.

Paziņojums par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles rezultātiem

iesūtīts: 2022.07.26 14:16
2022.gada 15.jūlijā plkst.13:30 Madonas novada pašvaldības ēkā notika pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpu ar kopējo platību 122,7 m2, Jaunatnes ielā 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7044 008 0212 001), nomas tiesību mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Mutiskās izsoles rezultātā nomas tiesības nekustamajam īpašumam ieguva SIA TreeLand, reģistrācijas Nr.40203320288. Līguma termiņš 5 (pieci) gadi. Nomas maksa 0,25 EUR (nulle euro 25 centi) mēnesī par 1 kv.m. Papildus Nomas maksai Nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, kā arī nomnieks veic visu nodokļu, nodevu un jebkādus citus maksājumus, kas saistīti ar nomnieka saimniecisko darbību objektā, tajā skaitā maksā nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums