.

Madonas novada pašvaldības Sarkaņu pagasta pārvalde pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības dzīvokļa īpašumu Nr.11, J.Ramaņa ielā 9, Biksērē, Sarkaņu pag., Madonas nov., kadastra Nr.7090-900-0086 – sākumcena EUR 8021,00, nodrošinājums EUR 802,10.

Izsole notiks Sarkaņu pagastā pārvaldē “Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.madona.lv un Madonas novada pašvaldības Sarkaņu pagasta pārvaldē. Iesniegt pieteikumu izsolē var līdz 26.01.2017., plkst.16.00 “Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novadā, darba laikā (pirmdien, trešdien, ceturtdien - no plkst.8.30 līdz 17.00, otrdien- no plkst. 8.30 līdz 18.00, piektdien- no plkst. 8.30 līdz 16.00). Pirkuma apmaksa: samaksa divu nedēļu laikā no izsoles norises dienas. Informācija par apskati – t.64860876, mob.t.29207898.
iesūtīts: 16.01.2017lasīt tālāk

Paziņojums par izsoli

Madonas novada Aronas pagasta pārvalde pārdot (ar pretendentu atlasi) atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemes starpgabalu) “Masīvs -5-141, zemes gabals Nr.236”, Aronas pagasts, Madonas novads
iesūtīts: 11.10.2016lasīt tālāk

Paziņojums par cirsmu izsoli Nr.3

Madonas novada Aronas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000021016 2016.gada 10.augustā plkst. 1000 pārvaldes telpās Melioratoru ielā 3, |Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, rīko atklātu mutisku cirsmu izsoli – kailcirti īpašumā:
iesūtīts: 14.07.2016lasīt tālāk

Paziņojums par cirsmu izsoli Nr.2

Madonas novada Aronas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000021016 2016.gada 10.augustā plkst. 1000 pārvaldes telpās Melioratoru ielā 3, |Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, rīko atklātu mutisku cirsmu izsoli – kailcirti īpašumā:
iesūtīts: 14.07.2016lasīt tālāk

Paziņojums par cirsmu izsoli Nr.1

Madonas novada Aronas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000021016 2016.gada 10.augustā plkst. 1000 pārvaldes telpās Melioratoru ielā 3, |Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, rīko atklātu mutisku cirsmu izsoli – kailcirti īpašumā:
iesūtīts: 14.07.2016lasīt tālāk

Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvalde atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Kuģenieki”, Kalsnavas pagsts, Madonas novads

Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes gabala 1,2ha platībā uz kura atrodas 1-stāva dzīvojamā māja 131,8 kvm. platībā. Izsole notiks 2016.gada 20.maijā plkst. 11.00 Kalsnavas pagasta pārvaldes administrācijas ēkā (3.stāvā), Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā.
iesūtīts: 25.04.2016lasīt tālāk

PAZIŅOJUMS PAR ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Mārcienas pagasta pārvalde rīko Madonas novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību Mārcienas pagastā ar kadastra apzīmējumiem 70740040403, 70740040159 un 70740040180 zemes nomas tiesību izsoli Izsole notiks Mārcienas pagasta pārvaldes telpās Jaunā ielā 1, Mārcienā 2015.gada 8.decembrī plkst.11.00.
iesūtīts: 30.11.2015lasīt tālāk

PAZIŅOJUMS par telpu Saieta laukumā 2A, Madona nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod nomas tiesību izsolei nedzīvojamās telpas Saieta laukumā 2A, Madonā 2.stāvā 494,6 kv.m platībā. Nomas tiesību izsoles sākuma cena – EUR 1,00 par 1 kv.m mēnesī. Papildus tiek aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis. Izsoles solis ir noteikts EUR 0,10. Objekta nomas līguma termiņš ir noteikts līdz 2020.gada 31.decembrim. Izsole notiks 2015. gada 12.augustā plkst. 10.00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2015.gada 11.augustam plkst.16.00 Madonas novada pašvaldības administrācijā darba laikā, tālr. 64860090. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu Gunti Ķeveri, tel.26325419.
iesūtīts: 04.08.2015lasīt tālāk
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums