.

PAGARINĀTS PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ | Paziņojums par apbūves tiesības izsoli uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Skolas iela 2, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70700070381

iesūtīts: 2024.03.13 11:40
Madonas novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās zemes vienības Skolas iela 2, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70700070381, daļas 36 kv. m. platībā, apbūves tiesības mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Apbūves tiesības izmantošanas mērķis: inženierbūves – ne mazāk kā 2 (divas) elektroauto uzlādes iekārtas būvniecība un ekspluatācija.

Apbūves tiesība tiek piešķirta uz 15 (piecpadsmit) gadiem no apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā, kura jāveic vienlaikus ar pieslēguma ierīkošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. martam.

Izsoles sākumcena tiek noteikta  69,00 EUR  (sešdesmit deviņi euro, 00 centi) gadā, neiekļaujot nomas maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. Apbūves tiesības izsoles solis tiek noteikts 5,00 EUR (pieci euro, 00 centi).

PAGARINĀTS PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

Izsole notiks 2024. gada 16. aprīlī plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”) .

Pieteikumus apbūves tiesības izsolei var iesniegt Madonas novada Centrālajā administrācijas, Lietvedības nodaļā (101. kab.), Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, vai elektroniski parakstītu uz e-pasta adresi: pasts@madona.lv līdz 2024. gada 15. aprīlim plkst. 18:00.


Ar Zemes gabalu var iepazīties, iepriekš sazinoties un vienojoties par apskates laiku ar Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Portnovu, mob. tālr. 20374568.

 
Izsoles NOTEIKUMI>
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums