Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejiņu lauks”, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2024.02.20 09:42
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Lejiņu lauks”, Ošupes pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7082 001 0091). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējumu 70820010064) 3,78 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 7500,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 750,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Lejiņu lauks”, Ošupes pagasts, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, divu nedēļu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena, atņemot no tās iemaksāto drošības naudu.

Izsole notiks 2024. gada 22. martā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”). 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2024. gada 21. martam plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit>>, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00), Ošupes pagasta pārvaldē (Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads) pie lietvedes-kasieres, darba laikā (no pirmdienas līdz piektdienai- no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ošupes pagasta pārvaldes vadītāju A. Šrubu pa tel. Nr. 28374223.

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums