Pašvaldības iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Meklēšana:
"Vistiņlejas kapsētas vecās kapličas vienkāršotā renovācija", identifikācijas numurs MNP2010/55_ELFLA

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2010.gada 05.novembrim plkst.14:20.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme 2010.gada 05.novmebrī plkst.14:20. 

NOLIKUMS ar pielikumiem 

NOLIKUMS ar pielikumiem (ar precizētu pielikumu Nr.6 "Darbu daudzumu saraksts")

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS precizēts 29.10.2010. (XLS) 

SARAKSTE (saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes) iepirkuma laikā:
Sarakste Nr.1
Sarakste Nr.2; 

Iepirkuma procedūra ir beigusies.
Līgums ir noslēgts ar SIA "Jēkabpils Būve" par summu Ls 8744,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.
"Ēkas un garāžu uzraudzības darbu izpilde Saieta laukumā 1, Madonā", identifikācijas numurs MNP2011/3

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 23.februāra plkst.10:00.

NOLIKUMS ar pielikumiem
  

SARAKSTE (uzdotie jautājumi, sniegtās atbildes un precizējumi) iepirkuma laikā:
Jautājumi vēl nav saņemti.

Iepirkuma procedūra ir beigusies.
Līgums ir noslēgts ar personu apvienību: Z.Stūrmanis, J.Pelše, J.Strods par kopējo summu Ls 9900,00 bez PVN.
"Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” rekonstrukcija - II un III kārtas (Kompleksa loģistikas centrs 02) būvdarbu izpilde", identifikācijas numurs MNP2010/57_ELFLA

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 03.janvāra plkst.15:00.
Pasūtītāja organizētā sanāksme ieinteresētajiem piegādātājiem būvdarbu objektā notiks 17.12.2010.plkst.10:00.

NOLIKUMS ar pielikumiem, izņemot Darbu daudzumu sarakstu

Darbu daudzumu saraksts

Tehniskais projekts:
II kārta; 
III kārta; 

Ārējie inženiertīkli;
 
Darbu apjomi II un III kārta; 
Vispārīgā GP TS.  
Paskaidrojuma raksts;

Ugunsdrošības pasākumu pārskats
Darba organizācijas projekts (DOP), 14.12.2010.

Darbu izpildes laika un finanšu plūsmas grafiks

SARAKSTE iepirkuma procedūras laikā (saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi):
SARAKSTE Nr1;  
SARAKSTE Nr.2;
SARAKSTE Nr.3;

Līguma "Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” rekonstrukcija - II un III kārtas (Kompleksa loģistikas centrs 02) būvdarbu izpilde" slēgšanas tiesības ir piešķirtas SIA "Madonas Būve" par līguma summu Ls 302665,16 bez pievienotās vērtības nodokļa.
"Mazlietotas vieglās pasažieru automašīnas piegāde Madonas novada Vestienas pagasta pārvaldei", identifikācijas numurs MNP2010/59

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2010.gada 13.decembra plkst.14:00.

Iepirkuma procedūra ir izbeigta bez rezultātiem, jo neviens no saņemtajiem piedāvājumiem nav atbilstošs iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

NOLIKUMS ar pielikumiem

Sarakste iepirkuma laikā (saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī precizējumi):
Jautājumi vēl nav saņemti.
"Informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana jauniešiem Madonas novadā", identifikācijas numurs MNP2010/62_ESF

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 11.janvāra plkst.10:00.

Līguma „Apmācības programmas „Pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu apmācības programma” īstenošana” slēgšanas tiesības ir piešķirtas SIA "PAC Agenda" par līguma summu Ls2227,18.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM

SARAKSTE iepirkuma laikā (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes):
Jautājumi vēl nav saņemti.
"Jaunu skolēnu autobusu ar 19+1 sēdvietām piegāde Madonas novada pašvaldībai", identifikācijas numurs MNP2010/51

Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2010.gada 19.oktobrim plkst.14:00.

Līguma "Jaunu skolēnu autobusu ar 19+1 sēdvietām piegāde Madonas novada pašvaldībai" slēgšanas tiesības ir piešķirtas SIA "Auto Īle un Herbst" par kopējo Līguma summu Ls 99173,56.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM (t.sk., tehniskā specifikācija)              NOLIKUMS (PDF)

SARAKSTE (saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes) IEPIRKUMA PROCEDŪRAS LAIKĀ:
Jautājumi vēl nav saņemti.
"Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija - I kārta", identifikācijas numurs MNP2010/41_ERAF Iepirkuma procedūra ir beigusies.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2010.gada 23.augustam plkst.15:00. 
Iepirkuma procedūra ir beigusies.

Līguma "Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija - I kārta" slēgšanas tiesības ir piešķirtas  personu apvienībai SIA "8 CBR" un SIA "Rubate" par Līguma summu Ls 688 866.67.
 

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM 

Darbu apjomi (XLS) 

TEHNISKAIS PROJEKTS 

SARAKSTE (saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes) iepirkuma procedūras laikā: 

Sarakste Nr.1pielikums sarakstei Nr.1
Sarakste Nr.2; 
Sarakste Nr.3;
Sarakste Nr.4;
Sarakste Nr.5;
Sarakste Nr.6;
Sarakste Nr.7; pielikums sarakstei Nr. 7;
Sarakste Nr.8;
Sarakste Nr.9;
Sarakste Nr.10;
Sarakste Nr.11

"Līzinga kompānijas izvēle vieglo automašīnu piegādei", identifikācijas numurs MNP2010/53

Iepirkums ir beidzies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2010.gada 05.novembrim plkst.14:00. 
Piedāvājumu atvēršana notiks 2010.gada 05.novmebrī plkst.14:00. 

NOLIKUMS ar pielikumiem                                                          NOLIKUMS ar pielikumiem (pdf)

NOLIKUMS ar pielikumiem (ar sarakstes laikā izdarītajiem precizējumiem) 

SARAKSTE (saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes) iepirkuma laikā:
Sarakste Nr.1
Sarakste Nr.2; 
Sarakste Nr.3; 

Iepirkums ir beidzies bez rezultāta. Iepirkuma pirmajā daļā iepirkuma procedūra ir izbeigta bez rezultātiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu - saņemtie piedāvājumi nav atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Iepirkuma otrajā daļā iepirkuma procedūra ir izbeigta bez rezultātiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu - pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
"Vieglo automašīnu piegāde operatīvajā līzingā", identifikācijas numurs MNP2010/60

Iepirkums ir beidzies.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2010.gada 20.decembra plkst.10:00.

NOLIKUMS

SARAKSTE
iepirkuma liakā (ieinteresēto piegādātāju jautājumi un sniegtās atbildes uz tiem:

Jautājumi vēl nav saņemti.

Iepirkums ir beidzies. Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma pirmajā daļā ir piešķirtas personu apvienībai SIA "Sports & Co" un SIA "Swedbank Līzings" par kopējo summu EUR 11532,06 bez pievienotās vērtības nodokļa.
Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma otrajā daļā ir piešķirtas personu apvienībai SIA "Sports & Co" un SIA "Swedbank Līzings" par kopējo summu EUR 11500,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums