Pašvaldības iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Meklēšana:
"Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Madonas pilsētā 2012.gadā", identifikācijas numurs MNP2011/45

Iepirkums ir beidzies.

Publicēts: 24.11.2011.

iedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 6.decembra plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 


Nolikums ar pielikumiem (PDF)

  SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Jautājumi vēl nav saņemti.

Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 06.12.2011. lēmumam ir noslēgts līgums ar AS "Latvijas Autoceļu Uzturētājs" Madonas ceļu rajons par līguma summu 19523,22 lati bez PVN.
"Atkārtoti projektēšanas darbi Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstībai", identifikācijas numurs MNP2011/48_ERAF

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 22.12.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 9.janvāra plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM                                          NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF)

Nolikuma pielikuma Nr.2 "Darba uzdevums" 1.pielikums
Nolikuma pielikuma Nr.2 "Darba uzdevums" 2.pielikums

Tehniski ekonomiskais pamatojums

Plānošanas un arhitektūras uzdevums

LVC tehniskie noteikumi
 

Topogrāfijas


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Jautājumi vēl nav saņemti.


 Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 12.01.2012. lēmumam ir noslēgts līgums ar SIA "Ekolat" par līguma summu 13700,- lati bez PVN.
"Projektēšanas un autoruzraudzības darbi projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā II kārta"", identifikācijas numurs MNP2011/47_ERAF

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 16.12.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012.gada 3.janvāra plkst.10:15.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM                                 NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF)

Nolikuma peilikuma Nr.2 "Darba uzdevums" 1.pielikums "Ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēas izbūves teritoriju plāni"

Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Tehniskais projekts I kārta

Tehniski ekonomiskais pamatojums I kārta

Tehniski ekonomiskais pamatojums II kārta 
 

 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Sarakste Nr.1. (no 27.12.2011.).
Sarakste Nr.2 (no 28.12.2011.).  Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 12.01.2012. lēmumam ir noslēgts līgums ar SIA "AkvaTeks" par līguma summu 9460,- lati bez PVN.Projekta "Saules enerģija siltajam ūdenim" 10 tehnisko projektu izstrāde, identifikācijas numurs MNP2011/34_KPFI
Iepirkums ir beidzies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 14.septembra plkst. 10:00.

Nolikums ar pielikumiem, izņemot nolikuma pielikumu Nr. 7 un pielikumu Nr. 8.

Nolikuma pielikums Nr. 7 un pielikums Nr. 8.

Saules kolektoru PAU 

 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā:

SARAKSTE Nr.1 (no 08.09.2011.);  Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 03.10.2011. lēmumam ir noslēgts līgums ar SIA "REM PRO" par līguma summu 4900,- lati bez PVN.
"Materiālu (sāls un sāls - smilts maisījuma) iegāde 2012.gadā Madonas novada pašvaldības Īpašuma uzturēšanas nodaļai", identifikācijas numurs MNP2011/46

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 24.11.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 6.decembra plkst.10:15.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 


Nolikums ar pielikumiem (PDF) 


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Jautājumi vēl nav saņemti.

Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 06.12.2011. lēmumam ir noslēgts līgums ar AS "Latvijas Autoceļu Uzturētājs" Madonas ceļu rajons par līguma summu 17382,91 lati bez PVN.
"Jaunas vieglās automašīnas piegāde Madonas novada Praulienas pagasta pārvaldei", identifikācijas numurs MNP2011/42

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 09.11.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 21.novembra plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Jautājumi vēl nav saņemti.


 Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 21.11.2011. lēmumam ir noslēgts līgums ar SIA "Sports&Co" par līguma summu 12780,66 lati bez PVN.
"Madonas kultūras nama II kārtas rekonstrukcija. Madonas kultūras nama ēkas sētas korpusa - jauniešu centra telpu apdares darbi.”, identifikācijas numurs MNP2011/40

Iepirkums ir beidzies.

Publicēts 30.10.2011.

Pasūtītājs organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi  būvobjekta apskatei 2011.gada 2.novembrī plkst.10:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 10.novembra plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM, izņemot Tehnisko projektu un Darbu daudzumu sarakstu

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (PDF)

‍Tehniskais projekts

‍Darbu daudzumu saraksts

‍ 
 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 
Sarakste Nr.1 (no 03.11.2011.).   Sarakstes Nr.1 pielikums. 
Sarakste Nr.2 (no 08.11.2011.). 


 Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 15.11.2011. lēmumam ir noslēgts līgums ar SIA "Bazalts" par līguma summu 39592,47lati bez PVN.

"Jauna traktora piegāde Madonas novada pašvaldībai", identifikācijas numurs MNP2011/35

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 20.09.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 3.oktobra plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 


 SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 

Sarakste Nr.1 (no 26.09.2011.).  Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 04.10.2011. lēmumam ir noslēgts līgums ar SIA "Torres" par līguma summu 10893,- lati bez PVN.
Tehniskā projekta izstrāde Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijai, IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS mnp2011/32_ERAF
Iepirkums ir beidzies.
Publicēts 15.08.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 29.augusta10:00.

Nolikums ar pielikumiem (izņemot darba uzdevuma pielikumus).

Nolikums ar pielikumiem (izņemot darba uzdevuma pielikumus) ar 22.08.2011. sarakstes vēstulē Nr. 1 izdarītajiem precizējumiem.


Iepirkuma līguma projekts


Darba uzdevuma pielikums Nr. 1.

Darba uzdevuma pielikums Nr. 2.


Vecsaikavas PAU.


VECSAIKAVAS TEP.

‍‍Sarakste (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un atbildes, skaidrojumi, precizējumi) iepirkuma laikā.

‍Sarakste Nr. 1 (no 22.08.2011.)


‍  

 Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 03.10.2011. lēmumam ir noslēgts līgums ar SIA "Vides Konsultantu Aģentūra" par līguma summu 11465,- lati bez PVN.
"Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma kvalitātes uzlabošana Ļaudonas pagasta apvienotajā virtuvē", identifikācijas numurs MNP2011/23_ELFLA

Iepirkums ir beidzies.

PUBLICĒTS: 20.06.2011.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 4.jūlija plkst.10:00.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 


  SARAKSTE (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, precizējumi, papildinājumi) iepirkuma laikā: 

 Sarakste Nr.1 (no 21.06.2011.); 
 
Sarakste Nr.2 (no 27.06.2011.);
 Sarakste Nr.3 (no 29.06.2011.); 


 Atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas 18.07.2011. lēmumam ir noslēgts līgums ar SIA "Rolviks" par līguma summu 2422,- lati bez PVN.
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums