.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Akmentiņu lauki”, Barkavas pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2022.10.05 09:58
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Akmentiņu lauki”, Barkavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7044 004 0002). Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70440040048 1,44 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 70440040054 1,6 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 12500,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 1250,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Akmentiņu lauki”, Barkavas pagasts, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 4.novembrī plkst.14:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 3.novembrim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Barkavas pagasta pārvaldē (Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads) pie lietvedes-kasieres, darba laikā (no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku Barkavas pagasta pārvaldes vadītāju  Aleksandru Šrubu pa tālruņa Nr. 28374223.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums