.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Auziņi”, Barkavas pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2022.10.05 09:56
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Auziņi”, Barkavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7044 008 0253). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70440040021 1,5 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 6000,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 600,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Auziņi”, Barkavas pagasts, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 4.novembrī plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 3.novembrim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Barkavas pagasta pārvaldē (Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads) pie lietvedes-kasieres, darba laikā (no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku Barkavas pagasta pārvaldes vadītāju  Aleksandru Šrubu pa tālruņa Nr. 28374223.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums