.

Paziņojums par apbūves tiesības izsoli uz daļu no Madonas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Biatlona trase”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70660010123

iesūtīts: 2024.03.13 11:24
Madonas novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošās zemes vienības “Biatlona trase”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70660010123, daļas 72 kv. m. platībā, apbūves tiesības mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Apbūves tiesības izmantošanas mērķis: inženierbūves – ne mazāk kā 4 (četras) elektroauto uzlādes iekārtas būvniecība un ekspluatācija.

Apbūves tiesība tiek piešķirta uz 15 (piecpadsmit) gadiem no apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā, kura jāveic vienlaikus ar pieslēguma ierīkošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. martam.

Izsoles sākumcena tiek noteikta  110,00 EUR  (viens simts desmit euro, 00 centi) gadā, neiekļaujot nomas maksā PVN un nekustamā īpašuma nodokli. Apbūves tiesības izsoles solis tiek noteikts 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi).

Izsole notiks 2024. gada 26. martā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”) . 

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem šeit vai arī klātienē Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (darba dienās no plkst. 8.00 - 17.00, pirmdienās līdz plkst. 18.00, piektdienās līdz plkst. 16.00).

Pieteikumus apbūves tiesības izsolei var iesniegt Madonas novada Centrālajā administrācijas, Lietvedības nodaļā (101. kab.), Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, vai elektroniski parakstītu uz e-pasta adresi: pasts@madona.lv līdz 2024. gada 25. martam plkst. 18:00.

Ar Zemes gabalu var iepazīties, iepriekš sazinoties un vienojoties par apskates laiku ar sporta bāzes “Smeceres sils” vadītāju Gunāru Ikaunieku, mob. tālr. 26396032.

Izsoles NOTEIKUMI>
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums