Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazzīlītes”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Mazzīlītes”, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 011 0497). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70620110492) – 0,17 ha platībā.
iesūtīts: 25.08.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kārklu skola”-1, Cesvaines pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Kārklu skola”-1, Cesvaines pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7027 900 0063). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 97,4 kv. m. platībā (kopīpašuma 974/4320 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 70270020123001 un 70270020123002, un zemes ar kadastra apzīmējumu 70270020123).
iesūtīts: 23.08.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kārklu skola”-601, Cesvaines pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Kārklu skola”-601, Cesvaines pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7027 900 0062). Nekustamais īpašums sastāv no nedzīvojamām telpām 152,3 kv. m. platībā (kopīpašuma 1523/4320 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 70270020123001 un 70270020123002, un zemes ar kadastra apzīmējumu 70270020123).
iesūtīts: 23.08.2023lasīt tālāk

Paziņojums par restorāna telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Pils iela 1, Cesvaine, Madonas novads, nomas tiesību otro izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpu grupas (telpas Nr. 100, 105.-112., 138-144.) ar kopējo platību 209,7 m2, kura ir izvietota ēkā ar adresi Pils ielā 1, Cesvainē, Madonas novadā (kadastra apzīmējums 7007 002 0040 001), un tajā esošo kustamo mantu (skat. Izsoles noteikumi).
iesūtīts: 21.08.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Toces iela 10-10, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Toces iela 10-10, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7070 900 0110). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 44,2 kv.m. platībā (kopīpašuma 442/4675 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70700070557001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70700070557).
iesūtīts: 18.07.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pumpuri 3”-8, Liezēres pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Pumpuri 3”-8, Liezēres pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7068 900 0111). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 47 kv.m. platībā (kopīpašuma 47/410 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70680050131001, būves ar kadastra apzīmējumu 70680050131002, būves ar kadastra apzīmējumu 70680050131003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70680050131).
iesūtīts: 18.07.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazie Skubi”, Praulienas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Mazie Skubi”, Praulienas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7086 005 0079). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70860050079) – 0,1968 ha platībā.
iesūtīts: 07.07.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Putnu ferma 7”, Barkavas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Putnu ferma 7”, Barkavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7044 008 0016). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70440080412) – 78 kv.m platībā.
iesūtīts: 07.07.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 9-6, Madona, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Avotu iela 9-6, Madona, Madonas nov. (kadastra Nr. 7001 900 2440). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 32,8 kv. m. platībā (kopīpašuma 317/3069 domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 70010011212001, 70010011212002, 70010011212003, un zemes ar kadastra apzīmējumu 70010011212).
iesūtīts: 15.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-20, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Vesetas iela 10-20, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0376). Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa 59,8 kv. m. platībā (kopīpašuma 598/21586 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70620110268001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70620110268).
iesūtīts: 15.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 10-6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Vesetas iela 10-6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0374). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 35,2 kv. m. platībā (kopīpašuma 352/21586 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70620110268001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70620110268).
iesūtīts: 15.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 1-13, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Kalna iela 1-13, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0373). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 84,7 kv. m. platībā (kopīpašuma 847/12681 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70620110251001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70620110251).
iesūtīts: 15.06.2023lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada pašvaldībai piederošo telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Oskara Kalpaka iela 4 (kadastra apzīmējums 70130020144001), Lubāna, Madonas novads, nomas tiesību izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpas ar kopējo platību 42 m2, Oskara Kalpaka iela 4, Lubāna, Madonas novads (kadastra apzīmējums 70130020144001), nomas tiesības.
iesūtīts: 08.06.2023lasīt tālāk
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums