.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Birznieki”, Vestienas pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2022.08.01 11:21
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Birznieki”, Vestienas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7096 008 0023). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70960080023 4,8 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 19 000,00 EUR, izsoles solis - 200,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 1 900,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Birznieki”, Vestienas pagasts, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 2.septembrī plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 1.septembrim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Vestienas mājaslapā www.vestiena.lv, Vestienas pagasta pārvaldē (Pagastmāja, Vestienas pagasts, Madonas novads), darba laikā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien- no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00, piektdien- līdz plkst.16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Vestienas pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Vāveri pa tel.Nr.29336590. 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums