLIKUMS ar pielikumiem

NOLIKUMS ar pielikumiem (21.10.2010. PRECIZĒTS nolikuma pielikums Nr.1, Nr.2)

SARAKSTE (saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes) iepirkuma laikā:
Sarakste Nr.1;
Sarakste Nr.2
Sarakste Nr.3;
Sarakste Nr.4

Iepirkums ir beidzies: līgums ir noslēgts ar AAS "BALTA" par līguma summu 10659.57 Ls.
"Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Madonas pilsētā 2011.gadā", identifikācijas numurs MNP2010/56

 Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2010.gada 05.novembrim plkst.14:40. 
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2010.gada 05.novembrī plkst.14:40.

NOLIKUMS ar pielikumiem 

SARAKSTE (saņemtie jautājumi un sniegtās atibldes) iepirkuma laikā:
Jautājumi vēl nav saņemti! 

Iepirkuma procedūra ir beigusies: līgums ir noslēgts ar AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" par līguma summu Ls 15460,28 bez PVN.
"Sarkaņu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas „Biksēre” remonts" , identifikācijas numurs MNP210/21 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 12.04.2010.plkst.14:30. 
Iepirkums ir beidzies.
"Sarkaņu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas „Biksēre” remonts" , identifikācijas numurs MNP210/21 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 12.04.2010.plkst.14:30. 
NOLIKUMS 
Darbu apjomu saraksts (XLS formātā)
"Dzelzavas stadiona labiekārtošana", identifikācijas numurs MNP2010/33_RLFLA Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 30.06.2010.plkst.15:00. 
Iepirkums ir beidzies.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 30.06.2010.plkst.15:00. 

NOLIKUMS 

Nolikuma pielikums Nr.6 DARBU APJOMU SARAKSTS(XLS); 

Paskaidrojuma raksts

Shēma

SARAKSTE iepirkuma laikā:

Ieinteresētajam piegādātājam, kas interesējās par tehnisko projektu, skaidrojam, ka šajā iepirkumā tehniskā projekta nav. Visa iepirkuma tehniskā dokumentāicja elektroniskā formā ir pieejama šajā sadaļā pie iepirkuma nolikuma.

Atbilde 1
"Degvielas piegāde mazumtirdzniecības vietās Madonas novada pagastos", iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/37 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 12.07.2010.plkst.12:00. 
Iepirkums ir beidzies.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 12.07.2010.plkst.12:00

NOLIKUMS (ar pielikumiem). 

SARAKSTE IEPIRKUMA LAIKĀ (saņemtie jautājumi un atbildes uz tiem): 
Jautājumi vēl nav saņemti.
"Madonas novada izglītības iestāžu informatizācija", identifikācijas numurs MNP2010/34_ERAF Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2010.gada 30 jūnijam plkst.15:00.
Iepirkums ir beidzies.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2010.gada 30.jūnijam plkst.15:00.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes tiek organizētas 2010.gada 17., 18.un 19.jūnijā atbilstoši nolikumā iekļautajam objektu apskates grafikam. 

NOLIKUMS 

Telpu plāni katram objektam:
Liezēres pamatskola; 
Barkavas pamatskola; 
Lazdonas pamatskola; 
Mētrienas pamatskola;
 Dzelzavas pamatskola;
Kalsnavas pamatskola; 
Degumnieku pamatskola; 
Madonas pilsētas 2.vidusskola; 
Madonas Valsts ģimnāzija; 
Bērzaunes pamatskola;
Ļaudonas pamatskola; 
Vestienas pamatskola; 
Sarkaņu pamatskola; 
Madonas pilsētas 1.vidusskola un Madonas vakara un neklātienes vidusskola. SARAKSTE IEPIRKUMA LAIKĀ: 
Jautājumi vēl nav saņemti.
"Mākslīgā sniega ražošanas iekārtu piegāde slēpošanas - biatlona trasei "Smeceres sils" Madonā", identifikācijas numurs MNP2010/7_ERAF Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 26.03.2010.plkst.14:00. 
Iepirkuma procedūra ir beigusies.

NOLIKUMS ar 08.03.2010.grozījumiem; 

Sarakste Nr.1;
Sarakste Nr.2; 
Sarakste Nr.3;

"Siltumapgādes rekonstrukcijas būvdarbi Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā", identifikācijas numurs MNP2010/14_ELFLA

Pasūtītājs 09.04.2010. ir pieņēmis lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu. 
Iepirkuma procedūra ir izbeigta.

NOLIKUMS ar grozītu piedāvājumu iesniegšanas termiņu;  

nolikuma līguma projekta pielikums Nr.2; 
precizēts nolikuma līguma projekta pielikums Nr.2;
Darbu daudzumu saraksts - precizēts; 
Tehniskā dokumentācija

Sarakste Nr.1; 
Sarakste Nr.2; 
Sarakste Nr.3;
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums