.

Tiek izsolīts pašvaldības dzīvokļa īpašums Biksērē

Madonas novada pašvaldības Sarkaņu pagasta pārvalde pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības dzīvokļa īpašumu Nr.11, J.Ramaņa ielā 9, Biksērē, Sarkaņu pag., Madonas nov., kadastra Nr.7090-900-0086 – sākumcena EUR 6921, nodrošinājums EUR 692,10.
iesūtīts: 05.05.2015lasīt tālāk

Kustamās mantas izsole Bērzaunes pagastā

Madonas novada pašvaldības Bērzaunes pagasta pārvalde organizē mutisku kustamās mantas izsoli Bērzaunes pagasta pārvaldē, Aronas ielā 1, Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, 2015.gada 26. maijā plkst.11:00.
iesūtīts: 28.04.2015lasīt tālāk

Paziņojums par dzīvokļa īpašuma izsoli

Madonas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašums Gaujas iela 4-4, Madona, Madonas novadā. Izsole notiks 2015.gada 29.maijā plkst. 10.00 Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madonā.
iesūtīts: 28.04.2015lasīt tālāk

Madonas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu „Tirzmaļi”-3

Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagstā, Madonas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no 1-istabu dzīvokļa īpašuma Nr.3 ar kopējo platību 26,0 kv.m., 260/1183 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 001), 260/1183 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 002), 260/1183 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 003), 260/1183 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 004) un 260/1183 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 7062 011 0312).
iesūtīts: 07.04.2015lasīt tālāk

Madonas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu „Tirzmaļi”-2

Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagstā, Madonas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no 2-istabu dzīvokļa īpašuma Nr.2 ar kopējo platību 37,2 kv.m., 372/1183 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 001), 372/1183 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 002), 372/1183 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 003), 372/1183 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 7062 011 0312 004) un 372/1183 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 7062 011 0312).
iesūtīts: 07.04.2015lasīt tālāk

PAZIŅOJUMS PAR CIRSMAS IZSOLI NR.2

Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kailcirti īpašumā „Zaļmeži”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 7068 016 0074, 1.kvartāls nogabalā Nr.1. (izcērtamā platība 1.30 ha), nogabalā Nr.2 (izcērtamā platība 2.0 ha).
iesūtīts: 03.03.2015lasīt tālāk

PAZIŅOJUMS PAR CIRSMAS IZSOLI NR.1

Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kailcirti īpašumā „Zaļmeži”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 7068 016 0059, 1.kvartāls nogabalā Nr.1.,3. (izcērtamā platība 3.10 ha), nogabalā Nr.5 (izcērtamā platība 0.10 ha).
iesūtīts: 03.03.2015lasīt tālāk

Paziņojums par kartingu novietnes ar tiesībām izmantot kartingu trasi no treniņiem un sacensībām brīvajā laikā nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod nomai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kartingu novietni ar tiesībām izmantot kartingu trasi no treniņiem un sacensībām brīvajā laikā. Objekta adrese Gaujas iela 41 (kadastra apzīmējums 7001 001 1812 ), Gaujas iela 41A (kadastra apzīmējums 7001 001 1846), Madona, Madonas novads. Objekta nomas līguma termiņš 1 (viens) gads ar tiesībām pagarināt uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem.
iesūtīts: 10.02.2015lasīt tālāk

Madonas novada pašvaldība iznomā: nedzīvojamās telpas – kafejnīcu

- Madonas novada pašvaldība iznomā: nedzīvojamās telpas – kafejnīcu (ar aprīkojumu) pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā “Madonas pilsētas sporta centrā” ar adresi Gaujas ielās 13, Madonā, ar kopējo platību 80,20 m2 (virtuves telpa ar palīgtelpām 2.stāvā 32,80 m2 platībā; kafejnīcas telpa 2.stāvā 47,40 m2 platībā, ar virtuves aprīkojumu un inventāru.
iesūtīts: 30.10.2014lasīt tālāk

Paziņojums par zobārstniecības kabineta nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība atklātā izsolē ar augšupejošu soli nodot nomas tiesības uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka ielā 6, Madonā, Madonas novadā (kadastra Nr. 7001 001 0992, reģistrēts Madonas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0014 1234) pansionāta ēkā (kadastra apzīmējums 7001 001 0992 001) esošo zobārstniecības kabinetu (platība 17 m2, atrodas ēkas 1 stāvā, būves tehniskās inventarizācijas lietā atzīmēts kā telpas Nr. 24; 25, nomas objekta sastāvā ietilpst arī zobārstniecības iekārtas – Stern Weber S 200 Continental ar medicīnisko monitoru, zobārstniecības instrumenti, instrumentu un materiālu sterilizācijai nepieciešamais (autoklāvs, ultraskaņas mazgāšanas iekārta, pērlīšu sterilizators, sterilo instrumentu pakošanas iekārta), rentgenogrammu viziogrāfijas iekārta, dentālā rentgena iekārta, palīgmateriāli (amalgamas maisītājs, ultraviolēto staru polimerizācijas lampa, stomatoloģiskais bezeļļas kompresors, vakumatsūcēja motors).
iesūtīts: 27.06.2014lasīt tālāk

„SIA “Madonas Siltums” pārdod otrā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

ar adresi Kalna ielā 41, Madona, kas sastāv no katlu mājas ēkas ar kopējo platību 144,7 kv.m. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties „Madonas Siltums” administrācijas telpās Cesvaines ielā 24a, Madonā, trešajā stāvā, pie uzņēmuma juristes darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 un Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar SIA „Madonas Siltums” siltumenerģijas tehniķi Aivaru Kazušu, tālr. 26139827.
iesūtīts: 19.06.2014lasīt tālāk

Paziņojums par izsoli

Madonas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašums Biržu iela 12-2, Madona, Madonas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2 ar kopējo platību 48,5 kv.m, 485/1443 kopīpašuma domājamām daļām no būves un 485/1443 kopīpašuma daļām no zemes. Izsole notiks 2014.gada 21.jūlijā plkst. 14.00 Madonas novada pašvaldības 1.stāva sēžu zālē Saieta laukumā 1, Madonā.
iesūtīts: 11.06.2014lasīt tālāk

SIA “Madonas Siltums” nodod pārdošanā

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar adresi Kalna ielā 41E, Madona, kas sastāv no katlu mājas ēkas ar kopējo platību 144,7 kv.m. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties „Madonas Siltums” administrācijas telpās Cesvaines ielā 24a, Madonā, trešajā stāvā, pie uzņēmuma juristes darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 un Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar SIA „Madonas Siltums” siltumenerģijas tehniķi Aivaru Kazušu, tālr. 26139827.
iesūtīts: 07.05.2014lasīt tālāk
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums